Cevap Yaz
27 Mayıs 2024, 9:08 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 120-121-122-123. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 120-121-122-123. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Osmanlı’da Kültürel Faaliyetlerin Sosyal Hayta Etkisi konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 120-121-122-123 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplaral ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 120-121-122-123. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 120-121-122-123. Sayfa Cevapları 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları MEB Yayınları

1-7. sorularda boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü / sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. Horasandan göç eden alimler ve mutasavvıflar …Anadolu..’nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde etkili olmuşlardır.
2. İlhamını ilahi aşktan alan …Ahmet….. …Yesevi…, hoşgörü ve insan sevgisine ağırlık veren, her türlü benlik duygusunu kınayan bir anlayışa sahiptir.
3. Makâlât adlı esrinde insan sevgisini yayan …Hacı Bektaş-ı Veli…. din ve vatan sevgisi üzerinde de durmuş, Allah ve yurt savunması için fedakârlık yapılmasını istemiştir.
4. Semerkant’ta bir medrese bir de rasathane yaptıran …Uluğ Bey.., yaptığı çalışmalarla astronomi biliminin gelişmesine katkı sağlamıştır.
5. Geleneksel Türk sanatlarından …Ebru……, kıvamlı su üzerine serpilen boyalar ile resim yapılıp kâğıda aktarılmasıyla oluşan süsleme sanatıdır.
6. Orhan Bey, …Bursa….’yı Fethettikten sonra babası Osman Bey’in kabrini, vasiyeti üzerine Söğüt’ten buraya getirerek Gümüşlü Kümbet’e nakletmiştir.
7. Padişah ve onun yetkilendirdiği görevli tarafından atanan Osmanlı bürokrasisi …seyfiye…, ilmiye ve kalemiye birimlerinden oluşmaktadır.


8-12. soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

8. Mutasavvıf ve Âlimlerin Anadolu’nun İslamlaşmasına ve Türkleşmesine nasıl katkı sağlamışlardır?
Cevap: İslam dinini hoşgörü ile fethedilen yerlerde insanlara aktararak Anadolu’nun İslamlaşmasına katkıda bulunmuşlardır. 

9. Osmanlı Devleti’nde yönetici sınıf hangi birimlerden oluşmaktadır?
Cevap: Seyfiye, kalemiye ve ilmiye sınıflarıdır.

10. Osmanlı ilim geleneği hangi medeniyetlerin havzasından etkilenmiştir?
Cevap: Osmanlı ilim geleneği; İslam medeniyeti, Arap medeniyeti, Fars medeniyeti ve Bizans medeniyetinden etkilenmiştir. 

11. Osmanlı’nın devletleşme sürecinde etkili olan sanat dalları nelerdir?
Cevap: Minyatür, tezhip, hat sanatı, mimari ve musiki etkili olan sanat dallarıdır. 

12. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde nasıl bir şehirleşme politikası uygulamıştır?
Cevap: İskan ve istimalet politikaları ile bölgede Türkleşme ve İslamlaşma çabaları gütmüşlerdir. 


13-17. sorularda verilen ifadeleri okuyarak doğru kavramlar ile eşleştiriniz.
Cevap:

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları MEB Yayınları


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınları

18. Aşağıda birbiriyle bağlantılı Doğru / Yanlış şeklinde ifadeler içeren bir soru verilmiştir. İlk ifadeden itibaren doğruları takip ederek çıkışa ulaşınız.
Cevap: 

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınları


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları

19- 20. soruları metne göre cevaplayınız.

19. Osmanlı şehir kültürünü oluşturan zengin birikimin tarihsel önemi hakkında neler söylenebilir?
Cevap: Osmanlı Devleti uzun yıllar boyunca yerleşik hayat düzeniyle varlığını sürdürdüğü için varlığından sonra bile devam eden bir şehir kültürü kazandırmıştır. Bugün Türkiye haricinde kalan diğer ülkelerde bile tarihi şehir kültürünün kalıntıların gözlemlenebilir.

20. Metinden hareketle Osmanlı Devleti’nin şehir yapılanması hakkında hangi çıkarımlar yapılabilir?
Cevap: Osmanlı Devleti fethedilen yerlerde yaşayan halkın yapısını bozmadan yeni yerler ekleyip kendi milletini yerleştirmiş ve bu bölgede kültürel etkileşim olmasını sağlamıştır. Osmanlı Devleti’nin bu politikası toplumdaki farklılığı kapatarak bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşmasına katkıda bulunmuştur.  


21-24. çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

21. (…) Metinden hareketle Osmanlı’da toprak sistemi ile sosyal tabaka arasındaki durumu ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Osmanlı toprak sistemi, tolumsal sınıf içinde sistemleşerek üretimi sürekli hâle getirmiştir.


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları

22. (…) Metne göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da tekke ve zaviyelerin toplumsal etkilerinden biri değildir? 
Cevap: A) Toplumsal gücünü kullanarak yönetime karşı yapılan isyanları bastırmışlardır.


23. (…) Bu parçada sözü edilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Yunus Emre


24. (…) Metne göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı yerleşim birimlerinin özelliklerinden biri
olamaz?

Cevap: C) Osmanlı fethettiği şehirleri, tamamen Türk İslam mimarisine göre düzenlemiştir

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.