Tarih
Forum Başlıkları
Tarih
Rumeli'nde Osmanlı Devleti'nin hâkimiyet kurmasını öğrenirken, o dönemin insanlarının ne kadar cesur...
22 Mayıs 2023 10:12
yazan: Zülal Güneş
1
Tarihi olaylar, geçmişte yaşanmış ve insanlık tarihini etkileyen önemli anılardır. Bir nevi insanlığ...
16 Mayıs 2023 10:09
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme soruları kısmında olan bulmacalı soru sayesinde eğlenerek vakit geçirdim. Konula...
16 Ocak 2023 16:23
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendirme soruları sayesinde kendimi konular üzerinde oldukça geliştirdim. Sorula...
22 Temmuz 2022 17:41
yazan: Zülal Güneş
1
Bazı sorular oldukça düşündürücüydü, özellikle hukukun toplum için neden bu kadar önemli olduğunu an...
16 Mayıs 2023 10:13
yazan: Zülal Güneş
1
9. Sınıf Tarih Ders Ktiabı Cevapları konusu benim o kadar işime yaradı ki size anlatamam! Liseye geç...
22 Eylül 2022 15:50
yazan: Furkan
1
Bu sayfadaki bilgilere göre, astronomiye neden ilgi duyulduğunu anlamak gerçekten ilginç. Günümüzde,...
16 Mayıs 2023 10:11
yazan: Zülal Güneş
1
Özellikle tarih bilimi ve zaman kavramı hakkındaki etkinlikleri yaparken biraz zorlandım. Neyse ki,...
25 Ocak 2023 15:02
yazan: Furkan
1
Tarih bilimini düşündüğümde, aslında geçmişimizi anlamak için neden bu kadar önemli olduğunu daha iy...
16 Mayıs 2023 10:07
yazan: Zülal Güneş
1
Tarih dersinde öğrendiklerim, tarihin aslında ne kadar önemli ve geniş bir konu olduğunu gösterdi. T...
10:07
yazan: Zülal Güneş
1
Tarih öğrenmenin aslında neden bu kadar önemli olduğunu düşününce, geçmişimizi bilmek gelecekteki ka...
10:07
yazan: Zülal Güneş
1
Bu soruları cevaplarken gerçekten düşünmem gereken çok şey olduğunu fark ettim. Leon Ernest Halkin'i...
10:08
yazan: Zülal Güneş
1
Zamanı düşünürken, aslında soyut bir kavramı ele alıyoruz. Isaac Newton'ın zamanı sadece bir ilerlem...
10:08
yazan: Zülal Güneş
1
Göbeklitepe hakkında duyduğumda, gerçekten de hayretler içinde kaldım. 2018'de UNESCO tarafından Dün...
10:09
yazan: Zülal Güneş
1
Eski Taş Çağı insanlarının hayat tarzları ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgilere, arkeolojik ka...
10:10
yazan: Zülal Güneş
1
Destanlar, mitler ve efsaneler, insanların geçmişlerini anlamalarına ve yaşadıkları olayları açıklam...
10:10
yazan: Zülal Güneş
1
Bu metinde, I. Hattuşili'nin yazıya ve kâtiplere neden bu kadar önem verdiğini anlamak ilginç. Yazın...
10:11
yazan: Zülal Güneş
1
Bu sayfadaki bilgilere bakarak, Çinlilerin icatları gerçekten de uygarlığın gelişimine büyük katkı s...
10:12
yazan: Zülal Güneş
1
bu sorular gerçekten zorlayıcıydı. Özellikle tarihteki göçler hakkında düşünmek benim için biraz kar...
10:12
yazan: Zülal Güneş
1
Tarihte büyük göç hareketlerinin nedenleri çok çeşitli olabilir. Örneğin, iklim değişiklikleri veya...
10:12
yazan: Zülal Güneş
1
Ticaretin uygarlığın gelişimine etkisi büyük olabilir. Ticaret, farklı milletler arasında kültürel v...
10:13
yazan: Zülal Güneş
1
Devletlerin neden var olduğunu düşünmek, aslında insanların temel ihtiyaçlarını gidermek için kuruld...
10:13
yazan: Zülal Güneş
1
Bu soruları çözerken, İlk Çağ'daki uygarlıkların dini inançlarına, hükümdarların meşruiyet kaynaklar...
10:14
yazan: Zülal Güneş
1
Anadolu'nun "Türkiye" olarak adlandırılmasının nedenleri de oldukça ilginç. Türklerin Anadolu'yu fet...
22 Mayıs 2023 10:05
yazan: Zülal Güneş
1
Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin Anadolu'da sosyal ve kültürel değişiklikler yaratmış olabi...
10:06
yazan: Zülal Güneş
1
Oğuz boyları arasında Kayı, Avşar, Dodurga, Kızık, Bayındır, Peçenek, Kınık, ve Yüreğir boylarını bi...
10:07
yazan: Zülal Güneş
1
Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlılardan geri alması, hem Müslüman hem de Hristiyan dünyası üzerind...
10:07
yazan: Zülal Güneş
1
türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflığına ve çöküşüne nasıl neden olduğunu anlamama yardımcı oldu. Bi...
10:08
yazan: Zülal Güneş
1
Haçlı Seferleri sırasında yaşanan olaylar da gerçekten derin düşündürücü. Selâhaddin Eyyubi'nin kahr...
10:09
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı'nın nasıl kurulduğunu görmek, beni gururlandırdı ve aynı zamanda ilham verdi. Ayrıca, tarihl...
10:09
yazan: Zülal Güneş
1
türklüğü ve İslam'ı yayma amacı taşıdıklarını görmek, o dönemin siyasi ve dini dinamiklerini daha iy...
10:10
yazan: Zülal Güneş
1
Türkiye Selçuklu Devleti'nin dağılma sürecinde, Anadolu'nun dört bir yanında farklı Türk devletlerin...
10:12
yazan: Zülal Güneş
1
Timur'un yükselişi ve Osmanlı Devleti'ne bıraktığı iz, tarih boyunca büyük bir belirsizlik yarattı....
10:14
yazan: Zülal Güneş
1
Ben bu sorunun cevabını düşünürken özellikle fetihlerin kalıcı olmasına katkı sağlayan unsurların ço...
10:14
yazan: Zülal Güneş
1
9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevapları Gerçekten de çok güzel olmuş sayenizde esiklerimi görmüş...
04 Temmuz 2022 13:34
yazan: Zülal Güneş
1
İnsanlar yazıdan önceki dönemde taş, kemik, maden ve toprak sayesinde gerekli aletlerini yapmışlardı...
13:35
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı hâkimiyetiyle birlikte Anadolu ve Rumeli’de Türk islam kültürü yayılmaya başlamıştır. Millet...
17 Ocak 2023 11:04
yazan: Zülal Güneş
1
Türkiye dış siyasette denge politikasını uygulamıştır. NATO’ya girmek adına yaptığı Kore Savaşı'na a...
11 Ekim 2022 14:16
yazan: Zülal Güneş
1
Ölçme değerlendirme soruları sayesinde geçtiğimiz ünitede işlenen konuları pekiştiriyorum. Kendimi b...
22 Ekim 2022 18:00
yazan: Zülal Güneş
1
Bu yüzyıllarda meydana gelen ihtilaller halkı isyana itmiştir. Birlik ve beraberliğin olmadığı her t...
23 Temmuz 2022 20:00
yazan: Zülal Güneş
1
Afrika ülkeleri tarihte her zaman sömürge altında olmuştur. Toplum kendi kendini yönetemez ve halkı...
12 Eylül 2022 09:52
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devlet'i uyguladığı hoşgörü politikası sayesinde 16. yy'da fethettiği bölgelerin yerel halkı...
19 Temmuz 2022 09:56
yazan: Zülal Güneş
1
Selçukluların Anadolu’yu yurt tutmaya karar vermesindeki en önemli etkenlerden biri ülkenin tarıma e...
16 Ocak 2023 16:42
yazan: Zülal Güneş
1
I. Dünya Savaşı esnasında hem Almanya'nın hem de Rusya'nın aynı aynı Polonya'yı işgal etmesi ''Polon...
06 Eylül 2022 13:41
yazan: Zülal Güneş
1
Orta Asya'da yaşayan Türkler o dönemlerde konargöçer olarak yaşamışlardır. Düzenli bir hayatı olmaya...
18 Mart 2022 14:06
yazan: Zülal Güneş
1
Ailenin tek erkek evladı olması sayesinde taht kavgaları yaşanmamıştır. Tüm dikkatini ülkeyi yönetme...
18 Temmuz 2022 10:00
yazan: Zülal Güneş
1
İkta sahipleri insanlara kötü davranırlarsa eğer halkta verimli çalışamazlar ve bu yüzden de devlet...
16 Ocak 2023 16:42
yazan: Zülal Güneş
1
I. Dünya Savaşı'nda galip gelen devletler Milletler Cemiyeti'ne üye olarak bir nevi sömürgecilik kon...
02 Eylül 2022 11:30
yazan: Zülal Güneş
1
Narh sistemi Osmanlı Devleti'nde yaşanan fahiş fiyat sorununun önüne geçmek içindir. Bu sayede toplu...
17 Ocak 2023 11:09
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendirme sorularını çözerek üniteyi bilgili bir şekilde kapatıyorum. Konu tekrar...
02 Eylül 2022 11:35
yazan: Zülal Güneş
1
Sanayi devrimi Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. Bu devrimle birlikte Baharat ve İpek yolu ön...
22 Temmuz 2022 16:41
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme adına ilk adım atılmış olsa da halk, ülke yine padişah tarafında...
25 Temmuz 2022 10:25
yazan: Zülal Güneş
1
Kalabalık bir topluluk olmaları en büyük etkendir. Ayrıca planlı bir şekilde teşkilatlanma yapabilme...
23 Mart 2022 15:12
yazan: Zülal Güneş
1
Atatürk’ün sözünden hareketle Asya Hun Devleti hakkında birçok milleti himayesi altına aldığını ve o...
16 Ocak 2023 16:25
yazan: Zülal Güneş
1
İç sorunlar çıkmıştır. Temel inanç sorunları bunun sebeplerinden biridir. Bazı insanlar dinden dönme...
18 Mart 2022 14:42
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti, toprak sistemini oluştururken merkezi otoritenin güçlenmesini baz almıştır. Ayrıca...
20 Temmuz 2022 11:49
yazan: Zülal Güneş
1
Yıllar geçtikçe devletler kendini geliştirmiş ve üretim sıklığını artırmışlar. Bu sayede de dışarıya...
11 Ekim 2022 14:18
yazan: Zülal Güneş
1
Pearl Harbor Baskını en çok Japonya'yı memnun etmiştir. Bu baskın sayesinde büyük güç olabilme konus...
02 Eylül 2022 11:50
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerde İslam kültürünü yaymıştır. Bu dini kabul eden insanlar Müs...
17 Ocak 2023 11:09
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı'nın batı siyasetinde geri kalmasının sebebi Avrupa Devletin'in yaşadığı gelişmelerden geride...
21 Temmuz 2022 13:08
yazan: Zülal Güneş
1
Adalet ve hoşgörü devlet yönetiminin yapı taşlarından olduğu için devlet diğer Türk Devletleri'den d...
20 Temmuz 2022 11:47
yazan: Zülal Güneş
1
Yazı ile ülke içi ve ülke dışı olan diplomatik ilişkiler kuvvetlenmiştir. Söz unutulabilir ama yazı...
04 Temmuz 2022 13:35
yazan: Zülal Güneş
1
Üniteyi bitirdikten sonra burada bulunan ünite değerlendirme sorularını çözerek eksiklerimi tespit e...
23 Mart 2022 15:26
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme soruları sayesinde kendimi konular hakkında geliştirmiş oluyorum. Konular üzerin...
16 Ocak 2023 16:43
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti bu yıllardan sonra Avrupa'ya göre oldukça geri kalmıştır. Avrupalı devletler kendile...
23 Temmuz 2022 15:58
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme soruları sayesinde kendimi geçtiğimiz ünitedeki konular hakkında test ediyorum....
16 Ocak 2023 16:37
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme sorularını çözerek konuları daha iyi pekiştiriyorum. Bu sayede konular hakkında...
23 Temmuz 2022 17:00
yazan: Zülal Güneş
1
Konuları çalışmanın ardından ünite ölçme ve değerlendirme sorularını çözüyorum. Bu sayede kendimi ko...
18 Temmuz 2022 10:00
yazan: Zülal Güneş
1
Her toplum farklı bir kültüre sahiptirler. Bir kültürde yanlış olan şey diğer kültürde yanlış olmaya...
16 Ocak 2023 16:22
yazan: Zülal Güneş
1
Çeşitli kavimlerin birbirleriyle aynı anda göç etmesinin birçok sebebi vardır. Bunlardan bazıları da...
16:36
yazan: Zülal Güneş
1
Kast sistemi aralarında keskin çizgiler olan sınıflandırma şeklidir. Kast sistemine göre herkes kend...
16:19
yazan: Zülal Güneş
1
Bir ülkede tüketimin fazla yapılması halinde artan ürünlerin başka ülkelere ithal edilmesi ihracat y...
16:21
yazan: Zülal Güneş
1
Her toplum kendi coğrafi konumu ve geleneklerine göre askeri birliklerini oluşturur. Konar-göçer top...
16:21
yazan: Zülal Güneş
1
Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinde meydana gelen değişiklikler Türklerin hayatını olumsuz yönde et...
16:24
yazan: Zülal Güneş
1
Türk toplumu her zaman kadınlara değer veren, onşarı toplumda söz sahibi yapan, ve onların eğitimler...
16:34
yazan: Zülal Güneş
1
Bir toplum yaşayacağı yerin tarıma uygun olup olmadığına, iş koşullarına, dış tehdidin az olduğuna v...
16:35
yazan: Zülal Güneş
1
Türkler konar-göçer hayat yaşamışlardır. Bunun sonucunda ise kendilerini savunma ihtiyacı duymuşlard...
16:36
yazan: Zülal Güneş
1
Diğer Türk toplulukları ve komşuları hakkında konu eksiklerim vardı. Kendimi bu konular üzerinde gel...
16:36
yazan: Zülal Güneş
1
İnsanların temel hak ve özgürlükleri yaşamlarını devam ettirmeleri açısından sahip oldukları haklard...
16:37
yazan: Zülal Güneş
1
Hz. Muhammed peygamberliğinin ilk dönemlerinde toplumlar başka dinlere inanmaktaydı. Bu yüzden başta...
16:38
yazan: Zülal Güneş
1
Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesindeki en büyük sebeplerden biri hafızlar zamanla azalmış o...
16:38
yazan: Zülal Güneş
1
Emevi Devleti çok geniş topraklara yayılmıştır. Her zaman Avrupa’da ilerlemeye çalışan bir devlet ol...
16:38
yazan: Zülal Güneş
1
Tolunoğulları ve İhşîdîlerin siyasi varlıklarını kısa sürede kaybetmelerinin sebebi yaşanan taht kav...
16:40
yazan: Zülal Güneş
1
Müslümanlar islam dininin temelinde yatan ilim ve öğrenme özellikleri sayesinde kendilerini geliştir...
16:40
yazan: Zülal Güneş
1
Tarih sınavımdan önce burada bulunan ünite değerlendirme sorularını çözdüm ve kendimi sınava hazırla...
16:40
yazan: Zülal Güneş
1
Türklerin İslam ülkelerinde saygı ve takdir görmelerinin nedenleri arasında saygılı, merhametli, ada...
16:41
yazan: Zülal Güneş
1
Karahanlıların devlet anlayışının temelinde adalet yatmaktadır. Adalet sağlanmadığı zaman sırasıyla...
16:41
yazan: Zülal Güneş
1
Ahmet Yesevi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Veli ve Hacı Bayrâm-ı...
17 Ocak 2023 11:03
yazan: Zülal Güneş
1
Medreseler Osmanlı Devleti döneminde eğitim verilen yerlere verilen addır. Medreseler devlet adamlar...
11:03
yazan: Zülal Güneş
1
Sözlü halk kültürü halkın geçmişten günümüze gelen yaşanmışlıkları, kültürü, geleneği, görenekleri g...
11:04
yazan: Zülal Güneş
1
Ölçme ve değerlendirme sorularını inkılap tarihi sınavımdan önce çözdüm. Sınava bu şekilde bir ön ha...
11:04
yazan: Zülal Güneş
1
Değerlendirme kısmında fetih politikası çizilerek gösterilmiştir. Bu sayede konuyu daha iyi kavrayıp...
11:05
yazan: Zülal Güneş
1
Hz. Muhammed’in islam dinini insanlara anlatmak, onlara doğru göstermek amacıyla hareket etmiştir. B...
11:05
yazan: Zülal Güneş
1
Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devletinin başına geçtikten sonra en uzun süre tahtta kalan ve ülkeyi...
11:06
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti uyguladığı başarılı stratejiler sayesinde birçok beyliği kendi himayesine katarak gi...
11:06
yazan: Zülal Güneş
1
Verilen harita sayesinde soruları daha kolay çözdüm. Konular üzerinde aklıma takılan yerleri görerek...
11:06
yazan: Zülal Güneş
1
Ölçme ve değerlendirme soruları sayesinde geçtiğimiz ünite hakkında kendimi geliştirmiş oluyorum. Ko...
11:07
yazan: Zülal Güneş
1
Topkapı sarayı Osmanlı Devleti zamanında padişahın ve ailesinin yaşadığı, ülkesini oradan yönettiği...
11:07
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti, şehzadeleri eğitmek ve ülke yönetimini ne şekilde gerçekleştirebileceğini, başa çık...
11:08
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendirme bölümünde boşluk doldurma ve çoktan seçmeli sorular gibi soru çeşitleri...
11:08
yazan: Zülal Güneş
1
Millet ülke içerisinde yaşayan insanların birliği iken ümmet kelimesi de islam dini içerisinde olan...
11:08
yazan: Zülal Güneş
1
Çevremizde bulunan vakıflar dendiğinde aklıma ilk olarak TEMA vakfı geliyor. Bu vakfın amacı ağaçlan...
11:10
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendirme sorularını ünite bitimlerinde mutlaka çözüyorum. Bu sayede geçtiğimiz ü...
11:10
yazan: Zülal Güneş
1
İnsan hakları evrensel beyannamesinde bütün insanların özgürlüğü ele alınmıştır. Özgür insanların hu...
06 Eylül 2022 13:37
yazan: Zülal Güneş
1
Dönemin sosyal ve ekonomik sebeplerinin başında iş göçlerinin başlaması vardır. İşçi maaşları düşmüş...
02 Eylül 2022 11:32
yazan: Zülal Güneş
1
Planlayamaz. Hafızasını kaybeden bir insan kendini tanımıyordur. Hedefleri, becerileri, idealleri gi...
04 Temmuz 2022 11:25
yazan: Zülal Güneş
1
Geçmişini bilmeden bir toplumun parçası olunmaz. Topraklarının ve atalarının geçmişini bilmek seni o...
13:33
yazan: Zülal Güneş
1
Türkler her zaman birlik ve beraberlik içinde yaşamışlardır. Bu insanların arasında bağı kuvvetlendi...
13:35
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme soruları beni konular hakkında daha çok bilgilendiriyor. Bu sayede konularda her...
13:37
yazan: Zülal Güneş
1
Devletler yıkılabilir. Ancak sağ kalan insanlar sayesinde var olan gelenek, görenek, dil, örf ve ade...
14:05
yazan: Zülal Güneş
1
Tarım için verimli topraklar ve sular bölgeler gerekir. İnsanlar buralarda yaşayarak tarım konusunda...
14:06
yazan: Zülal Güneş
1
O dönemlerde yaşayan insanların dış tehditler yüzünden bir güvenliği yoktu. Ayrıca devletler sınırla...
14:06
yazan: Zülal Güneş
1
Sınavlarıma çalışırken burada bulunan soruları da mutlaka çözüyorum. Sınav için iyi bir hazırlık olu...
14:07
yazan: Zülal Güneş
1
12. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun büyük bir çoğunluğunda Türklerin hakimiyeti vardır. Bu yüzden bat...
05 Temmuz 2022 13:54
yazan: Zülal Güneş
1
Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'nun kapısı Türklere açılmıştır. Burada çeşitli beylikler kurmu...
14:03
yazan: Zülal Güneş
1
Konar-göçer olarak yaşamak bir bölgede teşkilatlanmaya engel olur. Yaşadıkları yerin bir merkezi yok...
14:05
yazan: Zülal Güneş
1
Temaları tekrar edip buradaki soruları çözüyorum. Bu syede konular aklımda daha çok kalmış oluyor ve...
14:06
yazan: Zülal Güneş
1
Anadolu verimli topraklardan oluşur. Bu dönemde Türkler verimli topraklar sayesindeekonomik açıdan r...
06 Temmuz 2022 11:36
yazan: Zülal Güneş
1
Gazaya dayalı fetih politikası sayesinde diğer devletler Osmanlı'ya daha çok saygı duymaya başlamışt...
13:44
yazan: Zülal Güneş
1
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti'nin fetih yönlerini Bizans'a doğru çevirmesinin nedeni o dönemde...
13:44
yazan: Zülal Güneş
1
Rumeli'de bulunan bölgelerin Türkleşmesi ve İslamiyet'in yayılarak iç çatışmaların çıkmaması içindir...
13:45
yazan: Zülal Güneş
1
Her devlet kendi toprağı genişlesin, hakimiyeti artsın ister. Bu esnada da sınırlarını korumak olduk...
13:46
yazan: Zülal Güneş
1
Sınavlarından önce burada bulunan soruları çözüyorum. Bu sayede sınava ön hazırlık yapmış oluyorum....
18 Temmuz 2022 09:53
yazan: Zülal Güneş
1
Kutadgu Bilig’e göre bir milletin yok olmaması için kanunları olmalıdır. Ayrıca kanunlar ile adaleti...
09:54
yazan: Zülal Güneş
1
Bir aile olmak için bu kavimleri birleştirmeye çalışmış olabilir. Bu sayede daha güçlü olunacaktır....
18 Mart 2022 13:57
yazan: Zülal Güneş
1
Orta Asya'da bulunan devletler her zaman birbirileri üzerinde egemenlik kurmaya çalışmışlardır. Bu y...
14:18
yazan: Zülal Güneş
1
4. Üniteyi bitirdim ve ilerleyen zamanlarda olan sınavlarıma ön hazırlık için burada bulunan sorular...
14:23
yazan: Zülal Güneş
1
İslam dini Cahiliye döneminde yapılan kız çocuklarının diri diri gömülmesi, toplumda kadınların hor...
14:38
yazan: Zülal Güneş
1
Bilimi en çok önemseyen dinlerden biri İslam dinidir. Bilgi ve bilim beraberinde gelişmeyi getirir....
14:55
yazan: Zülal Güneş
1
Siyasi olarak İslam dininin kuralları esas alınmıştır. Adaletsizlik gibi cezalandırılması gereken du...
14:59
yazan: Zülal Güneş
1
İslamiyet öncesi olan dönemde insanlar kendilerini geliştirememiş ve bir sürü yanlış hareket sergile...
23 Mart 2022 13:59
yazan: Zülal Güneş
1
5. üniteyi bitirdim. Ünite bitiminden sonra bu soru çözümlerini yaptım. Bu sayede kendimi üniteyi ek...
14:08
yazan: Zülal Güneş
1
Tımarlı sipahiler ile birlikte bölgenin asayişi daha iyi sağlanmıştır. Ayrıca tarımda sürekliliği ar...
18 Temmuz 2022 09:54
yazan: Zülal Güneş
1
Pencik sistemi savaşlarda alınan esirlerin beşte birinin asker olarak çalıştırılmasıdır. 1363 yılınd...
09:54
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendir soruları konuları daha iyi anlamamı ve sorularda çıkan yanlışlar ise eksi...
09:55
yazan: Zülal Güneş
1
Ülkeyi yöneten yöneticiler yönetim şekilde İslam'a göre ülkeyi yönetmiştir. Eğitimleri Tekke ve Zavi...
09:55
yazan: Zülal Güneş
1
Okuyup, öğrenen yani cahil kalmayan insan bilgileri sayesinde saygı duyulan, sözü geçen bir insan ol...
09:55
yazan: Zülal Güneş
1
Fethettikleri bölgelerin Türkleşmesini hedefleyen Osmanlı Devlet'i aynı zamanda bölgelere verdikleri...
09:59
yazan: Zülal Güneş
1
Şehrin üç taraftan denizlerle kaplı olması büyük bir etkendir. Ayrıca şehir güçlü surlarla korunmakt...
19 Temmuz 2022 09:38
yazan: Zülal Güneş
1
Doğu sınırlarını güvence altına alarak ülkeyi korumak ilk hedeftir. Ayrıca Baharat Yolu'nu ele geçir...
09:48
yazan: Zülal Güneş
1
Diğer padişahlara göre daha kapsamlı, net ve daha ağır biçimde kanunları uygulamıştır. Bu yüzden Kan...
09:49
yazan: Zülal Güneş
1
Coğrafi keşifler sonrasında Osmanlı Devleti için çok önemli olan Baharat ve İpek Yolu önemini kaybet...
09:57
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendirme sorularını çözerek kendimi konu hakkında daha çok bilgilenmiş hissediyo...
09:58
yazan: Zülal Güneş
1
Öncelikle büyük alana sahip olmasından ve nüfusunun çok kalabalık olmasından kaynaklı bu cümleyi kur...
20 Temmuz 2022 11:46
yazan: Zülal Güneş
1
Konu tekrarı yaptıktan sonra buradaki tema sonu değerlendirme sorularını çözüyorum. Burada yaptığım...
11:47
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti fetihlerinden sonra bölgede yaşayan halkın getirdiği yeniliklere ve giyim şekillerin...
11:48
yazan: Zülal Güneş
1
Vakıflar toplum içerisinde bulunan zengin fakir ayrımını ortadan kaldırmıştır. Yardıma ihtiyacı olan...
11:49
yazan: Zülal Güneş
1
Konu tekrarının ardından bu ünite sonu ölçme ve değerlendirme sorularını çözüyorum. Bu da beni konul...
11:49
yazan: Zülal Güneş
1
İç sorunlar ile uğraşan batılı devletler dış sorunlarla uğraşacak vakti bulamamıştır. Bu durumda Osm...
21 Temmuz 2022 12:00
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti batı siyaseti ile kaybettiği toprakları geri almayı hedeflemiştir. Ancak bu konuda b...
15:00
yazan: Zülal Güneş
1
Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.