Cevap Yaz
16 Nisan 2024, 16:23 - Zülal Güneş Yazdı

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 212-213-214-215. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 212-213-214-215. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 11. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusu hakkında bilgi veren 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 212-213-214-215 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 212-213-214-215. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 212-213-214-215. Sayfa Cevapları 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 212 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadeleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:

Balta Limanı Antlaşması: II. Mahmud döneminde İngiltere ve Osmanlı arasında olan bir antlaşmadır. İngiltere vatandaşları ile Osmanlı vatandaşları aynı vergi oranlarına ve aynı ticari haklara sahip olmuştur. 
Düyûn-ı Umûmiye İdaresi: Osmanlı Devleti döneminde dış borçları denetleyen kurumdur. 
Salgın: Genellikle bir toplumu etkileyen bulaşıcı hastalıkların sık görüldüğü ortamdır. 
İhtisab Nezareti:
Kamuoyu: Bir topluluğun kabul ettiği ortak görüşe denir. 


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Osmanlı Devleti ilk dış borcu ne zaman ve niçin almak zorunda kalmıştır?
Cevap: Osmanlı Devleti il dış borcunu İngiltere ve Fransa’dan Kırım Savaşı nedeni ile almıştır. 

2. Esham-ı Cedide’nin ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Dış borçlanmaya rağmen masrafları karşılayamadığı için iç borçlanma anlamında kağıt para basımına başvurmuştur. 

3. Osmanlı Devleti, dış ticarette bağımsızlığını hangi olayla kaybetmiştir?
Cevap: Balta Limanı Antlaşması ile dış ticarette bağımsızlığını kaybetmiştir. 

4. Millî İktisat Politikasının uygulanma amaçları nelerdir?
Cevap: Türk Müslüman insanların ekonomik olarak kalkınmasını ve refah seviyesine ulaşmasını amaçlamıştır. 

5. Osmanlı Devleti’nin salgınlar karşısındaki aldığı önlemler nelerdir?
Cevap: Osmanlı Devleti salgın hastalıklara karşı karantina, kordon uygulamasını devreye sokmuştur. Ayrıca “Taffuzhane” adındaki sağlık kuruluşu açmıştır. 

6. İstanbul’un XIX. yüzyılda büyük değişimler yaşamasının sebepleri nedir?
Cevap: Kapitülasyonların verilmesi, Fransız İhtilalinin yaşanması etnik açıdan değişim yaşamasına sebep olmuştur. Sanayi İnkılabının yaygınlaşmasıyla ekonomik açıdan gözle görünür değişiklikler yaşanmıştır. 


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. XIX. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlı hâle gelmesinde;
I. kapitülasyonlar,
II. Balta Limanı Antlaşması,
III. Düyûn-ı Umûmiye
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Cevap: C) I ve II


2. Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Fırkası’nın koruyucu dış ticaret politikası uygulamalarından değildir?
Cevap: A) Millî burjuva oluşturma


3. İngiltere ile imzalanan 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması her devlete açık tutulmuştur. Bu antlaşmaya göre ihracattan alınan vergiler %12, ithalattan alınan vergiler ise %5 olarak uygulanacaktı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Cevap: E) Osmanlı Devleti’nin ihracatı teşvik ettiğine


4. Osmanlı Devleti’nde ilk kez hangi padişah döneminde dış borç alınmıştır?
Cevap: C) Abdülmecid 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları MEB Yayınları

5. Osmanlı Devleti’nin sanayileşme politikalarının başarısız olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Cevap: C) Ham madde eksikliği


6. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda ağır maliyetli uzun süren savaşlar yapması;
I. üretken iş gücünün azalmasına,
II. sanayileşme için bütçe ayrılmasına,
III. vergi gelirlerinin düşmesine
durumlarından hangilerine neden olmuştur?
Cevap: D) I ve III


7. Osmanlı Devleti sanayileşmeyi yürütecek personeli yetiştirmek amacıyla 1860’ta Islah-ı Sanayi Komisyonu kurmuştur. Bu komisyonun görevinin;
I. sanayi eğitimi vermek,
II. gümrük vergisini artırmak,
III. esnaf içinde şirketleşmeyi sağlamak
durumlarından hangileri olduğu söylenebilir?
Cevap: A) Yalnız I


8. (…) Buna göre İzmir’in önemli bir şehir hâline gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
Cevap: D) Kapitülasyonlar nedeniyle yatırımların artması 


9. XIX. yüzyılda şehirleşmenin artmasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nde yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla
I. limanların modernleştirilmesi,
II. altyapı hizmetlerinin yapılması,
III. ulaşımda tramvayın kullanılması
tedbirlerinden hangileri alınmıştır?

Cevap: E) I, II ve III


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız

1. Osmanlı hükûmetinin tütün ekiminin yarı hissesini 1884’te Fransız Reji şirketine vermesinin ekonomik sebepleri neler olabilir?
Cevap: Aldığımız borçların karşılığı olarak vermiş olabilir. 

2. Fransız Reji şirketinin fabrikalarını İstanbul, İzmir, Samsun ve Adana’da kurmasının gerekçeleri nelerdir?
Cevap: Çalışacak iş gücünün fazla olması, ticaretin daha kolay sağlanacak yerlerin olması etkili olmuş olabilir. 

3. Kolcu ne demektir?
Cevap: Yabancı şirketin özel güvenlik gücü. 

4. Türküde geçen “Ciğerime ateş saldı.” ibaresi hangi anlamlara gelmektedir?
Cevap: Halil efendinin aldığı telli kurşun yarasında dolayı yazarın kendisi de bu acıyı kendi içinde hissetmiştir. 

5. Türkülerin ortaya çıkmasında sosyo-kültürel faktörlerin etkileri nelerdir?
Cevap: Yaşanılan olaylar ve durumlar karşısında şiirler yazılarak bunlar türkü haline gelmiştir. 

6. Çökertme türküsü gibi hikâyesi olan türkülere örnekler veriniz?
Cevap:  Kara Tren, Mağusa Limanı


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metin ve tablodan hareketle cevaplayınız.

1. Anadolu’ya gelen muhacirlerin, ilk olarak Batı Anadolu’ya yerleşmelerinin sebepleri neler olabilir?
Cevap: Muhacirler balkanlardan gelen göçmenlerdir. Batıya yerleşmesinin sebebi yakın çevre olmasından dolayı olabilir. 

2. Gayrimenkul ne demektir?
Cevap: aşınmaz mal demektir. 

3. Osmanlı Devleti, göçmenlerin iskân edilmesi için ne gibi çalışmalar yapmıştır?
Cevap: Planlı iskana tabi tutarak uygun araziler  bularak buraya yerleştirmiştir. 

4. Tabloda verilen yerleşim birimlerinin hangilerinin Batı Anadolu’da olduğunu işaretleyiniz.
Cevap: 

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları

5. Günümüzde Suriye’den gelen muhacirlerin nerelere yerleştirildiğini gösteren bir tablo hazırlayınız.
Cevap: 

  • Hatay
  • Adana
  • Gaziantep
  • Kilis
  • Şanlıurfa
  • İstanbul
Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.