Cevap Yaz
18 Nisan 2024, 14:26 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 184-185-186-187-188-189. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 184-185-186-187-188-189. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinmde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 184-185-186-187-188-189 Cevapları konusunu cevapladık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 184-185-186-187-188-189. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 184-185-186-187-188-189. Sayfa Cevapları 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları MEB Yayınları

1-6. sorularda boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü / sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. …Sadrazam… padişahın mutlak vekili olup onun mührünü taşıyan devlet adamıdır.
2. Osmanlı şehzadeleri …Lala.. adı verilen hocaları tarafından eğitilirdi.
3. İlk Osmanlı sarayı …Bursa… inşa edilmiştir.
4. Harem’in idare görevini, …Valide Sultan… adı verilen padişah anneleri yürütmektedir.
5. Divân-ı Hümâyun toplantıları …Kubbealtı…… adı verilen bölümde yapılırdı.
6. Kapıkulu ocaklarına maaş verilmesi ve yabancı elçilerin kabul edilmesi amacıyla toplanan divana …Galebe Divanı….. denir.


7-11. soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

7. Osmanlı şehir hayatında halkın geçim kaynakları nelerdir?
Cevap: Osmanlı şehir hayatında halkın geçim kaynakları zanaat, tarım, ticaret, el sanatları, esnaf, dokuma gibi çeşitli meslek grupları bulunmaktaydı. 

8. Osmanlıların Bursa, Edirne ve İstanbul gibi farklı şehirlere saraylar inşa etmelerinin gerekçeleri nelerdir?
Cevap: Yeni toprakları fethetmek ve ülkenin yönetim yerlerini değiştirerek tüm ülkede kontrol sağlamak, askeri ve ekonomik önemi olan bölgelere yakın olmak, denize yakın olmak amaçlanmıştır. 

9. Lalanın görevleri nelerdir?
Cevap:

Lala’nın görevleri;

  • Şehzadelere eğitim vermek
  • Şehzadeleri siyasi konulara hazırlamak
  • Şehzadenin divanına be vezir makamına başkanlık yapmak
  • Şehzade adına ordu başında sefer yapmak
  • Gerekli olan konularda şehzade hakkında padişahı bilgilendirmek
  • Şehzadenin sorumluluğu olan mali ve iktisadi olan işleri yönetmek. 

10. Osmanlılarda müsadere sisteminin uygulanmasının gerekçeleri nelerdir?
Cevap: Müsadere sistemi devlet görevlilerinin haksız kazançlarını engellemek amacıyla uygulanan  bir sistemdir. 

11. Osmanlı Devleti’nde devlet adamı yetiştirilmesinin devletin bekası açısından önemi nedir?
Cevap: Devletin devamlılığı için yetiştirilecek olan devlet adamlarının eğitimi çok önemlidir. Eğitimini en iyi şekilde tamamlamış olan devlet adamları yönetimde daha başarılı olacak ve işlerin daha kolay ilerlemesini sağlayacaktır. Bunun için de eğitimin en iyi şekilde verilmesi gerekir. 


12-16. sorularda verilen ifadeleri okuyarak doğru kavramlar ile eşleştiriniz
Cevap:

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları MEB Yayınları


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları MEB Yayınları

17. Aşağıda birbiriyle bağlantılı Doğru / Yanlış şeklinde ifadeler içeren bir soru verilmiştir. İlk ifadeden itibaren doğruları takip ederek çıkışa ulaşınız.
Cevap:

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları MEB Yayınları


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları MEB Yayınları

18- 21. soruları metni okuyarak cevaplayınız

18. II. Mehmet, Topkapı Sarayı’nın inşasına neden ihtiyaç duymuş olabilir?
Cevap: Yeni bir başkent ve yönetim merkezini değiştirmeyi amaçlamış olabilir. İstanbul’u ele geçirdikten sonra ana merkez yapmak istemiş olabilir. 

19. Dolmabahçe Sarayı’nın inşa edilmesinden sonra bazı resmî devlet törenlerinin Topkapı Sarayı’nda devam etmesinin gerekçeleri neler olabilir?
Cevap: Geleneklerde vazgeçilmediği ve iki yerden de kontrolün sağlanması amaçlandığı söylenebilir. 

20. Topkapı Sarayı’nda değerli minyatürler, el yazması eserler ve kıymetli arşiv malzemelerini barındıran bir kütüphanenin bulunması Saray’a hangi açıdan önem katmıştır? Gerekçeleriyle açıklayınız.
Cevap: Saray’ın geçmişi yansıttığı, kültürel zenginliğini ve bilimsel değerin artmasına katkı sağlamıştır. 

21. Türkiye’de farklı amaçlarla inşa edilmiş olup müzeye dönüştürülen başka mimari yapılar var mıdır? Düşüncelerinizi açıklayınız.
Cevap: Evet vardır. Ankara’da inşa edilmiş olan Atatürk Orman Çifliği’nin müze haline getirilmesi, İzmir’de bulunan Agora Antik Kentin açık hava müzesine çevrilmesi gibi örnekler verebiliriz. 


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları MEB Yayınları

22. (…) Bu parçada adı geçen Osmanlı Devleti’nin merkez teşkilatındaki kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Divân-ı Hümâyun


23. Aşağıdakilerden hangisi Divân-ı Hümâyunun özellikleri arasında gösterilemez?
Cevap: B) Divân-ı Hümâyunun üyeleri kalemiye sınıfından seçilmiştir


23. (…) Metinde sözü edilen usul aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Müsadere


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları MEB Yayınları

25. (…) Bu parçaya göre Osmanlı şehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C) Hamam, her şehirde bulunması gereken bir yapıdır.


26. (…) Buna göre
I. halkı zulümden korumalı,
II. emirler sorgulanmadan yerine getirilmeli,
III. gereksiz masraftan kaçınmalı,
IV. ordunun eksiklerini gidermeli
verilenlerden hangileri devlet idarecisinde olması gereken vasıflar arasında gösterilebilir?

Cevap: E) I, III ve IV


27. Aşağıdakilerden hangisi Enderunda bulunan görevlilerden biri değildir?
Cevap: C) Darphane emini


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları

28. Osmanlı Devleti’nde I. Murat zamanında “Ülke padişah ve oğullarınındır.” anlayışı benimsenmiştir.
Osmanlı veraset anlayışında yapılan bu değişiklikle
I. ülkeyi yönetim birimlerine ayırmak,
II. merkezî otoriteyi korumak,
III. taht kavgalarını önlemek
verilen ifadelerden hangileri amaçlanmıştır?
Cevap: D) II ve III


29.
I. Padişahın mutlak vekilidir.
II. Askerî ve siyasi konularda geniş yetkilere sahiptir.
III. İç ve dış siyasetten, devlet politikalarından sorumludur.
Yukarıda bazı özellikleri verilen Divân-ı Hümâyun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: E) Vezir-i âzam


30. (…) Bu parçaya göre devlet düzenini sağlamak için aşağıdakilerden yargılardan hangisi çıkarılamaz?
Cevap: D) Komşularla iyi ilişkilerde bulunmak

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.