Tarih
Forum Başlıkları
Tarih
25 Ocak 2023 15:02
yazan: Furkan
0
17 Ocak 2023 11:10
yazan: Zülal Güneş
0
11:10
yazan: Zülal Güneş
0
11:09
yazan: Zülal Güneş
0
11:09
yazan: Zülal Güneş
0
11:08
yazan: Zülal Güneş
0
11:08
yazan: Zülal Güneş
0
11:08
yazan: Zülal Güneş
0
11:07
yazan: Zülal Güneş
0
11:07
yazan: Zülal Güneş
0
11:06
yazan: Zülal Güneş
0
11:06
yazan: Zülal Güneş
0
11:06
yazan: Zülal Güneş
0
11:05
yazan: Zülal Güneş
0
11:05
yazan: Zülal Güneş
0
11:04
yazan: Zülal Güneş
0
11:04
yazan: Zülal Güneş
0
11:04
yazan: Zülal Güneş
0
11:03
yazan: Zülal Güneş
0
11:03
yazan: Zülal Güneş
0
16 Ocak 2023 16:34
yazan: Zülal Güneş
0
16:43
yazan: Zülal Güneş
0
16:42
yazan: Zülal Güneş
0
16:42
yazan: Zülal Güneş
0
16:41
yazan: Zülal Güneş
0
16:41
yazan: Zülal Güneş
0
16:40
yazan: Zülal Güneş
0
16:40
yazan: Zülal Güneş
0
16:40
yazan: Zülal Güneş
0
16:38
yazan: Zülal Güneş
0
16:38
yazan: Zülal Güneş
0
16:38
yazan: Zülal Güneş
0
16:37
yazan: Zülal Güneş
0
16:37
yazan: Zülal Güneş
0
16:36
yazan: Zülal Güneş
0
16:36
yazan: Zülal Güneş
0
16:36
yazan: Zülal Güneş
0
16:35
yazan: Zülal Güneş
0
16:25
yazan: Zülal Güneş
0
16:24
yazan: Zülal Güneş
0
16:23
yazan: Zülal Güneş
0
16:22
yazan: Zülal Güneş
0
16:21
yazan: Zülal Güneş
0
16:21
yazan: Zülal Güneş
0
16:19
yazan: Zülal Güneş
0
İnsan hakları evrensel beyannamesinde bütün insanların özgürlüğü ele alınmıştır. Özgür insanların hu...
06 Eylül 2022 13:37
yazan: Zülal Güneş
1
Dönemin sosyal ve ekonomik sebeplerinin başında iş göçlerinin başlaması vardır. İşçi maaşları düşmüş...
02 Eylül 2022 11:32
yazan: Zülal Güneş
1
Planlayamaz. Hafızasını kaybeden bir insan kendini tanımıyordur. Hedefleri, becerileri, idealleri gi...
04 Temmuz 2022 11:25
yazan: Zülal Güneş
1
Geçmişini bilmeden bir toplumun parçası olunmaz. Topraklarının ve atalarının geçmişini bilmek seni o...
13:33
yazan: Zülal Güneş
1
İnsanlar yazıdan önceki dönemde taş, kemik, maden ve toprak sayesinde gerekli aletlerini yapmışlardı...
13:35
yazan: Zülal Güneş
1
Yazı ile ülke içi ve ülke dışı olan diplomatik ilişkiler kuvvetlenmiştir. Söz unutulabilir ama yazı...
13:35
yazan: Zülal Güneş
1
Türkler her zaman birlik ve beraberlik içinde yaşamışlardır. Bu insanların arasında bağı kuvvetlendi...
13:35
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme soruları beni konular hakkında daha çok bilgilendiriyor. Bu sayede konularda her...
13:37
yazan: Zülal Güneş
1
Devletler yıkılabilir. Ancak sağ kalan insanlar sayesinde var olan gelenek, görenek, dil, örf ve ade...
14:05
yazan: Zülal Güneş
1
Tarım için verimli topraklar ve sular bölgeler gerekir. İnsanlar buralarda yaşayarak tarım konusunda...
14:06
yazan: Zülal Güneş
1
O dönemlerde yaşayan insanların dış tehditler yüzünden bir güvenliği yoktu. Ayrıca devletler sınırla...
14:06
yazan: Zülal Güneş
1
Sınavlarıma çalışırken burada bulunan soruları da mutlaka çözüyorum. Sınav için iyi bir hazırlık olu...
14:07
yazan: Zülal Güneş
1
12. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun büyük bir çoğunluğunda Türklerin hakimiyeti vardır. Bu yüzden bat...
05 Temmuz 2022 13:54
yazan: Zülal Güneş
1
Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'nun kapısı Türklere açılmıştır. Burada çeşitli beylikler kurmu...
14:03
yazan: Zülal Güneş
1
Konar-göçer olarak yaşamak bir bölgede teşkilatlanmaya engel olur. Yaşadıkları yerin bir merkezi yok...
14:05
yazan: Zülal Güneş
1
Temaları tekrar edip buradaki soruları çözüyorum. Bu syede konular aklımda daha çok kalmış oluyor ve...
14:06
yazan: Zülal Güneş
1
Anadolu verimli topraklardan oluşur. Bu dönemde Türkler verimli topraklar sayesindeekonomik açıdan r...
06 Temmuz 2022 11:36
yazan: Zülal Güneş
1
Gazaya dayalı fetih politikası sayesinde diğer devletler Osmanlı'ya daha çok saygı duymaya başlamışt...
13:44
yazan: Zülal Güneş
1
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti'nin fetih yönlerini Bizans'a doğru çevirmesinin nedeni o dönemde...
13:44
yazan: Zülal Güneş
1
Rumeli'de bulunan bölgelerin Türkleşmesi ve İslamiyet'in yayılarak iç çatışmaların çıkmaması içindir...
13:45
yazan: Zülal Güneş
1
Her devlet kendi toprağı genişlesin, hakimiyeti artsın ister. Bu esnada da sınırlarını korumak olduk...
13:46
yazan: Zülal Güneş
1
Sınavlarından önce burada bulunan soruları çözüyorum. Bu sayede sınava ön hazırlık yapmış oluyorum....
18 Temmuz 2022 09:53
yazan: Zülal Güneş
1
Kutadgu Bilig’e göre bir milletin yok olmaması için kanunları olmalıdır. Ayrıca kanunlar ile adaleti...
09:54
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti, toprak sistemini oluştururken merkezi otoritenin güçlenmesini baz almıştır. Ayrıca...
20 Temmuz 2022 11:49
yazan: Zülal Güneş
1
Bir aile olmak için bu kavimleri birleştirmeye çalışmış olabilir. Bu sayede daha güçlü olunacaktır....
18 Mart 2022 13:57
yazan: Zülal Güneş
1
Orta Asya'da yaşayan Türkler o dönemlerde konargöçer olarak yaşamışlardır. Düzenli bir hayatı olmaya...
14:06
yazan: Zülal Güneş
1
Orta Asya'da bulunan devletler her zaman birbirileri üzerinde egemenlik kurmaya çalışmışlardır. Bu y...
14:18
yazan: Zülal Güneş
1
4. Üniteyi bitirdim ve ilerleyen zamanlarda olan sınavlarıma ön hazırlık için burada bulunan sorular...
14:23
yazan: Zülal Güneş
1
İslam dini Cahiliye döneminde yapılan kız çocuklarının diri diri gömülmesi, toplumda kadınların hor...
14:38
yazan: Zülal Güneş
1
İç sorunlar çıkmıştır. Temel inanç sorunları bunun sebeplerinden biridir. Bazı insanlar dinden dönme...
14:42
yazan: Zülal Güneş
1
Bilimi en çok önemseyen dinlerden biri İslam dinidir. Bilgi ve bilim beraberinde gelişmeyi getirir....
14:55
yazan: Zülal Güneş
1
Siyasi olarak İslam dininin kuralları esas alınmıştır. Adaletsizlik gibi cezalandırılması gereken du...
14:59
yazan: Zülal Güneş
1
İslamiyet öncesi olan dönemde insanlar kendilerini geliştirememiş ve bir sürü yanlış hareket sergile...
23 Mart 2022 13:59
yazan: Zülal Güneş
1
5. üniteyi bitirdim. Ünite bitiminden sonra bu soru çözümlerini yaptım. Bu sayede kendimi üniteyi ek...
14:08
yazan: Zülal Güneş
1
Kalabalık bir topluluk olmaları en büyük etkendir. Ayrıca planlı bir şekilde teşkilatlanma yapabilme...
15:12
yazan: Zülal Güneş
1
Üniteyi bitirdikten sonra burada bulunan ünite değerlendirme sorularını çözerek eksiklerimi tespit e...
15:26
yazan: Zülal Güneş
1
Tımarlı sipahiler ile birlikte bölgenin asayişi daha iyi sağlanmıştır. Ayrıca tarımda sürekliliği ar...
18 Temmuz 2022 09:54
yazan: Zülal Güneş
1
Pencik sistemi savaşlarda alınan esirlerin beşte birinin asker olarak çalıştırılmasıdır. 1363 yılınd...
09:54
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendir soruları konuları daha iyi anlamamı ve sorularda çıkan yanlışlar ise eksi...
09:55
yazan: Zülal Güneş
1
Ülkeyi yöneten yöneticiler yönetim şekilde İslam'a göre ülkeyi yönetmiştir. Eğitimleri Tekke ve Zavi...
09:55
yazan: Zülal Güneş
1
Okuyup, öğrenen yani cahil kalmayan insan bilgileri sayesinde saygı duyulan, sözü geçen bir insan ol...
09:55
yazan: Zülal Güneş
1
Fethettikleri bölgelerin Türkleşmesini hedefleyen Osmanlı Devlet'i aynı zamanda bölgelere verdikleri...
09:59
yazan: Zülal Güneş
1
Konuları çalışmanın ardından ünite ölçme ve değerlendirme sorularını çözüyorum. Bu sayede kendimi ko...
10:00
yazan: Zülal Güneş
1
Ailenin tek erkek evladı olması sayesinde taht kavgaları yaşanmamıştır. Tüm dikkatini ülkeyi yönetme...
10:00
yazan: Zülal Güneş
1
Şehrin üç taraftan denizlerle kaplı olması büyük bir etkendir. Ayrıca şehir güçlü surlarla korunmakt...
19 Temmuz 2022 09:38
yazan: Zülal Güneş
1
Doğu sınırlarını güvence altına alarak ülkeyi korumak ilk hedeftir. Ayrıca Baharat Yolu'nu ele geçir...
09:48
yazan: Zülal Güneş
1
Diğer padişahlara göre daha kapsamlı, net ve daha ağır biçimde kanunları uygulamıştır. Bu yüzden Kan...
09:49
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devlet'i uyguladığı hoşgörü politikası sayesinde 16. yy'da fethettiği bölgelerin yerel halkı...
09:56
yazan: Zülal Güneş
1
Coğrafi keşifler sonrasında Osmanlı Devleti için çok önemli olan Baharat ve İpek Yolu önemini kaybet...
09:57
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendirme sorularını çözerek kendimi konu hakkında daha çok bilgilenmiş hissediyo...
09:58
yazan: Zülal Güneş
1
Öncelikle büyük alana sahip olmasından ve nüfusunun çok kalabalık olmasından kaynaklı bu cümleyi kur...
20 Temmuz 2022 11:46
yazan: Zülal Güneş
1
Adalet ve hoşgörü devlet yönetiminin yapı taşlarından olduğu için devlet diğer Türk Devletleri'den d...
11:47
yazan: Zülal Güneş
1
Konu tekrarı yaptıktan sonra buradaki tema sonu değerlendirme sorularını çözüyorum. Burada yaptığım...
11:47
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti fetihlerinden sonra bölgede yaşayan halkın getirdiği yeniliklere ve giyim şekillerin...
11:48
yazan: Zülal Güneş
1
Vakıflar toplum içerisinde bulunan zengin fakir ayrımını ortadan kaldırmıştır. Yardıma ihtiyacı olan...
11:49
yazan: Zülal Güneş
1
Konu tekrarının ardından bu ünite sonu ölçme ve değerlendirme sorularını çözüyorum. Bu da beni konul...
11:49
yazan: Zülal Güneş
1
İç sorunlar ile uğraşan batılı devletler dış sorunlarla uğraşacak vakti bulamamıştır. Bu durumda Osm...
21 Temmuz 2022 12:00
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı'nın batı siyasetinde geri kalmasının sebebi Avrupa Devletin'in yaşadığı gelişmelerden geride...
13:08
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti batı siyaseti ile kaybettiği toprakları geri almayı hedeflemiştir. Ancak bu konuda b...
15:00
yazan: Zülal Güneş
1
Karlofça Antlaşması ile çok güçlü olan Osmanlı Devleti gerilemeye başlamıştır. Bu durum diğer devlet...
16:00
yazan: Zülal Güneş
1
Amerika' nın keşfi ile ticaret yollarımız zayıflamaya başlamıştır. Avrupa'nın ise ekonomik olarak ka...
18:00
yazan: Zülal Güneş
1
Enflasyon halkın alım gücünü düşürür. İhtiyaçları dışında alışveriş yapamayan halk lüksten ödün verm...
22 Temmuz 2022 15:41
yazan: Zülal Güneş
1
Sanayi devrimi Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. Bu devrimle birlikte Baharat ve İpek yolu ön...
16:41
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendirme soruları sayesinde kendimi konular üzerinde oldukça geliştirdim. Sorula...
17:41
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti bu yıllardan sonra Avrupa'ya göre oldukça geri kalmıştır. Avrupalı devletler kendile...
23 Temmuz 2022 15:58
yazan: Zülal Güneş
1
Rusya'nın her zaman ki hedefi sıcak denizlere inmekti. Bu politikasını bu anlaşma sayesinde gerçekle...
16:06
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme sorularını çözerek konuları daha iyi pekiştiriyorum. Bu sayede konular hakkında...
17:00
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı her zaman yardıma ihtiyacı olanlara kucak açmıştır. Yardım edildiğini fark eden mülteciler i...
18:58
yazan: Zülal Güneş
1
Fabrikalaşmanın artmasıyla birlikte iş gücü artmıştır. Bu yüzden insanlar köylerden kentlere görmüşl...
19:00
yazan: Zülal Güneş
2
Bu yüzyıllarda meydana gelen ihtilaller halkı isyana itmiştir. Birlik ve beraberliğin olmadığı her t...
20:00
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme adına ilk adım atılmış olsa da halk, ülke yine padişah tarafında...
25 Temmuz 2022 10:25
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme sorularını çözerek sınavlarıma hazırlanıyorum. Bu sorular sayesinde sınavım da y...
10:26
yazan: Zülal Güneş
1
Bilim Devrimi ve Sanayi Devrimi üretimde makineleşmeyi doğurmuştur. Makineleşme sayesinde üretim hız...
10:26
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti diğer ülkelere göre çoğu konuda geri kalmıştır. Halkta birlik ve beraberlik kavramı...
13:00
yazan: Zülal Güneş
1
Gazete ve diğer süreli yayınlar halkı ülkedeki gelişmeler hakkında bilgilendirir. Olası kötü bir dur...
13:00
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme soruları sayesinde kendimi konular üzerinde fazlasıyla geliştiriyorum. Bu sorula...
26 Temmuz 2022 11:42
yazan: Zülal Güneş
1
Dünya üzerinde var olan birçok devletin aynı anda, farklı saflarda savaşa girmiş olması Dünya Savaşı...
02 Eylül 2022 11:23
yazan: Zülal Güneş
1
Bir ülkenin ekonomisi yaşam şartları için çok önemlidir. Ekonominin kötü olması beraberinde işsizliğ...
11:26
yazan: Zülal Güneş
1
I. Dünya Savaşı'nda galip gelen devletler Milletler Cemiyeti'ne üye olarak bir nevi sömürgecilik kon...
11:30
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendirme sorularını çözerek üniteyi bilgili bir şekilde kapatıyorum. Konu tekrar...
11:35
yazan: Zülal Güneş
1
Eserler genelde savaşlar hakkında yazılmaya başlanır. O dönem eserlerine bakıldığında genellikle sav...
11:43
yazan: Zülal Güneş
1
Pearl Harbor Baskını en çok Japonya'yı memnun etmiştir. Bu baskın sayesinde büyük güç olabilme konus...
11:50
yazan: Zülal Güneş
1
I. Dünya Savaşı esnasında hem Almanya'nın hem de Rusya'nın aynı aynı Polonya'yı işgal etmesi ''Polon...
06 Eylül 2022 13:41
yazan: Zülal Güneş
1
Ölçme ve değerlendirme soruları sayesinde konuların tekrarı yaptıktan sonra konuları pekiştirme adın...
13:43
yazan: Zülal Güneş
1
Bu dönemde kentler büyüyerek metropol haline gelmeye başlamıştır. Bu ani büyüme de üretimde yetersiz...
12 Eylül 2022 09:51
yazan: Zülal Güneş
1
Afrika ülkeleri tarihte her zaman sömürge altında olmuştur. Toplum kendi kendini yönetemez ve halkı...
09:52
yazan: Zülal Güneş
1
Türkiye dış siyasette denge politikasını uygulamıştır. NATO’ya girmek adına yaptığı Kore Savaşı'na a...
11 Ekim 2022 14:16
yazan: Zülal Güneş
1
Yumuşama döneminde teknoloji iyice ilerlemişti. Üretilen silahlar ise çok büyük sorunlara yol açan a...
14:17
yazan: Zülal Güneş
1
ABD bu dönemde tarafsız kalmıştır. Fakat silah satışı yapmıştır. Bu hareketler yüzünden ve yeni sömü...
14:17
yazan: Zülal Güneş
1
Yıllar geçtikçe devletler kendini geliştirmiş ve üretim sıklığını artırmışlar. Bu sayede de dışarıya...
14:18
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendirme soruları sayesinde öğrendiğimiz konuları pekiştiriyoruz. Bu da bana eks...
22 Ekim 2022 01:02
yazan: Zülal Güneş
1
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte moda olan şeylerin aynı anda herkese ulaşması saniyeleri alıyor....
12:00
yazan: Zülal Güneş
1
Kültürel ve dini alanların farklılıkları zıtlaşmalara sebep olmaktadır. Ayrıca AB içinde Türkiye kar...
15:00
yazan: Zülal Güneş
1
Aile bireylerimin çocukluk döneminde teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. O yüzden onlar ile bizim a...
16:00
yazan: Zülal Güneş
1
Yerli silah kullanımı dış devletlerin bizim üzerimizde uyguladığı sınırlandırmaları engellemiş olur....
17:00
yazan: Zülal Güneş
1
Ölçme değerlendirme soruları sayesinde geçtiğimiz ünitede işlenen konuları pekiştiriyorum. Kendimi b...
18:00
yazan: Zülal Güneş
1
9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa Cevapları Gerçekten de çok güzel olmuş sayenizde esiklerimi görmüş...
04 Temmuz 2022 13:34
yazan: Zülal Güneş
1
9. Sınıf Tarih Ders Ktiabı Cevapları konusu benim o kadar işime yaradı ki size anlatamam! Liseye geç...
22 Eylül 2022 15:50
yazan: Furkan
1
Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.