Cevap Yaz
11 Ağustos 2023, 23:53 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 205-206-207. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı 205-206-207. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları konusunun da bulunduğu 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 205-206-207 Cevapları konusunu paylaştık. 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 205-206-207. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 205-206-207. Sayfa Cevapları 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:

Bâtınilik : Ayetlerin gerçek anlamlarının bulunduğunu öne süren yorumlara denir. 
Kutadgu Bilig : Kelime anlamı kutlu olma bilgisi. 
Siyasetnâme : Arap, Fars, Hint ve Türk edebiyatlarında devlet adamlarına sanatına ilişkin bilgiler veren yapıtların genel adı
Melik : Hakan, hükümdar


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.Büyük Selçukluların, Bâtınilere karşı aldığı tedbirler nelerdir?
Cevap: Hem askeri hem de eğitim alanında tedbirler almışlardır. Nizamiye medreseleri açılmıştır. 


2.Büyük Selçuklular Anadolu’nun Türk yurdu olması için Bizans’la hangi savaşları yapmıştır?
Cevap:

⇒ Dandanakan Savaşı
⇒ Pasinler Savaşı
⇒ Malazgirt Savaşı
⇒ Miryokefalon Savaşı


3. İlk Türk İslam edebî eserleri hangileridir?
Cevap: 

⇒ Kutadgu Bilig : Yusuf Has Hacip
⇒ Divan-ı Lügatit Türk : Kaşgarlı Mahmut
⇒ Atebetül Hakayık : Edip Ahmet Yükneki
⇒ Divanı Hikmet : Ahmet Yesevi


4.Türk İslam dünyasının liderliği hangi olayla Büyük Selçuklulara geçmiştir?
Cevap: Büyük Selçuklular Bağdat’a sefer yaparak Büveyhoğullarının oluşturduğu soruna son vermiş ve bu olay ile İslam dünyasının liderliğini ele almışlardır. 


5.Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki önemli bilim insanları ve çalışma alanlar hangileridir?
Cevap: 

⇒ Beyruni : Astronomi ve coğrafya alanında 
⇒İbni Cessar : Cüzam hastalığının tedavisini bulmuştur.
⇒ İbni Sina : Tıp
⇒ İbni Heysem : Optik iliminin kurucusu


6.Türk İslam devletlerinin hukuk sistemi hangi esaslara göre oluşturulmuştur?
Cevap: Örfi ve Şeri Hukuk olarak hazırlanmıştır. 


Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) Buna göre Kutagu Bilig’de devletin güçlü olması için aşağıdakilerden hangisinin önemi üzerinde durulmamıştır?
Cevap: D) Din 

2. (…) Metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap: A) Tıraz Nevbet 


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları MEB Yayınları

3. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’ten önce inandıkları Gök Tengri inancıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?
Cevap: D) İbadet için büyük mabetler yapılır. 

4. (…) durumlarından hangileri örnek olarak gösterilebilir?
Cevap: E) II ve III 

5. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılma nedenlerinden biri değildir? 
Cevap: E) Bizans’ın baskısı 

6. (…) durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
Cevap: C) I ve II

7. (…) durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?
Cevap: E) I, II ve III 

8. (…) durumlarından hangileri söylenebilir?
Cevap: D) I ve III


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. UNESCO’nun 38. Genel Kurulu’nda Türkiye’nin teklifiyle “2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı” olarak ilan edilmişti. Bu teklifin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından desteklenmesinin gerekçeleri neler olabilir?
Cevap: Onların coğrafyasında etkili biri olduğu ve hem halkın büyük bir kısmı hem Müslüman hem de Türktür.

2. UNESCO’nun değer verdiği cinsiyet eşitliğinin size göre ifade ettiği anlamlar nelerdir?
Cevap: Cinsiyet eşitliği yani kadın erkek eşitliği dünyada sağlanması zor bir değerdir. İnsanların cinsiyet üzerine yapılan ayrımcılığa maruz kalmaları doğru bir davranış değildir.Adaletin sağlanması için kadın erkek eşitliğinin olması ve desteklenmesi gerekir. 

3. “Mutasavvıf” ne demektir?
Cevap: Tasavvuf inançlarını benimseyip yaymaya çalışan kişilere denir. 

4. Metnin başlığı sizce ne olmalıdır?
Cevap: Ahmet Yesevi’nin Etkisi

5. Hoca Ahmet Yesevî’nin evrensel bir değer olmasının Türk İslam tarihi açısından önemi nedir?
Cevap: Önemi büyüktür. Türk – İslam tarihi için yaptığı çalışmalar kendisinden sonra bir tarikatın kurulmasına ve değerleirni yorumlarının anlatılmasını sağlamıştır. 

6. Hoca Ahmet Yesevî’nin, dönemin din ve kültür dili olan Arapça ve Farsça yerine, anadili Türkçeyi kullanmasının nedenleri neler olabilir?
Cevap: Türkçenin etkisini arttırarak o dönemde Türkler üzerinde olan baskıyı, zulmü din ve dili bağlayarak hayata bağlanmalarını sağlamıştır. 

7. Divan-ı Hikmet dervişler vasıtasıyla en uzak Türk topluluklarına kadar ulaştırılmıştır. Sizce dervişlerin nasıl bir yaşam tarzı vardır?
Cevap: Sade sadece Allah yolunda olan ve insanlara örnek davranışlar sergileyen bir hayatları vardır.

8. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’na gönderilmek üzere önümüzdeki yıllarda hangi değerli insanın, hangi yılda anılmasını belirttiğiniz bir başvuru mektubunu gerekçelerinizle birlikte yazınız.
Cevap: 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’na,
İskenderun/HATAY

Ben Merve Yıldız. İskenderun Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Derse işlediğimiz konu üzerine 2016 yılını Hoca Ahmet Yesevi yılı olarak ilan ettiğinizi öğrendim. Bende 2022 yılının Ali Kuşçu yılı olmasını istiyorum. Türk-İslam tarihinde önemli bir bilim insanı olmasından kaynaklı herkesin böyle değerli bir insanı tanımasını istiyorum. Bu görüşü size sunarak değerlendirmenizi rica ediyorum. Saygılarımı arz ederim.

Merve YILDIZ


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 205-206-207. Sayfa, 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.