Cevap Yaz
22 Mayıs 2024, 16:16 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 42-43-44-45-46-47. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 42-43-44-45-46-47. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 42-43-44-45-46-47 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplaral ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 42-43-44-45-46-47. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 42-43-44-45-46-47. Sayfa Cevapları 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

1-7. sorularda boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü / sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. Anadolu’da …Malazgirt Zaferi…’nden sonra beylere fetih izni verilmesi ilk Türk beyliklerinin kurulmasını sağlamıştır.
2. Haçlılara karşı savaşlarda …Saltuklar…, Danişmentlilerle birleşerek Türkiye Selçuklularının yanında yer almıştır.
3. Anadolu için …Türkiye….. tabiri, XII. yüzyılda Latince kaynaklarda kullanılmaya başlanmıştır.
4. İznik’e kadar bütün Anadolu’yu ele geçiren …Süleyman Şah…, 1077 tarihinde Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurmuştur.
5. I. Haçlı Seferi’yle Türkiye Selçuklu Devleti, merkezini İznik’ten …Konya……’ya taşımak zorunda kalmıştır.
6. Artuklular Dönemi’nin ünlü âlimi …El-Cezei….. bilimde, teknik ve mekanik alanda bazı buluşlara öncülük etmiştir.
7. XIII. yüzyılda …Moğol… baskısı, Türkmenlerin yaşadıkları yeri terk ederek kitleler hâlinde Anadolu’ya gelmesine neden olmuştur.


8-12. soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

8. Türk beylikleri, Anadolu şehirlerini yeniden inşa ve imar ederken nelere dikkat etmişlerdir?
Cevap: Türk beylikleri Anadolu şehirlerini inşa ve imar ederken güvenlikli olmasına, kültüre ait değerleri yaşatmaya yarayacak yerler, ibadethane, Türk kültürüne ait değerlere göre planlama yapılmıştır. 

9. Anadolu’nun Türkiye olarak adlandırılmasında hangi olaylar etkili olmuştur?
Cevap: Burada hâkimiyet kuran Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu etkili olmuştur. Burada kurulan siyasi ve kültürel hakimiyet “Türkiye” kavramına zemin hazırlamıştır. 

10. Çocuk Haçlı Seferleri’nin düzenlenmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: İsa peygamberin bir çobana çocuklardan oluşan bir ordu toparlayıp sefer düzenlemesini emrettiğine inanıldığı için çocuklardan oluşan bir ordu toplanmıştır. 

11. Türkiye Selçuklu Devleti kendinden sonraki devletlere nasıl bir sosyokültürel miras bırakmış olabilir? 
Cevap: 

12. Kösedağ Muharebesi Anadolu Türk siyasi birliğini nasıl etkilemiştir?
Cevap: Anadolu Türk siyasi birliğini sarsmış ve Selçuklu Devleti’nin zayıflamasına neden olmuştur. 


13-17. sorularda verilen ifadeleri okuyarak doğru kavramlar ile eşleştiriniz
Cevap:

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

13. Bizans kuvvetlerinin Selçuklulara yenilmesiyle Türk beylerinin Anadolu’ya yönelmesini sağlayan savaştır.
14. Danişment Gazi’nin destansı başarılarını anlatan Türk edebiyatının önemli eserlerinden biridir.
15. Türk tarihinde ilk tersane ve donanmayı kurarak denizcilik alanında Türk devletlerine örnek olan beyliktir.
16. Moğollara karşı Anadolu’yu emniyete almak için Konya, Sivas ve Kayseri’nin surlarını güçlendiren sultandır.
17. 1187’de Selahaddin Eyyubi komutasındaki İslam ordusunun Haçlıları yenilgiye uğrattığı savaştır.


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

18. Aşağıda birbiriyle bağlantılı Doğru / Yanlış şeklinde ifadeler içeren bir soru verilmiştir. İlk ifadeden itibaren doğruları takip ederek çıkışa ulaşınız.
Cevap:

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları

19- 22. soruları metne göre cevaplayınız.

19. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Anadolu’da yeni bir toplum inşa etmesinin temel etkenleri nelerdir?
Cevap: Farklı kültürlerle bir arada yaşama becerisi, gelenek ve göreneklerin yaşatılmaya çalışılması, devletin kendi ayakları üzerinde duracak yönetim biçimini felsefe edinmesi temel etkenlerdir. 

20. “Bizans’ın kaderi Selçuklu’ya ve Selçuklu’nun geleceği de Bizans’a bağlıdır.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Bizans doğudan gelebilecek Moğol istilası gibi önemli saldırılılarda Selçuklular sayesinde korunmayı başarmıştır. Aynı şekilde Selçuklu da Doğudan batıya yapılan göçler sayesinde varlığını sürdürmektedir. 

21. Selçuklu Türkiyesi, Anadolu’da yönetim, bilim ve düşünce hayatında nasıl bir değişime sebep olmuştur?
Cevap: İslam kültürü benimsendiği için adaletli yönetim, toplum bilim, kültür ve sanat etkileşimine teşvik edilmiştir. 

22. Bizans’ı Doğu’ya, Selçukluları Batı’ya yönelten devlet anlayışı hakkında değerlendirmelerde bulununuz.
Cevap: Dini sebepler gütmektedir. Bizans Doğudaki Müslümanlar üzerinde sefer düzenlemeyi amaçlarken Müslümanlar ise batıdaki Hristiyanlar üzerine sefer düzenlemeyi amaçlamışlardır.


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları MEB Yayınları

23-34. çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

23. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’yu fethedip şehirleri yeniden imar ve iskân eden Türk beyliklerinin özelliklerinden biri değildir?
Cevap: C) Denizcilik faaliyetleriyle Karadeniz’de hâkimiyet sağlamışlardır


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları MEB Yayınları

Bu haritaya göre Türkiye Selçuklu Devleti’nin ticari faaliyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Cevap: E) Ticaret yollarının güvenliğini sağlamak amacıyla yeni askerî birlikler kurulmuştur. 


25. Aşağıdakilerden hangisi Pasinler, Malazgirt ve Miryokefalon savaşlarının ortak özelliğidir?
Cevap: D) Anadolu’nun Türk yurdu olmasında etkin rol oynamıştır.


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları MEB Yayınları

26. (…) Bu parçaya göre Haçlı Savaşları’nın oluşturduğu etkileşim hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: E) Yeni dinî kurumların oluşmasına zemin hazırlanmıştır.


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları MEB Yayınları

Bu haritaya göre Moğol İstilası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: C) Moğollar semavi dinlerin kutsal mekânlarını ele geçirmişlerdir.


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları MEB Yayınları

28. Anadolu Türk Beylikleri Dönemi’nden bugüne dinî, sosyal, kültürel ve mimari alanda birçok eser kalmıştır. Bunların bir kısmı dünya kültür mirasına dâhil edilerek insanlığın ortak malı sayılmıştır.
Anadolu Türk Beylikleri Dönemi’ne ait olan aşağıdaki mimari eserlerden hangisi UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dâhil edilmiştir?
Cevap: A) Divriği Ulu Cami


29. (…) Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılırsa bilgi bütünlüğü doğru sağlanmış olur?
Cevap: E) farklı milletler tarafından benimsenmelerinde


30. (…) Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi Mevlevilik, Bektaşilik gibi tasavvufi kurumların etkilerini göstermektedir?
Cevap: B) Anadolu’nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamışlardır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.