Cevap Yaz
22 Mayıs 2024, 16:19 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 96-97-98-99-100-101. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 96-97-98-99-100-101. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99-100-101 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplaral ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 96-97-98-99-100-101. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 96-97-98-99-100-101. Sayfa Cevapları 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları

1-7. sorularda boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü / sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. İlk dönemlerde Osmanlı Beyliği’nde seferler ve fetihler, Osmanlı Beyliği’ne bağlı …Aşiret kuvvetleri… ile yapılırdı.
2. Osmanlı Dönemi tarihçisi …Aşıkpazade…….. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkili olan dört ayrı zümreden bahsetmiştir.
3. Ahilerin bir araya gelerek oluşturduğu cemiyete …Fütüvvet…… adı verilirdi.
4. Osmanlılarda …Gaza…….. kavramı, bir fetih ideolojisi hâline gelen ve “din için yapılan savaşı” ifade eder.
5. Osmanlı’da teşkilatlı ilk askerî yapı fikrini ortaya atanlar, ……Çandarlı Kara Halil…….. İle …Alaattin Paşa….’dır.
6. Devlet hazinesine ait olan topraklara …Miri Arazi…… denirdi.
7. Türkiye Selçuklu Devleti’nde uygulanan ikta sistemi, Osmanlı’da …Tımar… adıyla varlığını devam ettirmiştir.


8-9. soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız

8. Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin silah arkadaşları kimlerdir?
Cevap: Abdurrahman Gazi, Samsa Çavuş, Akça Koca, Hasan Alp, Turgut Alp

9. İbn-i Battûta, seyahatnamesinde Ahilerin hangi özelliklerinden bahsetmektedir?
Cevap: Ahilerin adil, dürüst, cömert, İslam dinine bağlı kişiler olduklarından bahsetmiştir. 


10-18. sorularda verilen ifadeleri okuyarak doğru kavramlar ile eşleştiriniz.
Cevap:

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları

19. Aşağıda birbiriyle bağlantılı Doğru / Yanlış şeklinde ifadeler içeren bir soru verilmiştir. İlk ifadeden itibaren doğruları takip ederek çıkışa ulaşınız.
Cevap:

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları

20- 23. soruları metne göre cevaplayınız.

20. Yeniçeri Ocağı Osmanlı askerî teşkilatı içerisinde nasıl bir öneme sahiptir? Yazınız
Cevap: Askeri teşkilatının temelini oluşturmaktadır. Devletin güvenliğini sağlayan askerlerdir.

21. Yeniçeri askerlerinin aldığı maaşların zaman içerisinde artırılmasının sebeplerini yazınız.
Cevap: Maaşlarının yetersiz olduklarını düşündükleri ve buna bağlı isyan çıkarmalarından dolayı arttırılmasıdır. 

22. Osmanlı Devleti’nin ücretli askerlik uygulaması ile mesleği askerlik olan profesyonel orduya geçmesinin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri neler olabilir? Yazınız
Cevap: Olumlu olarak kendisine bağlı, devlet güvenliğini tam sağlayabilecek bir ordu olmuştur. Olumsuz olarak ise düzenli olarak maaş vereceği için ekonomik sıkıntıya geçmiştir. 

23. Osmanlı Devleti’nde ulufe uygulamasından hangi kesimler yararlanmaktaydı?
Cevap: Yeniçeriler, Acemi ocağı, bazı saray ve devlet görevlileri yararlanmaktaydı. 


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları

24-26. soruları aşağıdaki tablodan yararlanarak cevaplarını soruların altındaki boşluklara yazınız.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları

24. Osmanlı Devleti’nin hangi kıtalarda toprak sahibi olduğu söylenebilir?
Cevap: Osmanlı Devleti Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında toprak sahibi olduğu söylenebilir.

25. Tabloya göre en fazla ve en az gelir hangi eyaletlerden elde edilmiştir?
Cevap: En fazla gelir Rumeli, en az gelir Karaman, Dulkadir, Rum, Diyarbekir eyaletlerindendir. 

26. Tabloya göre tımar sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Eyaletlerin tamamında tımar sistemi uygulanmıştır.


27-33. çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

27. Aşağıdakilerden hangisi devşirme sisteminde dikkat edilecek kurallardan biri değildir?
Cevap: D) Müslüman ve Yahudilerden devşirme alınabilirdi


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları

28. (….) Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi devşirme sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı askerî ve idari faydalardan biri değildir?
Cevap: A) Devlet hazinesine yeni gelirler sağlamıştır


29. (…) Verilen parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Orhan Gazi ve I. Murad dönemlerindeki fetihlerin tamamı yeni ordu tarafından gerçekleştirildi.


30. (…) Verilen parçadan hareketle
I. Padişahın en çok güvendiği askerler Yeniçeri askerleridir.
II. Balkanlardaki fetihler Yeniçeri Ocağı’nın kurulmasına neden olmuştur.
III. Yeniçeri Ordusu esir ve devşirmelerden oluşturulan maaşlı askerlerden oluşmuştur.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Cevap: E) I, II ve III


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları MEB Yayınları

31. Tımar sistemi, devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında belirli bir bölgenin vergilerini toplama yetkisinin verilmesidir.
Bu tanıma göre tımar sistemi,
I. ilmî
II. idari
III. dinî
IV. iktisadi
alanlarından hangilerinin düzenlenmesinde etkili olmuştur?
Cevap: C) II ve IV


32.
I. Alplar
II. Gaziler
III. Ahiler
IV. Abdallar
Yukarıda yer alan zümrelerden hangileri Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkili olmuştur?
Cevap: E) I, II, III, IV


33. (…) Metne göre Tımar Sistemi ile ilgili çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Üretimde sürekliliği amaçlayan, sipahi ile çiftçinin karşılıklı haklarını koruyan ve suistimalleri engelleyen toprak sistemidir

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.