Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 15:38 - Zülal Güneş Yazdı

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı 50-51-52-53. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı 50-51-52-53. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 12. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları konusunun bulunduğu 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Sayfa 50-51-52-53 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş, fikir ve önerilerinizi yorumlara yazarak yöneticilere bildirebilirsiniz.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı 50-51-52-53. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12.Sınıf MEB Yayınları Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı 50-51-52-53. Sayfa Cevapları 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları MEB Yayınları

A. Sol sütunda verilen açıklamaların önündeki boş kutucuklara, sağ sütunda verilen o açıklamanın ilişkili olduğu ifadeye ait harfi yazınız.
Cevap:

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Sayfa 50 Ders Kitabı Cevapları


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Paris Barış Konferansı, Versay Antlaşması, 1929 Ekonomik Buhranı, Nazilerin iktidara gelmesi ve II. Dünya Savaşı arasında nasıl bir bağ kurulabilir? Açıklayınız.
Cevap: Paris Barış konferansında I. Dünya savaşında yenilen devletler ile antlaşmalar yapılmıştır. Almanya en ağır antlaşma yani Versya’ı imzalamak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte ekonomik buhran olmuş ve her devlet kendi içine dönmüştür. Naziler iktidara gelmiş ve bu buhran ile devletlerin kendi içine dönmesinden yararlanarak II. Dünya savaşını başlatmıştır. 

2. Yukarıda verilen bilgilere göre Meiji Restorasyonu’nun Uzak Doğu ve dünya siyasetine etkileri neler olmuştur? Açıklayınız.
Cevap: Japonya İngiltere desteği ile Uzak Doğu’da güçlü bir devlet haline gelmiştir. 


12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları MEB Yayınları

3. Yukarıdaki metne göre SSCB’nin kurulmasına yol açan gelişmelerin Türkistan coğrafyası üzerindeki etkileri nelerdir?
Cevap: Çarlık Rusya’nın yıkılması ile ülkede ayaklanmalar meydana gelmeye başlamıştır. Özellikle de Rus dışında yaşayan bölgedeki halkın ayaklanması sonucu SSCB kurulmuştur. 

4. Komünizm, faşizm ve nasyonal sosyalizm ideolojileri arasındaki benzerlik ve farklılıkları yazınız.
Cevap: Faşizm ve nasyonal sosyalizm ırkçı milliyetçiliği savunan ideolojilerdir. Komünizm ise bütün milletin eşit olduğu zenginlik konusunda da eşit sayıldığı bir ideolojidir. 


5 ve 6. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

5. Orta Doğu’nun siyasi yapısını oluşturan etkenler nelerdir?
Cevap: I. Dünya Savaşı’nda emelleri olan devletler bu ülkeler üzerinde sınır çizerek manda ve himaye altına almıştır. 

6. Batılı güçlerin müdahalesi Orta Doğu’da ne gibi sonuçlar ortaya çıkarmıştır?
Cevap: Orta Doğu kendine bakacak bilgide olmadığını savunarak batılı devletler bu devletler üzerinde egemenlik kurmuşlardır. 


12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

7. (…) Yukarıdaki metin değerlendirildiğinde Almanya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: D) Nazi iktidarı döneminde Versay Antlaşması’nın hükümlerine aykırı hareket edildiği

8. Aşağıda iki savaş arası dönem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Cevap: B) Mimari alanda Empire State binası ABD’nin yükselen gücünü temsil etmiştir

9. (…) Grafikten ve metinden yola çıkıldığında aşağıda verilen yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesine 1929 Ekonomik Buhranı neden olmuştur.


12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Sayfa 53 Ders Kitabı Cevapları

10. Hâkimiyet teorileri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Cevap: A) Kara Hâkimiyeti Teorisi Alfred Mahan tarafından geliştirilmiştir

11. Paris Barış Konferansı’nın ortaya koyduğu havayı “Uzlaşmadan rahatsızlık duyanların bu duruma kolaylıkla karşı çıkabileceklerini fark etmeleri fazla uzun sürmedi.” biçiminde değerlendiren bir tarihçiyi aşağıdaki ifadelerden hangisi desteklemez?
Cevap: E) 1928’de Amerika ile Fransa arasında Briand-Kellog Paktı’nın imzalanması

12. (…) Yukarıdaki metni değerlendirildiğinde Deniz Hâkimiyet Teorisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: E) Dünya üzerindeki savaşlar dünya ticaretinde avantaj elde etmek için yapılmıştır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.