Cevap Yaz
14 Ocak 2024, 22:07 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 94-95-96. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı 94-95-96. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 3. Ünite Değerlendirme Soruları konusunun bulunduğu 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 94-95-96 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 94-95-96. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık

9.Sınıf TUNA Yayıncılık Tarih Ders Kitabı 94-95-96.  Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirme Soruları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları TUNA Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.
Cevap:

1. Orta Çağ başlarında İran’da …….Sasaniler Devleti……… hüküm sürüyordu.
2. Aynı iş kolunda faaliyet gösteren dükkânların sıralandığı sokaklara ….arasta…… denirdi.
3. Günümüz Avrupa devletlerinin hukuku ….Roma…. hukukuna dayanmaktadır.
4. İngiliz Kralı …….John…… 1215 yılında Magna Carta’yı ilan etmiştir.
5. Orta Çağ’ın ilk dönemlerinde …..Germen…… kavimlerinin kralları halk tarafından seçilirdi.
6. Orta Çağ’da kare biçimli savaş dizilimi ile tanınan …..İsviçre…… piyadelerine falanks denirdi.
7. İskandinavya’da yaşayan …….Vikingler…….. gemicilikte usta bir Orta Çağ topluluğuydu.
8. Aden Panayırı’na getirilen mallar için tüccarlardan onda bir oranında ……öşür………. vergisi alınırdı.


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(.Y.) 1. Kapanlar ticaret yolları üzerinde etrafı savunma duvarlarıyla çevrili konaklama yerleridir.
→ Kervansaraylar konaklama yeridir. 
(.Y.) 2. Kürk Yolu Hindistan’dan başlayıp Kızıldeniz üzerinden Avrupa’ya uzanan bir deniz yoludur.
→ Karadeniz’den başlayıp Rusya’nın Altay ve Sayan Dağları üzerinden geçip Çin’de biten bir ticaret yoludur. 
(.D.) 3. Justinianus Kanunlarında suçluyu ıslah etmeye yönelik cezalara yer verilmiştir.
(.D.) 4. Moğol ordularında savaş sırasında haberleşme siyah ve beyaz bayraklar kullanılarak yapılırdı.
(.Y.) 5. Feodalitenin görüldüğü Avrupa ülkelerinde toplumun en alt sınıfındakilere paryalar denirdi.
→ En alt sınıf köylülerdir. 
(.D.) 6. Doğu Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü’nden sonra ortaya çıkan bir Orta Çağ devletidir.
(.D.) 7. Hindistan’da görülen kast sisteminde toprak mülkiyeti hakkı yalnızca Brahmanlara tanınmıştır.
(.D.) 8. Kervan yolları üzerindeki ribatlar güvenlik amacıyla inşa edilmiş karakol binalarıdır.
(.D.) 9. Cengiz Yasası’nda Türk töresinden alınmış hükümlere de yer verilmiştir.


C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Orta Çağ’da Avrupa ordularında paralı askerlere yer verilmesi hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır?
Cevap: Eğitim, ekipman, askeri hazır olarak karşılamak daha ekonomik olduğu için ayrıca toplumda olan sınıf farkından doğacak karışıklığa karşı savunma ihtiyacı duyulduğu için paralı askere ihtiyaç duyulmuştur. 

2. “Emeviler soy dayanışmasına önem vermişlerdir.” diyen bir tarihçi bu sözünü Emevilerin hangi davranışlarıyla destekleyebilir?
Cevap: Emeviler kendi soyundan gelenlere önem verdiğini devlette önemli yerlere getirilmesi, halifelik babadan oğula geçen bir saltanata dönüşmesiyle, toplumda eşitlik olmamasından anlayabiliriz. 

3. Orta Çağ Avrupa devletlerinin meşruiyetlerini dine dayandırmalarının nedenleri neler olabilir?
Cevap: O dönemdeki halkın dini değerlere olan bağlılıkları devletin başındaki kişiye olan bağlılıklarını da etkileyeceği için devletler meşrutiyetlerini dine dayandırmışlardır. 

4. Orta Çağ Avrupa’sında feodalite hangi şartların sonucunda ortaya çıkmıştır?
Cevap: 

  • Roma İmparatorluğunun yıkılması
  • Düzeni sağlamak amacı ile dini ve askeri-ekonomik güçleri eline alması
  • Güçlülerin yoksulları ve küçük toprak sahiplerini yönetmek istemesi

5. Roma’da yaşanan patrici-pleb mücadelesinin hukuk alanındaki sonuçları neler olmuştur?
Cevap: 12 Levha Kanunu belirlenmiştir. Bu levhadaki kanunlar Avrupa Hukukunun temeli olarak bilinir. Bu kanunlar aile hukuku, veraset ve dava hakkının, borç ve ceza hukukuna dair hükümler barındırmaktadır. 


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları TUNA Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

1. Kentlerin ortaya çıkabilmesi için gereken şartlar nelerdir?
Cevap: Kentlerin ortaya çıkabilmesi için iş bölümünü ve sosyal gelişmeyi sağlayacak bir nüfusun olması gerekir. Ayrıca tarım alanlarının bulunması gerekir. 

2. Artı ürünün uygarlık tarihindeki önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Uygarlığın ekonomisi açısından artı ürün çok önemlidir. Dışarı satım sağlanarak ülke ekonomik açıdan canlanır. 

3. Günümüzde kentlerin kurulup gelişebilmesi nelere bağlıdır?
Cevap: Milletlerin kentin nüfusuna bağı tüketimden çok üretim yapması, kendini koruyabilecek askeri güce sahip olması ve güçlü bir hukuk sistemine sahip olması gerekir. 


D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi feodalitenin özelliklerinden biri değildir?
Cevap: B) Feodalitede toprakların mülkiyeti krala aitti


2. I. Eli silah tutan herkes asker sayılırdı.
II. Kale kuşatmalarında başarılıydı.
III. Süvarilerden kuruluydu.
Yukarıdakilerden hangilerinin konar-göçer toplumların ordularında rastlanan özellikler arasında olduğu savunulabilir?
Cevap: D) I ve III


3. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa’sında kilisenin siyasi bakımdan kralların üzerinde olduğunun bir göstergesidir?
Cevap: E) Kralların papanın elinden taç giymesi


4. Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’da görülen kast sistemine dâhil olan toplum tabakalarından biri değildir?
Cevap: A) Serfler 


5. (…) Buna göre Moğol toplumuyla ilgili olarak;
I. Mülkiyet hakkı vardır,
II. Suçun şahsiliği ilkesi geçerlidir,
III. Konar-göçer hayat tarzı görülür
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Cevap: A) Yalnız I 


6. Orta Çağ’da Avrupa’da görülen siyasi yapılar coğrafi yapılarının sağladığı imkânları kullanarak güçlenmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun örneklerinden biri olduğu söylenemez?
Cevap: C) Roma Katolik Kilisesi’nin zenginleşmesi


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları TUNA Yayıncılık

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
Cevap:

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları TUNA Yayıncılık

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.