Cevap Yaz
22 Nisan 2024, 11:36 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 126-127-128-129. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 126-127-128-129. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun yer aldığı 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 126-127-128-129 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 126-127-128-129. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 126-127-128-129. Sayfa Cevapları 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:

Boy : Aralarında kan bağı olan ve ataları ortak olan topluluğa denir. 
Töre : Bir topluma ait gelenek ve göreneklerini yansıtan sosyal hayatı düzenleyen Türk toplumunda hukukun temelini oluşturan yazısız kurallar bütününe denir. 
Kut : Ülkeyi yönetme yetkinin Tanrı tarafında verildiği ve bu ailenin yönetimde sorumlu olması demektir.  


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Türkiye, coğrafi bir ad olarak hangi bölgeler için kullanılmıştır?
Cevap: Türkiye kavramı tarih boyunca Türklerin hükmettiği Orta Asya’da, Kafkasya’da ve Anadolu’nun belli kısımlarında belirli bölgeler için adlandırılmıştır. 

2. Türkler savaşlarda hangi taktikleri uygulamıştır?
Cevap: Türklerin kullandığı savaş taktikleri; “Turan Taktiği”, “Sahte Geri Çekilme”, “Yıpratma”, “Pusuya Düşürme” kullanmışlardır. 

3. Türklerdeki egemenlik anlayışının sonuçları nelerdir?
Cevap: Türklerdeki egemenlik anlayışının sonucunda Türkler tarih boyunca başka ülkelerin hakimiyeti altına girmemek için yeni devletler kurmuşlar, yeni topraklar almışlar ve her zaman mücadele etmişlerdir. 

4. Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin hayat tarzlarına etkisi nedir?
Cevap: Uygular yerleşik hayata geçtikten sonra geçim kaynağı olarak tarıma ağırlık vermişler, şehirleşme başladığı için yeni mimari yapılar geliştirmişlerdir. Uygurların Maniheizm dinini seçmeleri yerleşik hayata geçmelerini etkileyen faktörler arsındadır. 

5. İpek Yolu güzergâhının sık sık yön değiştirmesinin sebebi nedir?
Cevap: Devletler arasında ticaret yoluna hakim olup üstünlük kurma düşüncesi ile çatışmalar ve mücadeleler olduğu için İpek Yolu sık sık yön değiştirmiştir. 


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletleri;
I. Çin,
II. Sasani,
III.Bizans
Yukarıdaki devletlerden hangileriyle ilişki kurmuştur?
Cevap: E) I, II ve III


2. Aşağıdakilerden hangisi kurultay ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
Cevap: D) Hatun başkanlık yapabilir.


3. (…) Buna göre Mete Han Dönemi’nde Çin’e karşı izlenen siyaset ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: B) Yerleşik Çin kültüründen çekinilmes


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları MEB Yayınları

4. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?
Cevap: E) Skolastik düşünce etkisini kaybetti.


5. Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletleri’nde toplumun sosyal yapısı birbirine sıkı sıkıya bağlı olan unsurlardan meydana gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?
Cevap: A) Toy 


6. Törenin oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
Cevap: B) Diğer milletlerle etkileşme


7. (…) Buna göre Hazarlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Cevap: A) Barış dönemi yaşattıkları


8. (…) Buna göre
I. başka bölgelere göç edilmesi,
II. nüfus artışının olması,
III.yerleşik hayata geçilmesi
durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?

Cevap: A) Yalnız I


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları

9. Haritalara göre
I. Kavimler göçünden önce Avrupa’da tek siyasi birlik Roma İmparatorluğu’dur.
II. Kavimler Göçü sonrası Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.
III.Avrupa’da yaşayan kavimler, Kavimler Göçü sonrası krallıklar kurmuştur.
yukardaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: E) I, II ve III

10. Haritalardaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Roma İmparatorluğu daha da güçlenmiştir.


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız

1. Tahta geçtikten sonra Hun Hükümdarı Attila’nın yerinde başka biri olsaydı ne yapardı?
Cevap: Hun Hükümdarı Atilla’nın yerinde başka birisi olsaydı muhteşem kıyafetler giyerek gezer ve zenginlik içinde yaşardı. 

2. Hun Hükümdarı Attila’nın sade bir yaşam sürmesinin gerekçeleri neler olabilir?
Cevap: Atilla’nın ülkesini sevmesi, gösterişten uzak olması, ülke ekonomisini düşünmesi sade bir yaşam sürmesinin gerekçeleridir. 

3. Attila’nın kişisel özellikleri nelerdir?
Cevap: Atilla, merhametli, iyi bir lider, savaşçı, akıllı biridir. 

4. Hun Hükümdarı Attila’nın tarihteki rolü hakkında neler söylenebilir?
Cevap: Atilla savaşçı yapısı ile bilinmiştir. Merhametli, bir lider olsa da dış devletler tarafından Tanrı’nın kırbacı olarak adlandırılmıştır. 

5. Hangi tarihî şahsiyetin filmini çekmek isterdiniz? Neden?
Cevap: Fatih Sultan Mehmet’in tarihi filmini çekmek isterdim. Çünkü Kuşatıp alınamayan İstanbul’u büyük çaba ve uğraşlar ile alıp başkent yapması çok dikkatimi çekmektedir. 

6. Seçtiğiniz tarihî şahsiyetin baş rolünü oynadığı kısa bir film senaryosu yazınız.
Cevap:

Babasının ölüm haberini alan Şehzade Mehmet’e gelen ulaklar onu Manisa’dan Edirne’ye, başkente çağırarak tahta çıkmasını ister. Şehzade Mehmet artık Sultan Mehmet olmuştur. Sultan Mehmet haberi alır almaz çok üzülmüş ancak ülkesinin varlığını sürdürebilmesi için var gücüyle Edirne’ye gitmesi gerekiyordu bu yüzden haberi aldıktan birkaç saat sonra komutasındaki birliklere emir vererek birlikte Edirne’ye doğru yola çıkmış ve üç günlük yolu bir günde giderek tahta geçmiştir. Tahta geçtikten sonra yeniçerilere bahşiş dağıtmış, vezirlerini atamış ve savaş divanı kurdurmuştur.

Savaş divanında vezirleri ona karşı çıksa bile Konstantiniyye’ye ilerlemek istediğini açıklar ve son sözü söyleyerek harp kararı alır. Kendi tasarımı topları döktürür, kuleler inşa eder ve savaş planını hazırlar. Savaş günü geldiğinde düşmanın yaptığı taktiklere karşı kendi taktiklerini geliştirir, gemileri karadan yürütür, şahi topunu kullanarak surlarda gedikler açmaya çalışır. Surları günlerce toplarla dövdükten sonra açılan gediklerden akıncıları gönderir ve şehrin içine girerek düşmanla savaşmaya başlar. Günler süren savaşın ardından İstanbul’u fethederek, İmparator tahtına oturarak gövde gösterisi yapar.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.