Cevap Yaz
22 Mayıs 2024, 16:18 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 79-80-81-82-83 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplaral ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları

1-7. sorularda boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü / sözcükleri yazınız
Cevap:

1. Kayı sözcüğü …güçlü…. , …kuvvetli… anlamlarına gelmektedir.
2. Kayılara kışlak olarak …Söğüt…. yaylak olarak …Domaniç… verilmiştir.
3. Osmanlılar, fethedilen yerlerde Hristiyan halka …zimmi…. statüsü vermişlerdir.
4. Osmanlıların Balkanlara yerleşmesini …iskan.… ve …istimalet… politikaları kolaylaştırmıştır.
5. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde …Bolayır… ve …Gelibolu…, Balkan fütuhatının ilk harekât üsleridir.
6. 1402 …Ankara…. Savaşı’nda Osmanlı Devleti Timurlular tarafından yenilgiye uğratılmıştır.
7. Yıldırım Bayezid’in oğullarından Musa Çelebi tarafından kazaskerlik makamına getirilen …Şeyh Bedrettin…. daha sonra Osmanlılardaki ilk dinî nitelikli ayaklanmayı gerçekleştirmiştir.


8-12. soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız

8. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede gelişmesine ortam hazırlayan koşullar nelerdir?
Cevap: Osmanlı Devleti’nin balkanlarda uyguladığı politikalar, cihad hareketleri kısa sürede gelişmesine ortam hazırlayan koşullar olmuştur. 

9. Türk boyları, 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra neden Batı Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır?
Cevap: Moğolların baskısı arttığı için göç etmek zorunda kalmışlardır. 

10. Balkanlarda Osmanlıların kurdukları yerleşim birimlerinin isimleri arasında ahi, baba, abdal, fakih gibi tarikat unvanlarına rastlanılmasının gerekçeleri nelerdir?
Cevap: Dini ve sosyal yapıyı bozmayıp saygı göstermek, toplumdaki eşitliği sağlama ve halkın güvenini kazanma amacı güdülmüştür.

11. Ankara Savaşı’nın kaybedilmesinin sebepleri nelerdir?
Cevap: Ankara Savaşı’nın kaybedilmesinin sebepleri Timur’un ordusunda fillerin olması, Osmanlı ordusunun yorgun olması, uygulanan stratejidir.

12. Osmanlılarda Türkçe’nin resmî bir dil olarak kullanılması hakkında kısaca bilgi veriniz.
Cevap: Resmi dil Türkçe’nin kullanılması resmi olarak yabancı dillerin etkisini azaltmaktır. Toplumda Türkçe’nin yanı sıra toplumdaki kişiler ile iletişim sağlamak için Arapça ve Farsça’da kullanılmıştır. 


13-17. sorularda verilen ifadeleri okuyarak doğru kavramlar ile eşleştiriniz
Cevap:

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

18. Aşağıda birbiriyle bağlantılı Doğru / Yanlış şeklinde ifadeler içeren bir soru verilmiştir. İlk ifadeden itibaren doğruları takip ederek çıkışa ulaşınız.
Cevap:

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları MEB Yayınları

19-22. soruları metne göre cevaplayınız.

19. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de uyguladığı stratejilerin amaçları nelerdir?
Cevap:  Osmanlı Devleti’nin uyguladığı stratejilerin amaçları bölge halkının güvenini kazanarak toplumdaki refah ortamını arttırıp hakimiyet kurma düşüncesidir. 

20. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki iskân siyaseti ve din politikasının sonuçları nelerdir?
Cevap: İskan siyaseti ile bölgedeki Türkleşme sağlanmıştır. Din politikası ile bölge halkına İslamiyet sevdirilme amaçlanmış ve olumlu sonuçlar oluşmuştur.

21. Metinden yararlanarak Fetret Devri’nde Balkanlarda siyasi birliğin bozulmamasının sebebi ne olabilir? Değerlendiriniz.
Cevap:  Fetret Devri’nde Balkanlar’da uygulanan politika buranın Osmanlı topraklarına bağlı kılınması sağlandığı için olabilir.

22. Osmanlı Devleti’nin iskân ve istimâlet politikalarını nerelerde uyguladığını açıklayınız?
Cevap: İskan ve istimalet politikaları Balkanlarda uygulanmıştır.


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları

23-28. çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

23. Yıldırım Bayezid, 1396 yılında Niğbolu’da Haçlıları bozguna uğrattı. Memlûklere ait Fırat kıyılarındaki kentleri ele geçirdi. Daha sonra da Orta Asya ve İran’ın yeni hükümdarı Timur’la mücadele etti.
Bu açıklamaya göre
I. Osmanlı Devleti’nde Batı’ya karşı düzenlenen en büyük seferler, Yıldırım Bayezid Dönemi’nde gerçekleşmiştir.
II. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki toprakları, başka bir Müslüman devletin tehdidi altına girmiştir.
III. Yıldırım Bayezid Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin sınırları genişlemiştir.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: C) Yalnız III


24. Osmanlı Devleti iskân siyasetiyle konargöçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirmiştir. Osmanlı Devleti iskân politikasıyla
I. köyden kente göçü önlemek
II. düzenli olarak vergi toplamak
III. boş olan tarım alanlarını değerlendirmek
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?
Cevap: E) II ve III


25. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Anadolu ve çevresinde siyasi olarak varlığını sürdüren devletlerden biri değildir?
Cevap: A) Abbasi Devleti 


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları

26. Osmanlı Devleti yeni fethettiği yerlerde yönetici olarak hanedan üyelerini değil padişaha bağlı kişileri görevlendirmiştir.
Buna göre Osmanlı Devleti
I. adaleti tesis etmek
II. askerî yapıyı güçlendirmek
III. merkezî otoriteyi güçlendirmek
IV. halkın yönetime katılmasını sağlamak
amaçlarından hangilerine ulaşmak istemiştir?
Cevap: B) Yalnız III


27. (…) Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
Cevap: D) XIII. yüzyılda Anadolu’da sadece Bizans İmparatorluğu vardır. 


28.
I. Palekanon Muharebesi (1329)
II. İzmit’in Fethi (1337)
III. Çimpe Kalesi’nin alınması (1353)
IV. Çirmen Muharebesi (1371)
V. Niğbolu Muharebesi (1396)
numaralandırılmış gelişmelerden hangileri Anadolu’da gerçekleşmiştir?
Cevap: D) II, III ve V

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.