Tarih
Forum Başlıkları
Tarih
10 Mayıs 2024 16:46
yazan: admin
0
22 Nisan 2024 11:36
yazan: Zülal Güneş
0
Rumeli'nde Osmanlı Devleti'nin hâkimiyet kurmasını öğrenirken, o dönemin insanlarının ne kadar cesur...
22 Mayıs 2023 10:12
yazan: Zülal Güneş
1
27 Mayıs 2024 09:10
yazan: Zülal Güneş
0
09:09
yazan: Zülal Güneş
0
09:08
yazan: Zülal Güneş
0
17 Nisan 2024 11:20
yazan: Furkan
0
22 Mayıs 2024 16:23
yazan: Zülal Güneş
0
16:19
yazan: Zülal Güneş
0
16:19
yazan: Zülal Güneş
0
16:18
yazan: Zülal Güneş
0
16:18
yazan: Zülal Güneş
0
16:18
yazan: Zülal Güneş
0
16:17
yazan: Zülal Güneş
0
16:17
yazan: Zülal Güneş
0
16:17
yazan: Zülal Güneş
0
16:17
yazan: Zülal Güneş
0
16:16
yazan: Zülal Güneş
0
16:16
yazan: Zülal Güneş
0
16:14
yazan: Zülal Güneş
0
16:14
yazan: Zülal Güneş
0
16:13
yazan: Zülal Güneş
0
9. Sınıf Tarih Ders Ktiabı Cevapları konusu benim o kadar işime yaradı ki size anlatamam! Liseye geç...
22 Nisan 2024 05:50
yazan: Furkan
1
22 Mayıs 2024 10:49
yazan: Zülal Güneş
0
10:49
yazan: Zülal Güneş
0
10:49
yazan: Zülal Güneş
0
10:48
yazan: Zülal Güneş
0
10:48
yazan: Zülal Güneş
0
10:48
yazan: Zülal Güneş
0
10:47
yazan: Zülal Güneş
0
10:47
yazan: Zülal Güneş
0
10:47
yazan: Zülal Güneş
0
10:47
yazan: Zülal Güneş
0
10:46
yazan: Zülal Güneş
0
10:46
yazan: Zülal Güneş
0
10:46
yazan: Zülal Güneş
0
16 Nisan 2024 16:21
yazan: Zülal Güneş
0
22 Nisan 2024 11:37
yazan: Zülal Güneş
0
18 Nisan 2024 14:26
yazan: Zülal Güneş
0
30 Nisan 2024 09:52
yazan: Zülal Güneş
0
09:52
yazan: Zülal Güneş
0
09:42
yazan: Zülal Güneş
0
09:42
yazan: Zülal Güneş
0
09:42
yazan: Zülal Güneş
0
22 Nisan 2024 11:36
yazan: Zülal Güneş
0
11:35
yazan: Zülal Güneş
0
11:37
yazan: Zülal Güneş
0
11:37
yazan: Zülal Güneş
0
11:37
yazan: Zülal Güneş
0
11:36
yazan: Zülal Güneş
0
11:35
yazan: Zülal Güneş
0
11:35
yazan: Zülal Güneş
0
11:35
yazan: Zülal Güneş
0
19 Nisan 2024 10:53
yazan: Zülal Güneş
0
10:52
yazan: Zülal Güneş
0
10:51
yazan: Zülal Güneş
0
10:50
yazan: Zülal Güneş
0
10:49
yazan: Zülal Güneş
0
18 Nisan 2024 14:27
yazan: Zülal Güneş
0
14:27
yazan: Zülal Güneş
0
14:06
yazan: Zülal Güneş
0
14:05
yazan: Zülal Güneş
0
14:05
yazan: Zülal Güneş
0
14:04
yazan: Zülal Güneş
0
14:04
yazan: Zülal Güneş
0
14:04
yazan: Zülal Güneş
0
14:03
yazan: Zülal Güneş
0
14:03
yazan: Zülal Güneş
0
14:03
yazan: Zülal Güneş
0
16 Nisan 2024 16:23
yazan: Zülal Güneş
0
16:22
yazan: Zülal Güneş
0
16:22
yazan: Zülal Güneş
0
16:22
yazan: Zülal Güneş
0
16:21
yazan: Zülal Güneş
0
16:21
yazan: Zülal Güneş
0
16:20
yazan: Zülal Güneş
0
16:20
yazan: Zülal Güneş
0
Tarihi olaylar, geçmişte yaşanmış ve insanlık tarihini etkileyen önemli anılardır. Bir nevi insanlığ...
16 Mayıs 2023 10:09
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme soruları kısmında olan bulmacalı soru sayesinde eğlenerek vakit geçirdim. Konula...
16 Ocak 2023 16:23
yazan: Zülal Güneş
1
Bazı sorular oldukça düşündürücüydü, özellikle hukukun toplum için neden bu kadar önemli olduğunu an...
16 Mayıs 2023 10:13
yazan: Zülal Güneş
1
Bu sayfadaki bilgilere göre, astronomiye neden ilgi duyulduğunu anlamak gerçekten ilginç. Günümüzde,...
10:11
yazan: Zülal Güneş
1
Özellikle tarih bilimi ve zaman kavramı hakkındaki etkinlikleri yaparken biraz zorlandım. Neyse ki,...
25 Ocak 2023 15:02
yazan: Furkan
1
Tarih bilimini düşündüğümde, aslında geçmişimizi anlamak için neden bu kadar önemli olduğunu daha iy...
16 Mayıs 2023 10:07
yazan: Zülal Güneş
1
Tarih dersinde öğrendiklerim, tarihin aslında ne kadar önemli ve geniş bir konu olduğunu gösterdi. T...
10:07
yazan: Zülal Güneş
1
Tarih öğrenmenin aslında neden bu kadar önemli olduğunu düşününce, geçmişimizi bilmek gelecekteki ka...
10:07
yazan: Zülal Güneş
1
Bu soruları cevaplarken gerçekten düşünmem gereken çok şey olduğunu fark ettim. Leon Ernest Halkin'i...
10:08
yazan: Zülal Güneş
1
Zamanı düşünürken, aslında soyut bir kavramı ele alıyoruz. Isaac Newton'ın zamanı sadece bir ilerlem...
10:08
yazan: Zülal Güneş
1
Göbeklitepe hakkında duyduğumda, gerçekten de hayretler içinde kaldım. 2018'de UNESCO tarafından Dün...
10:09
yazan: Zülal Güneş
1
Eski Taş Çağı insanlarının hayat tarzları ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgilere, arkeolojik ka...
10:10
yazan: Zülal Güneş
1
Destanlar, mitler ve efsaneler, insanların geçmişlerini anlamalarına ve yaşadıkları olayları açıklam...
10:10
yazan: Zülal Güneş
1
Bu metinde, I. Hattuşili'nin yazıya ve kâtiplere neden bu kadar önem verdiğini anlamak ilginç. Yazın...
10:11
yazan: Zülal Güneş
1
Bu sayfadaki bilgilere bakarak, Çinlilerin icatları gerçekten de uygarlığın gelişimine büyük katkı s...
10:12
yazan: Zülal Güneş
1
bu sorular gerçekten zorlayıcıydı. Özellikle tarihteki göçler hakkında düşünmek benim için biraz kar...
10:12
yazan: Zülal Güneş
1
Tarihte büyük göç hareketlerinin nedenleri çok çeşitli olabilir. Örneğin, iklim değişiklikleri veya...
10:12
yazan: Zülal Güneş
1
Ticaretin uygarlığın gelişimine etkisi büyük olabilir. Ticaret, farklı milletler arasında kültürel v...
10:13
yazan: Zülal Güneş
1
Devletlerin neden var olduğunu düşünmek, aslında insanların temel ihtiyaçlarını gidermek için kuruld...
10:13
yazan: Zülal Güneş
1
Bu soruları çözerken, İlk Çağ'daki uygarlıkların dini inançlarına, hükümdarların meşruiyet kaynaklar...
10:14
yazan: Zülal Güneş
1
Anadolu'nun "Türkiye" olarak adlandırılmasının nedenleri de oldukça ilginç. Türklerin Anadolu'yu fet...
22 Mayıs 2023 10:05
yazan: Zülal Güneş
1
Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin Anadolu'da sosyal ve kültürel değişiklikler yaratmış olabi...
10:06
yazan: Zülal Güneş
1
Oğuz boyları arasında Kayı, Avşar, Dodurga, Kızık, Bayındır, Peçenek, Kınık, ve Yüreğir boylarını bi...
10:07
yazan: Zülal Güneş
1
Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlılardan geri alması, hem Müslüman hem de Hristiyan dünyası üzerind...
10:07
yazan: Zülal Güneş
1
türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflığına ve çöküşüne nasıl neden olduğunu anlamama yardımcı oldu. Bi...
10:08
yazan: Zülal Güneş
1
Haçlı Seferleri sırasında yaşanan olaylar da gerçekten derin düşündürücü. Selâhaddin Eyyubi'nin kahr...
10:09
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı'nın nasıl kurulduğunu görmek, beni gururlandırdı ve aynı zamanda ilham verdi. Ayrıca, tarihl...
10:09
yazan: Zülal Güneş
1
türklüğü ve İslam'ı yayma amacı taşıdıklarını görmek, o dönemin siyasi ve dini dinamiklerini daha iy...
10:10
yazan: Zülal Güneş
1
Türkiye Selçuklu Devleti'nin dağılma sürecinde, Anadolu'nun dört bir yanında farklı Türk devletlerin...
10:12
yazan: Zülal Güneş
1
Timur'un yükselişi ve Osmanlı Devleti'ne bıraktığı iz, tarih boyunca büyük bir belirsizlik yarattı....
10:14
yazan: Zülal Güneş
1
Ben bu sorunun cevabını düşünürken özellikle fetihlerin kalıcı olmasına katkı sağlayan unsurların ço...
10:14
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı hâkimiyetiyle birlikte Anadolu ve Rumeli’de Türk islam kültürü yayılmaya başlamıştır. Millet...
17 Ocak 2023 11:04
yazan: Zülal Güneş
1
Türkiye dış siyasette denge politikasını uygulamıştır. NATO’ya girmek adına yaptığı Kore Savaşı'na a...
11 Ekim 2022 14:16
yazan: Zülal Güneş
1
Ölçme değerlendirme soruları sayesinde geçtiğimiz ünitede işlenen konuları pekiştiriyorum. Kendimi b...
22 Ekim 2022 18:00
yazan: Zülal Güneş
1
Afrika ülkeleri tarihte her zaman sömürge altında olmuştur. Toplum kendi kendini yönetemez ve halkı...
12 Eylül 2022 09:52
yazan: Zülal Güneş
1
Selçukluların Anadolu’yu yurt tutmaya karar vermesindeki en önemli etkenlerden biri ülkenin tarıma e...
16 Ocak 2023 16:42
yazan: Zülal Güneş
1
I. Dünya Savaşı esnasında hem Almanya'nın hem de Rusya'nın aynı aynı Polonya'yı işgal etmesi ''Polon...
06 Eylül 2022 13:41
yazan: Zülal Güneş
1
İkta sahipleri insanlara kötü davranırlarsa eğer halkta verimli çalışamazlar ve bu yüzden de devlet...
16 Ocak 2023 16:42
yazan: Zülal Güneş
1
I. Dünya Savaşı'nda galip gelen devletler Milletler Cemiyeti'ne üye olarak bir nevi sömürgecilik kon...
02 Eylül 2022 11:30
yazan: Zülal Güneş
1
Narh sistemi Osmanlı Devleti'nde yaşanan fahiş fiyat sorununun önüne geçmek içindir. Bu sayede toplu...
17 Ocak 2023 11:09
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite ölçme ve değerlendirme sorularını çözerek üniteyi bilgili bir şekilde kapatıyorum. Konu tekrar...
02 Eylül 2022 11:35
yazan: Zülal Güneş
1
Atatürk’ün sözünden hareketle Asya Hun Devleti hakkında birçok milleti himayesi altına aldığını ve o...
16 Ocak 2023 16:25
yazan: Zülal Güneş
1
Yıllar geçtikçe devletler kendini geliştirmiş ve üretim sıklığını artırmışlar. Bu sayede de dışarıya...
11 Ekim 2022 14:18
yazan: Zülal Güneş
1
Pearl Harbor Baskını en çok Japonya'yı memnun etmiştir. Bu baskın sayesinde büyük güç olabilme konus...
02 Eylül 2022 11:50
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerde İslam kültürünü yaymıştır. Bu dini kabul eden insanlar Müs...
17 Ocak 2023 11:09
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme soruları sayesinde kendimi konular hakkında geliştirmiş oluyorum. Konular üzerin...
16 Ocak 2023 16:43
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme soruları sayesinde kendimi geçtiğimiz ünitedeki konular hakkında test ediyorum....
16:37
yazan: Zülal Güneş
1
Her toplum farklı bir kültüre sahiptirler. Bir kültürde yanlış olan şey diğer kültürde yanlış olmaya...
16:22
yazan: Zülal Güneş
1
Çeşitli kavimlerin birbirleriyle aynı anda göç etmesinin birçok sebebi vardır. Bunlardan bazıları da...
16:36
yazan: Zülal Güneş
1
Kast sistemi aralarında keskin çizgiler olan sınıflandırma şeklidir. Kast sistemine göre herkes kend...
16:19
yazan: Zülal Güneş
1
Bir ülkede tüketimin fazla yapılması halinde artan ürünlerin başka ülkelere ithal edilmesi ihracat y...
16:21
yazan: Zülal Güneş
1
Her toplum kendi coğrafi konumu ve geleneklerine göre askeri birliklerini oluşturur. Konar-göçer top...
16:21
yazan: Zülal Güneş
1
Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinde meydana gelen değişiklikler Türklerin hayatını olumsuz yönde et...
16:24
yazan: Zülal Güneş
1
Türk toplumu her zaman kadınlara değer veren, onşarı toplumda söz sahibi yapan, ve onların eğitimler...
16:34
yazan: Zülal Güneş
1
Bir toplum yaşayacağı yerin tarıma uygun olup olmadığına, iş koşullarına, dış tehdidin az olduğuna v...
16:35
yazan: Zülal Güneş
1
Türkler konar-göçer hayat yaşamışlardır. Bunun sonucunda ise kendilerini savunma ihtiyacı duymuşlard...
16:36
yazan: Zülal Güneş
1
Diğer Türk toplulukları ve komşuları hakkında konu eksiklerim vardı. Kendimi bu konular üzerinde gel...
16:36
yazan: Zülal Güneş
1
İnsanların temel hak ve özgürlükleri yaşamlarını devam ettirmeleri açısından sahip oldukları haklard...
16:37
yazan: Zülal Güneş
1
Hz. Muhammed peygamberliğinin ilk dönemlerinde toplumlar başka dinlere inanmaktaydı. Bu yüzden başta...
16:38
yazan: Zülal Güneş
1
Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesindeki en büyük sebeplerden biri hafızlar zamanla azalmış o...
16:38
yazan: Zülal Güneş
1
Emevi Devleti çok geniş topraklara yayılmıştır. Her zaman Avrupa’da ilerlemeye çalışan bir devlet ol...
16:38
yazan: Zülal Güneş
1
Tolunoğulları ve İhşîdîlerin siyasi varlıklarını kısa sürede kaybetmelerinin sebebi yaşanan taht kav...
16:40
yazan: Zülal Güneş
1
Müslümanlar islam dininin temelinde yatan ilim ve öğrenme özellikleri sayesinde kendilerini geliştir...
16:40
yazan: Zülal Güneş
1
Tarih sınavımdan önce burada bulunan ünite değerlendirme sorularını çözdüm ve kendimi sınava hazırla...
16:40
yazan: Zülal Güneş
1
Türklerin İslam ülkelerinde saygı ve takdir görmelerinin nedenleri arasında saygılı, merhametli, ada...
16:41
yazan: Zülal Güneş
1
Karahanlıların devlet anlayışının temelinde adalet yatmaktadır. Adalet sağlanmadığı zaman sırasıyla...
16:41
yazan: Zülal Güneş
1
Ahmet Yesevi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Veli ve Hacı Bayrâm-ı...
17 Ocak 2023 11:03
yazan: Zülal Güneş
1
Medreseler Osmanlı Devleti döneminde eğitim verilen yerlere verilen addır. Medreseler devlet adamlar...
11:03
yazan: Zülal Güneş
1
Sözlü halk kültürü halkın geçmişten günümüze gelen yaşanmışlıkları, kültürü, geleneği, görenekleri g...
11:04
yazan: Zülal Güneş
1
Ölçme ve değerlendirme sorularını inkılap tarihi sınavımdan önce çözdüm. Sınava bu şekilde bir ön ha...
11:04
yazan: Zülal Güneş
1
Değerlendirme kısmında fetih politikası çizilerek gösterilmiştir. Bu sayede konuyu daha iyi kavrayıp...
11:05
yazan: Zülal Güneş
1
Hz. Muhammed’in islam dinini insanlara anlatmak, onlara doğru göstermek amacıyla hareket etmiştir. B...
11:05
yazan: Zülal Güneş
1
Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devletinin başına geçtikten sonra en uzun süre tahtta kalan ve ülkeyi...
11:06
yazan: Zülal Güneş
1
Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.