Cevap Yaz
6 Haziran 2023, 5:06 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 209-210. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı 209-210. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. Ünite Değerlendirme Soruları konusunun bulunduğu 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 209-210 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 209-210. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık

9.Sınıf TUNA Yayıncılık Tarih Ders Kitabı 209-210. Sayfa Cevapları 6. Ünite Değerlendirme Soruları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları TUNA Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız. Kavramlara uygun ekler getirebilirsiniz.
Cevap:

1. Karahanlı Devleti ……Bilge Kül Kadır Han….. tarafından kurulmuştur.
2. Yusuf Has Hacip ….Kutadgu Bilig…… adlı eserinde hükümdara öğütler verir.
3. Katvan Savaşı, 1141 yılında Selçuklularla …..Karahitaylar….. arasında yapıldı.
4. Selçuklu atabeyliklerden biri de Azerbaycan’da kurulan ….İldenizliler…. Atabeyliği’dir.
5. Bâtınilerin Büyük Selçuklu topraklarındaki merkezi ….Alamut……. Kalesi’dir.
6. Ani Kalesi’ni fetheden ….Alparslan….. Abbasi halifesinden Ebü’l-feth unvanını aldı.
7. Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına Sultan ……Melikşah…… Dönemi’nde ulaştı.
8. Büyük Selçuklu Devleti’nde sultanın ve sarayın korunmasından ….emir-i candar… sorumludur.


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap: 

(.D.) 1. İtil Bulgarları Almuş Han Dönemi’nde İslamiyet’i kabul etmişlerdir.
(.D.) 2. Büyük Selçuklu Sultanı Sencer sultan-ı azam unvanıyla tarihe geçmiştir.
(.Y.) 3. Büyük Selçuklu Devleti’nde hükümdarların çocuklarına gulam denirdi.
→ Büyük Selçuklu Devleti’nde hükümdarların çocuklarına Melik denirdi. 
(.Y.) 4. Divan-ı Hikmet, Ömer Hayyam tarafından yazılmış bir şiir kitabıdır.
→ Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. 
(.D.) 5. Selçuklu mimarisinin en önemli eserlerinden olan Mescid-i Cuma İran’ın İsfahan şehrindedir.
(.Y.) 6. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu Selçuk Bey, Oğuzların Kızık boyundandır.
→ Kınık boyundandır.
(.D.) 7. Büyük Selçuklu Devleti’nde hazinenin gelir kaynaklarından biri de haraç vergisidir.
(.Y.) 8. Dandanakan Savaşı Gaznelilerin zaferiyle sonuçlanmıştır.
→ Selçukluların zaferi ile sonuçlanmıştır
(.D.) 9. Gazneli Mahmut sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır.
(.D.) 10. Karahanlılar Satuk Buğra Han Dönemi’nde İslamiyet’i kabul etmişlerdir.


C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Türklerin İslamiyet’i kabulünü kolaylaştıran etkenler neler olmuştur?
Cevap: Türk kültürünün İslamiyet’i belirlemesi, Türklerde olan Gök Tanrı inancına benzerliğinden dolayı İslamiyet’in kabulü kolaylaşmıştır. 

2. Malazgirt Zaferi’nin Türk tarihindeki yeri ve önemi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapısı Türklere kesin olarak açılmıştır. Türkler Anadolu’yu yurt edinmişlerdir. 

3. Nizâmülmülk’e göre iyi bir hükümdarda bulunması gereken özellikler nelerdir?
Cevap: Bilgili, halka iyi davranan, adaletli olmalı, halkına karşı bağışlayıcı ve eli bol olmalıdır. Halkının güvenliğini sağlamalı ve devlet malını korumalıdır. 

4. Nizamiye Medreselerinin kuruluş amaçları nelerdir?
Cevap: Din ve bilim alanında eğitim verilerek devlet idaresi bünyesine getirilmek üzere öğrenciler yetiştirme amacı ile kurulmuştur. 

5. İkta sistemi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Devlete ait olan toprakların başına askerler verilerek halka kiralanırdı. Halk her yıl bu araziden hasat vererek hem geçimlerini sağlar hem de ülke için ürün yetiştirerek ekonominin canlı kalmasını sağlarlardı. 

6. Selçuklu Sultanı Sencer Dönemi’nde çıkan Oğuz isyanının nedenleri ve sonuçları nelerdir?
Cevap:  Oğuzların küçümsenmesi, hakaret alması üzerine çıkan isyan ile Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır. 

7. Büyük Selçuklu Devleti hangi uygulamalarıyla Orta Asya Türk devlet geleneğini sürdürmüştür?
Cevap: Cenaze törenlerinde Şamanizm den kalan uygulamaların etkisi görülmeye devam etmiştir. Ağıt yakmak, elbiseyi ters giymek, ata mezarı ziyareti, eşyaların ters kullanılması gibi gelenekler devam etmiştir. Aynı zaman da devlet yönetiminde ve ordu da geleneklerin etkisi görülmüştür.

8. Türklerin İslam mimarisine getirdikleri yenilikler neler olmuştur?
Cevap:  Türkler İslamiyeti kabulü ile hat, cami, kümbet gibi mimariye yenilikler getirmiştir. 

9. Atabetü’l-Hakayık adlı eserin konusu hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Atabetü’l-Hakayık adlı eserde ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkeleri, ahlaki öğütler yer almaktadır. 


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları TUNA Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruyu cevaplayınız.

Metinden hareketle Selçuklu hâkimiyet anlayışı hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
Cevap: Selçuklu yönettiği topraklarda, diğer devletlerin yapmış olduğu hatalardan ders çıkarıp kendini daha iyi bir konuma getirmeye çalışmış, adaletle ve Allah’ın emirleri doğrultusunda hükmetmeye çalışmıştır. 


D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. 1048 yılında Selçukluların Bizans ve Gürcü kuvvetlerine karşı yaptığı savaş hangisidir?
Cevap: A) Pasinler


2. Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Devleti ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
Cevap: D) İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletidir. 


3. I. Selçuklulara karşı mücadele ettiler.
II. Türk tarihindeki ilk kervansarayları kur- dular.
III. Resmî dil olarak Türkçeyi kullandılar.
IV. Hükümdarlarına “han” unvanı verdiler.
Yukarıda verilen Karahanlılara ait özelliklerden hangisi veya hangilerinin bu devletin millî karakterini öne çıkardığı söylenebilir?
Cevap: C) III ve IV


4. Aşağıdaki İslam devletlerinin hangisinde sultan, dinî bakımından halifeye, halife de siyasi bakımından sultana bağlı kalmıştır?
Cevap: D) Büyük Selçuklular


5. (…) Buna göre Karahanlılarla ilgili olarak;
I. İslamiyet’i kabul etmişlerdir,
II. İkili yönetim anlayışını sürdürmüşlerdir,
III. Güçlü devletlerle komşu olmuşlardır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: B) Yalnız II 


6. (…) Bu bilgilere göre;
I. Türkler, İslam dünyasındaki ayrılıklara son vermişlerdir,
II. Türkler, İslamiyet’in yeni ülkelere yayılma- sını sağlamışlardır,
III. Türkler, İslamiyet’in koruyuculuğunu üstlenmişlerdir
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: E) II ve III

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.