Cevap Yaz
22 Nisan 2024, 10:00 - Sena Yazdı

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 231-232. Sayfa Cevapları Ödev Yayınları

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 231-232. Sayfa Cevapları Ödev Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Şikayetname konusunun yer aldığı 9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 231-232 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 231-232. Sayfa Cevapları Ödev Yayınları

9.Sınıf Ödev Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 231-232. Sayfa Cevapları Şikayetname

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 231 Cevapları Ödev Yayınları

Hazırlık

1. Osmanlı idaresinde vakıf gelirlerinin nasıl harcandığını araştırınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Vakıf gelirleri toplumun ihtiyaçlarını karşılamak, kamu yapılarının inşasında ve eksiklerini gidermekte, fakir ve yetimlere yardım etmek için harcanmaktadır. 


2. Atatürk “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” sözüyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.
Cevap: Atatürk, bu sözüyle milletin vatanına olan sevgisini göstermenin en iyi yolunun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi olduğunu anlatmak istemiştir. 


9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Ödev Yayınları

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz metne göre Fuzûlî, vakıf idaresine gittiğinde memurlarca nasıl karşılanmıştır?
Cevap: Fuzuli vakıf idaresine gittiğinde memurlar asık suratla karşılayarak, ilgilenmemiş ve isteklerini yerine getirmemişler. 


2. Şikâyetname’deki mizah ögelerini belirleyiniz.
Cevap: 
“Selam verdim rüşvet değil diye almadılar.” ifadesi ile Fuzuli memurların rüşvetsiz iş yapmadıklarını söylemek istemiştir. 


3. Şikâyetname’deki yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Şikayetname’nin yazarı Fuzuli çağdaşlarına göre daha sade bir dil kullansa da Arapça-Farsça kelime ve tamlamalarla ağır bir dil kullanmıştır.


4. Fuzûlî’nin Şikâyetname’sinde metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan ifadeleri belirleyiniz.
Cevap: 
“Hikâyetleri perîşân ne safâdan andabeser ve ne sıdkdan anda nişan var. (…) Selâm verdüm rüşvet degüldür deyu almadılar, hüküm gösterdüm fâ’idesüzdür deyü mültefit olmadılar. Eğerçi zahirde sûret-i itâ’at gösterdiler amma zebân-ı hâl ile cemî-i suâlüme cevâb verdiler.” 


5. Şikâyetname’deki memurlarla ilgili bilgi ve yorumları, kanıt, tutarlılık, geçerlilik ve doğruluk açısından değerlendiriniz.
Cevap: Fuzuli, memurlarla ilgili başından geçen mağduriyeti Celalzade Mustafa Çelebi’ye bir mektup ile aktarır. Yazılan mektup tutarlı ve doğru bilgiler içerir. 


6. Şikâyetname’de yazarın bakış açısını belirleyiniz.
Cevap: Şikâyetname’de kahraman bakış açısı kullanılmıştır.


7. Fuzûlî’nin hayatı ile Şikâyetname’nin yazılış sebebi arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
Cevap: Fuzuli Kanuni’nin kendisine bağlamış olduğu maaşı alamaz. Yaşamış olduğu Bağdat İstanbul’a uzak olduğu için de sıkıntısını şikayetname mektubu ile iletmiştir. 


ETKİNLİK

Fuzûlî’nin Şikâyetname’sinde sözü edilen memurların tutumunu Osmanlı idaresindeki vakıf gelirlerinin harcanmasıyla ilgili yaptığınız araştırmaya göre değerlendiriniz.
Cevap: Osmanlı idaresindeki vakıf gelirleri, devletin uygun gördüğü kişilere, kurumlara ve memurlara harcanarak toplumsal düzenin sağlanmasında yardımcı olması hedeflenir. Osmanlı idaresi içerisindeki bazı memurların yolsuzluk yapması toplum düzenini bozarak vakıf gelirlerinin düzgün şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamamasına sebep olur. Fuzuli, yazdığı şikayetnamesinde karşılaştığı yolsuzluk ve rüşvet olaylarına değinmiştir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.