Tarih
Forum Başlıkları
Tarih
22 Mayıs 2023 10:14
yazan: Zülal Güneş
0
10:14
yazan: Zülal Güneş
0
10:12
yazan: Zülal Güneş
0
10:12
yazan: Zülal Güneş
0
10:10
yazan: Zülal Güneş
0
10:09
yazan: Zülal Güneş
0
10:09
yazan: Zülal Güneş
0
10:08
yazan: Zülal Güneş
0
10:07
yazan: Zülal Güneş
0
10:07
yazan: Zülal Güneş
0
10:06
yazan: Zülal Güneş
0
10:05
yazan: Zülal Güneş
0
25 Ocak 2023 15:02
yazan: Furkan
0
16 Mayıs 2023 10:14
yazan: Zülal Güneş
0
10:13
yazan: Zülal Güneş
0
10:13
yazan: Zülal Güneş
0
10:13
yazan: Zülal Güneş
0
10:12
yazan: Zülal Güneş
0
10:12
yazan: Zülal Güneş
0
10:12
yazan: Zülal Güneş
0
10:11
yazan: Zülal Güneş
0
10:11
yazan: Zülal Güneş
0
10:10
yazan: Zülal Güneş
0
10:10
yazan: Zülal Güneş
0
10:09
yazan: Zülal Güneş
0
10:09
yazan: Zülal Güneş
0
10:08
yazan: Zülal Güneş
0
10:08
yazan: Zülal Güneş
0
10:07
yazan: Zülal Güneş
0
10:07
yazan: Zülal Güneş
0
10:07
yazan: Zülal Güneş
0
Osmanlı Devleti bu yıllardan sonra Avrupa'ya göre oldukça geri kalmıştır. Avrupalı devletler kendile...
23 Temmuz 2022 15:58
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme soruları sayesinde kendimi geçtiğimiz ünitedeki konular hakkında test ediyorum....
16 Ocak 2023 16:37
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme sorularını çözerek konuları daha iyi pekiştiriyorum. Bu sayede konular hakkında...
23 Temmuz 2022 17:00
yazan: Zülal Güneş
1
Konuları çalışmanın ardından ünite ölçme ve değerlendirme sorularını çözüyorum. Bu sayede kendimi ko...
18 Temmuz 2022 10:00
yazan: Zülal Güneş
1
Her toplum farklı bir kültüre sahiptirler. Bir kültürde yanlış olan şey diğer kültürde yanlış olmaya...
16 Ocak 2023 16:22
yazan: Zülal Güneş
1
Çeşitli kavimlerin birbirleriyle aynı anda göç etmesinin birçok sebebi vardır. Bunlardan bazıları da...
16:36
yazan: Zülal Güneş
1
Kast sistemi aralarında keskin çizgiler olan sınıflandırma şeklidir. Kast sistemine göre herkes kend...
16:19
yazan: Zülal Güneş
1
Bir ülkede tüketimin fazla yapılması halinde artan ürünlerin başka ülkelere ithal edilmesi ihracat y...
16:21
yazan: Zülal Güneş
1
Her toplum kendi coğrafi konumu ve geleneklerine göre askeri birliklerini oluşturur. Konar-göçer top...
16:21
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme soruları kısmında olan bulmacalı soru sayesinde eğlenerek vakit geçirdim. Konula...
16:23
yazan: Zülal Güneş
1
Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinde meydana gelen değişiklikler Türklerin hayatını olumsuz yönde et...
16:24
yazan: Zülal Güneş
1
Atatürk’ün sözünden hareketle Asya Hun Devleti hakkında birçok milleti himayesi altına aldığını ve o...
16:25
yazan: Zülal Güneş
1
Türk toplumu her zaman kadınlara değer veren, onşarı toplumda söz sahibi yapan, ve onların eğitimler...
16:34
yazan: Zülal Güneş
1
Bir toplum yaşayacağı yerin tarıma uygun olup olmadığına, iş koşullarına, dış tehdidin az olduğuna v...
16:35
yazan: Zülal Güneş
1
Türkler konar-göçer hayat yaşamışlardır. Bunun sonucunda ise kendilerini savunma ihtiyacı duymuşlard...
16:36
yazan: Zülal Güneş
1
Diğer Türk toplulukları ve komşuları hakkında konu eksiklerim vardı. Kendimi bu konular üzerinde gel...
16:36
yazan: Zülal Güneş
1
İnsanların temel hak ve özgürlükleri yaşamlarını devam ettirmeleri açısından sahip oldukları haklard...
16:37
yazan: Zülal Güneş
1
Hz. Muhammed peygamberliğinin ilk dönemlerinde toplumlar başka dinlere inanmaktaydı. Bu yüzden başta...
16:38
yazan: Zülal Güneş
1
Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesindeki en büyük sebeplerden biri hafızlar zamanla azalmış o...
16:38
yazan: Zülal Güneş
1
Emevi Devleti çok geniş topraklara yayılmıştır. Her zaman Avrupa’da ilerlemeye çalışan bir devlet ol...
16:38
yazan: Zülal Güneş
1
Tolunoğulları ve İhşîdîlerin siyasi varlıklarını kısa sürede kaybetmelerinin sebebi yaşanan taht kav...
16:40
yazan: Zülal Güneş
1
Müslümanlar islam dininin temelinde yatan ilim ve öğrenme özellikleri sayesinde kendilerini geliştir...
16:40
yazan: Zülal Güneş
1
Tarih sınavımdan önce burada bulunan ünite değerlendirme sorularını çözdüm ve kendimi sınava hazırla...
16:40
yazan: Zülal Güneş
1
Türklerin İslam ülkelerinde saygı ve takdir görmelerinin nedenleri arasında saygılı, merhametli, ada...
16:41
yazan: Zülal Güneş
1
Karahanlıların devlet anlayışının temelinde adalet yatmaktadır. Adalet sağlanmadığı zaman sırasıyla...
16:41
yazan: Zülal Güneş
1
Selçukluların Anadolu’yu yurt tutmaya karar vermesindeki en önemli etkenlerden biri ülkenin tarıma e...
16:42
yazan: Zülal Güneş
1
İkta sahipleri insanlara kötü davranırlarsa eğer halkta verimli çalışamazlar ve bu yüzden de devlet...
16:42
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme soruları sayesinde kendimi konular hakkında geliştirmiş oluyorum. Konular üzerin...
16:43
yazan: Zülal Güneş
1
Ahmet Yesevi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Veli ve Hacı Bayrâm-ı...
17 Ocak 2023 11:03
yazan: Zülal Güneş
1
Medreseler Osmanlı Devleti döneminde eğitim verilen yerlere verilen addır. Medreseler devlet adamlar...
11:03
yazan: Zülal Güneş
1
Sözlü halk kültürü halkın geçmişten günümüze gelen yaşanmışlıkları, kültürü, geleneği, görenekleri g...
11:04
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı hâkimiyetiyle birlikte Anadolu ve Rumeli’de Türk islam kültürü yayılmaya başlamıştır. Millet...
11:04
yazan: Zülal Güneş
1
Ölçme ve değerlendirme sorularını inkılap tarihi sınavımdan önce çözdüm. Sınava bu şekilde bir ön ha...
11:04
yazan: Zülal Güneş
1
Değerlendirme kısmında fetih politikası çizilerek gösterilmiştir. Bu sayede konuyu daha iyi kavrayıp...
11:05
yazan: Zülal Güneş
1
Hz. Muhammed’in islam dinini insanlara anlatmak, onlara doğru göstermek amacıyla hareket etmiştir. B...
11:05
yazan: Zülal Güneş
1
Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devletinin başına geçtikten sonra en uzun süre tahtta kalan ve ülkeyi...
11:06
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti uyguladığı başarılı stratejiler sayesinde birçok beyliği kendi himayesine katarak gi...
11:06
yazan: Zülal Güneş
1
Verilen harita sayesinde soruları daha kolay çözdüm. Konular üzerinde aklıma takılan yerleri görerek...
11:06
yazan: Zülal Güneş
1
Ölçme ve değerlendirme soruları sayesinde geçtiğimiz ünite hakkında kendimi geliştirmiş oluyorum. Ko...
11:07
yazan: Zülal Güneş
1
Topkapı sarayı Osmanlı Devleti zamanında padişahın ve ailesinin yaşadığı, ülkesini oradan yönettiği...
11:07
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti, şehzadeleri eğitmek ve ülke yönetimini ne şekilde gerçekleştirebileceğini, başa çık...
11:08
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendirme bölümünde boşluk doldurma ve çoktan seçmeli sorular gibi soru çeşitleri...
11:08
yazan: Zülal Güneş
1
Millet ülke içerisinde yaşayan insanların birliği iken ümmet kelimesi de islam dini içerisinde olan...
11:08
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerde İslam kültürünü yaymıştır. Bu dini kabul eden insanlar Müs...
11:09
yazan: Zülal Güneş
1
Narh sistemi Osmanlı Devleti'nde yaşanan fahiş fiyat sorununun önüne geçmek içindir. Bu sayede toplu...
11:09
yazan: Zülal Güneş
1
Çevremizde bulunan vakıflar dendiğinde aklıma ilk olarak TEMA vakfı geliyor. Bu vakfın amacı ağaçlan...
11:10
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendirme sorularını ünite bitimlerinde mutlaka çözüyorum. Bu sayede geçtiğimiz ü...
11:10
yazan: Zülal Güneş
1
İnsan hakları evrensel beyannamesinde bütün insanların özgürlüğü ele alınmıştır. Özgür insanların hu...
06 Eylül 2022 13:37
yazan: Zülal Güneş
1
Dönemin sosyal ve ekonomik sebeplerinin başında iş göçlerinin başlaması vardır. İşçi maaşları düşmüş...
02 Eylül 2022 11:32
yazan: Zülal Güneş
1
Planlayamaz. Hafızasını kaybeden bir insan kendini tanımıyordur. Hedefleri, becerileri, idealleri gi...
04 Temmuz 2022 11:25
yazan: Zülal Güneş
1
Geçmişini bilmeden bir toplumun parçası olunmaz. Topraklarının ve atalarının geçmişini bilmek seni o...
13:33
yazan: Zülal Güneş
1
İnsanlar yazıdan önceki dönemde taş, kemik, maden ve toprak sayesinde gerekli aletlerini yapmışlardı...
13:35
yazan: Zülal Güneş
1
Yazı ile ülke içi ve ülke dışı olan diplomatik ilişkiler kuvvetlenmiştir. Söz unutulabilir ama yazı...
13:35
yazan: Zülal Güneş
1
Türkler her zaman birlik ve beraberlik içinde yaşamışlardır. Bu insanların arasında bağı kuvvetlendi...
13:35
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme soruları beni konular hakkında daha çok bilgilendiriyor. Bu sayede konularda her...
13:37
yazan: Zülal Güneş
1
Devletler yıkılabilir. Ancak sağ kalan insanlar sayesinde var olan gelenek, görenek, dil, örf ve ade...
14:05
yazan: Zülal Güneş
1
Tarım için verimli topraklar ve sular bölgeler gerekir. İnsanlar buralarda yaşayarak tarım konusunda...
14:06
yazan: Zülal Güneş
1
O dönemlerde yaşayan insanların dış tehditler yüzünden bir güvenliği yoktu. Ayrıca devletler sınırla...
14:06
yazan: Zülal Güneş
1
Sınavlarıma çalışırken burada bulunan soruları da mutlaka çözüyorum. Sınav için iyi bir hazırlık olu...
14:07
yazan: Zülal Güneş
1
12. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun büyük bir çoğunluğunda Türklerin hakimiyeti vardır. Bu yüzden bat...
05 Temmuz 2022 13:54
yazan: Zülal Güneş
1
Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'nun kapısı Türklere açılmıştır. Burada çeşitli beylikler kurmu...
14:03
yazan: Zülal Güneş
1
Konar-göçer olarak yaşamak bir bölgede teşkilatlanmaya engel olur. Yaşadıkları yerin bir merkezi yok...
14:05
yazan: Zülal Güneş
1
Temaları tekrar edip buradaki soruları çözüyorum. Bu syede konular aklımda daha çok kalmış oluyor ve...
14:06
yazan: Zülal Güneş
1
Anadolu verimli topraklardan oluşur. Bu dönemde Türkler verimli topraklar sayesindeekonomik açıdan r...
06 Temmuz 2022 11:36
yazan: Zülal Güneş
1
Gazaya dayalı fetih politikası sayesinde diğer devletler Osmanlı'ya daha çok saygı duymaya başlamışt...
13:44
yazan: Zülal Güneş
1
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti'nin fetih yönlerini Bizans'a doğru çevirmesinin nedeni o dönemde...
13:44
yazan: Zülal Güneş
1
Rumeli'de bulunan bölgelerin Türkleşmesi ve İslamiyet'in yayılarak iç çatışmaların çıkmaması içindir...
13:45
yazan: Zülal Güneş
1
Her devlet kendi toprağı genişlesin, hakimiyeti artsın ister. Bu esnada da sınırlarını korumak olduk...
13:46
yazan: Zülal Güneş
1
Sınavlarından önce burada bulunan soruları çözüyorum. Bu sayede sınava ön hazırlık yapmış oluyorum....
18 Temmuz 2022 09:53
yazan: Zülal Güneş
1
Kutadgu Bilig’e göre bir milletin yok olmaması için kanunları olmalıdır. Ayrıca kanunlar ile adaleti...
09:54
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti, toprak sistemini oluştururken merkezi otoritenin güçlenmesini baz almıştır. Ayrıca...
20 Temmuz 2022 11:49
yazan: Zülal Güneş
1
Bir aile olmak için bu kavimleri birleştirmeye çalışmış olabilir. Bu sayede daha güçlü olunacaktır....
18 Mart 2022 13:57
yazan: Zülal Güneş
1
Orta Asya'da yaşayan Türkler o dönemlerde konargöçer olarak yaşamışlardır. Düzenli bir hayatı olmaya...
14:06
yazan: Zülal Güneş
1
Orta Asya'da bulunan devletler her zaman birbirileri üzerinde egemenlik kurmaya çalışmışlardır. Bu y...
14:18
yazan: Zülal Güneş
1
4. Üniteyi bitirdim ve ilerleyen zamanlarda olan sınavlarıma ön hazırlık için burada bulunan sorular...
14:23
yazan: Zülal Güneş
1
İslam dini Cahiliye döneminde yapılan kız çocuklarının diri diri gömülmesi, toplumda kadınların hor...
14:38
yazan: Zülal Güneş
1
İç sorunlar çıkmıştır. Temel inanç sorunları bunun sebeplerinden biridir. Bazı insanlar dinden dönme...
14:42
yazan: Zülal Güneş
1
Bilimi en çok önemseyen dinlerden biri İslam dinidir. Bilgi ve bilim beraberinde gelişmeyi getirir....
14:55
yazan: Zülal Güneş
1
Siyasi olarak İslam dininin kuralları esas alınmıştır. Adaletsizlik gibi cezalandırılması gereken du...
14:59
yazan: Zülal Güneş
1
İslamiyet öncesi olan dönemde insanlar kendilerini geliştirememiş ve bir sürü yanlış hareket sergile...
23 Mart 2022 13:59
yazan: Zülal Güneş
1
5. üniteyi bitirdim. Ünite bitiminden sonra bu soru çözümlerini yaptım. Bu sayede kendimi üniteyi ek...
14:08
yazan: Zülal Güneş
1
Kalabalık bir topluluk olmaları en büyük etkendir. Ayrıca planlı bir şekilde teşkilatlanma yapabilme...
15:12
yazan: Zülal Güneş
1
Üniteyi bitirdikten sonra burada bulunan ünite değerlendirme sorularını çözerek eksiklerimi tespit e...
15:26
yazan: Zülal Güneş
1
Tımarlı sipahiler ile birlikte bölgenin asayişi daha iyi sağlanmıştır. Ayrıca tarımda sürekliliği ar...
18 Temmuz 2022 09:54
yazan: Zülal Güneş
1
Pencik sistemi savaşlarda alınan esirlerin beşte birinin asker olarak çalıştırılmasıdır. 1363 yılınd...
09:54
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendir soruları konuları daha iyi anlamamı ve sorularda çıkan yanlışlar ise eksi...
09:55
yazan: Zülal Güneş
1
Ülkeyi yöneten yöneticiler yönetim şekilde İslam'a göre ülkeyi yönetmiştir. Eğitimleri Tekke ve Zavi...
09:55
yazan: Zülal Güneş
1
Okuyup, öğrenen yani cahil kalmayan insan bilgileri sayesinde saygı duyulan, sözü geçen bir insan ol...
09:55
yazan: Zülal Güneş
1
Fethettikleri bölgelerin Türkleşmesini hedefleyen Osmanlı Devlet'i aynı zamanda bölgelere verdikleri...
09:59
yazan: Zülal Güneş
1
Ailenin tek erkek evladı olması sayesinde taht kavgaları yaşanmamıştır. Tüm dikkatini ülkeyi yönetme...
10:00
yazan: Zülal Güneş
1
Şehrin üç taraftan denizlerle kaplı olması büyük bir etkendir. Ayrıca şehir güçlü surlarla korunmakt...
19 Temmuz 2022 09:38
yazan: Zülal Güneş
1
Doğu sınırlarını güvence altına alarak ülkeyi korumak ilk hedeftir. Ayrıca Baharat Yolu'nu ele geçir...
09:48
yazan: Zülal Güneş
1
Diğer padişahlara göre daha kapsamlı, net ve daha ağır biçimde kanunları uygulamıştır. Bu yüzden Kan...
09:49
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devlet'i uyguladığı hoşgörü politikası sayesinde 16. yy'da fethettiği bölgelerin yerel halkı...
09:56
yazan: Zülal Güneş
1
Coğrafi keşifler sonrasında Osmanlı Devleti için çok önemli olan Baharat ve İpek Yolu önemini kaybet...
09:57
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendirme sorularını çözerek kendimi konu hakkında daha çok bilgilenmiş hissediyo...
09:58
yazan: Zülal Güneş
1
Öncelikle büyük alana sahip olmasından ve nüfusunun çok kalabalık olmasından kaynaklı bu cümleyi kur...
20 Temmuz 2022 11:46
yazan: Zülal Güneş
1
Adalet ve hoşgörü devlet yönetiminin yapı taşlarından olduğu için devlet diğer Türk Devletleri'den d...
11:47
yazan: Zülal Güneş
1
Konu tekrarı yaptıktan sonra buradaki tema sonu değerlendirme sorularını çözüyorum. Burada yaptığım...
11:47
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti fetihlerinden sonra bölgede yaşayan halkın getirdiği yeniliklere ve giyim şekillerin...
11:48
yazan: Zülal Güneş
1
Vakıflar toplum içerisinde bulunan zengin fakir ayrımını ortadan kaldırmıştır. Yardıma ihtiyacı olan...
11:49
yazan: Zülal Güneş
1
Konu tekrarının ardından bu ünite sonu ölçme ve değerlendirme sorularını çözüyorum. Bu da beni konul...
11:49
yazan: Zülal Güneş
1
İç sorunlar ile uğraşan batılı devletler dış sorunlarla uğraşacak vakti bulamamıştır. Bu durumda Osm...
21 Temmuz 2022 12:00
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı'nın batı siyasetinde geri kalmasının sebebi Avrupa Devletin'in yaşadığı gelişmelerden geride...
13:08
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti batı siyaseti ile kaybettiği toprakları geri almayı hedeflemiştir. Ancak bu konuda b...
15:00
yazan: Zülal Güneş
1
Karlofça Antlaşması ile çok güçlü olan Osmanlı Devleti gerilemeye başlamıştır. Bu durum diğer devlet...
16:00
yazan: Zülal Güneş
1
Amerika' nın keşfi ile ticaret yollarımız zayıflamaya başlamıştır. Avrupa'nın ise ekonomik olarak ka...
18:00
yazan: Zülal Güneş
1
Enflasyon halkın alım gücünü düşürür. İhtiyaçları dışında alışveriş yapamayan halk lüksten ödün verm...
22 Temmuz 2022 15:41
yazan: Zülal Güneş
1
Sanayi devrimi Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. Bu devrimle birlikte Baharat ve İpek yolu ön...
16:41
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendirme soruları sayesinde kendimi konular üzerinde oldukça geliştirdim. Sorula...
17:41
yazan: Zülal Güneş
1
Rusya'nın her zaman ki hedefi sıcak denizlere inmekti. Bu politikasını bu anlaşma sayesinde gerçekle...
23 Temmuz 2022 16:06
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı her zaman yardıma ihtiyacı olanlara kucak açmıştır. Yardım edildiğini fark eden mülteciler i...
18:58
yazan: Zülal Güneş
1
Fabrikalaşmanın artmasıyla birlikte iş gücü artmıştır. Bu yüzden insanlar köylerden kentlere görmüşl...
19:00
yazan: Zülal Güneş
2
Bu yüzyıllarda meydana gelen ihtilaller halkı isyana itmiştir. Birlik ve beraberliğin olmadığı her t...
20:00
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme adına ilk adım atılmış olsa da halk, ülke yine padişah tarafında...
25 Temmuz 2022 10:25
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme sorularını çözerek sınavlarıma hazırlanıyorum. Bu sorular sayesinde sınavım da y...
10:26
yazan: Zülal Güneş
1
Bilim Devrimi ve Sanayi Devrimi üretimde makineleşmeyi doğurmuştur. Makineleşme sayesinde üretim hız...
10:26
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti diğer ülkelere göre çoğu konuda geri kalmıştır. Halkta birlik ve beraberlik kavramı...
13:00
yazan: Zülal Güneş
1
Gazete ve diğer süreli yayınlar halkı ülkedeki gelişmeler hakkında bilgilendirir. Olası kötü bir dur...
13:00
yazan: Zülal Güneş
1
Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.