Cevap Yaz
22 Mayıs 2023, 10:12 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 56-59-60-62-63. Sayfa Cevapları İlke Yayınları

10.Sınıf Tarih Ders Kitabı 56-59-60-62-63. Sayfa Cevapları İlke Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Rumeli’de Genişleme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 56-59-60-62-63 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 56-59-60-62-63. Sayfa Cevapları İlke Yayınları

10.Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı 56-59-60-62-63. Sayfa Cevapları Rumeli’de Genişleme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları İlke Yayınları

HAZIRLIK

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede Rumeli’de hâkimiyet kurmasında hangi faktörler etkili olmuş olabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bizans devletinden bunalan halkın olması, Osmanlı’nın uygulamış olduğu ikan ve istimalet politikası etkili olmuştur.


DEĞERLENDİRME

Rumeli’de yapılan fetihlerin Osmanlı Devleti’ne kazanımları neler olmuştur? Açıklayınız.
Cevap: Ticaret yollarının hakimiyeti sağlanarak ekonomik gelişme sağlanmıştır. Boğazların hakimiyeti sağlanmıştır. 


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları İlke Yayınları

YORUMLAMA

İstimâlet anlayışının Osmanlı Devleti’ne ne gibi kazanımları olmuştur? Açıklayınız.
Cevap: İstimalet hoşgörü politikasıdır. Osmanlı Devleti fetih yaptıkları yerlerde bulunan halka karşı hoşgörülü olmuş dinlerine kültürlerine saygı duyarak özgür bir şekilde yaşamalarına izin vermiştir.  Bu da gayrimüslim halkın Osmanlı Devletine bakış açısını değiştirerek İslam dinini tanıma isteği uyandırmıştır. 


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları İlke Yayınları

YORUMLAMA

Şiire göre akıncıların özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Belirtiniz.
Cevap: Akıncılar atlı askerlerdir. Toplu halde olan ve hızlı hareket eden askerlerdir.


DEĞERLENDİRME

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda hâkimiyet kurmasında akıncıların ne gibi katkıları olmuştur? Açıklayınız.
Cevap: Akıncılar ordunun profesyonel atlı askerler olması, hızlı ve çevik olmasından ötürü düşman birlik şehir ve kasabalarını yıpratıp zarar görmesini sağlayarak büyük hasarlar bırakır. Böylece daha ağır hareket eden diğer Osmanlı askerleri için daha kolay bir iş bırakır. 


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları İlke Yayınları

ETKİNLİK

Metinden hareketle iskân politikasının amacını, yöntemini ve sonuçlarını ilgili kutucuklara yazınız.
Cevap:

AMACI →Bölgede Türk nüfusunun çoğunluğunu sağlamak. 
YÖNTEMİ → Göçebe olan Türkmenleri fethettikleri yerlere yerleştirerek yerleşik hayata geçirmek. 
SONUÇLARI → Bölgede olası çıkacak olan isyanların önüne geçmek amaçlanmıştır. 


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları İlke Yayınları

ETKİNLİK

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede Rumeli ve Balkanlarda hâkimiyet kurmasında etkili olan bazı faktörler aşağıda verilmiştir. Verilen örnekten hareketle siz de diğer faktörleri açıklayınız.
Cevap:

Bizans’ın Siyasi Durumu → Bizans bu dönemde gerek siyasi, gerekse ekonomik yönden zayıf durumdaydı. Taht kavgaları yüzünden merkezî otoritesi zayıflamış durumdaydı.
Akıncı ve Uç Beylerinin Desteği →Uç beyleri sınır bölgelerinde Bizans’a karşı akınlar düzenleyerek sınır güvenliğini sağlamış. Ekonomik olarak devletin kalkınmasını sağlamış ve Balkanlara doğru genişlemenin önünü açmıştır. 
Şeyh ve Dervişlerin Rolü → Ele geçirilen bölgelerde kurulan medreselerle ve yaptıkları konuşmalarla bölge halkının etkilemiş. İslamiyet’in yayılmasını sağlamış ve Türk kültürünün benimsenmesini sağlamıştır. 
İskân Politikası → Ele geçirilen bölgelerdeki gayrimüslimlerin nüfusunu azaltmak Türtk ve İslam nüfusunu arttırmak, aralarında kavga olan bazı aşiretleri birbirinden uzaklaştırmak amaçlanmıştır. 
İstimâlet Politikası → Osmanlı’nın balkanlardaki hükümdarlığını kalıcı hale getirmiş merkezi otoriteyi güçlendirmiş ve siyan çıkmasının önünü kapatmıştır. 
Balkanların Siyasi ve Sosyal Durumu → Balkanlarda ve Avrupa’da varolan Katolik Ortodoks kavgasının yanı sıra ortaya çıkan Protestan mezhebi iç karışıklıklara yol açmış, bu bölgenin askeri ve sosyal olarak zayıflamasına neden olmuştur. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.