Cevap Yaz
29 Mart 2023, 17:34 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 133-134. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı 133-134. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4. Ünite Değerlendirme Soruları konusunun bulunduğu 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 133-134 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 133-134. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık

9.Sınıf TUNA Yayıncılık Tarih Ders Kitabı 133-134. Sayfa Cevapları 4. Ünite Değerlendirme Soruları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları TUNA Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.
Cevap:

1. Asya Hun Devleti Hükümdarı …….Mete Han……… ordusunu onlu sisteme göre düzenlemiştir.
2. Eski Türklerde toy ve yemeklerde kimin nerede oturacağı …..ülüş…. ilkesine göre belirlenirdi.
3. Orta Asya Türklerinin en eski kültür merkezi olan …..Anav…… Türkmenistan’dadır.
4. Uygurlar, …..Böğü Kağan……. zamanında Manihaizmi kabul etmişlerdir.
5. Kök Türklerde hakan ailesinin …….Aşina ……… soyundan geldiği kabul edilirdi.
6. Hazarlarda hakan ve saray halkı …..Musevilik……. dinini kabul etmiştir.
7. Kök Türkler ve …..Sasaniler……. ittifak yaparak Akhunlara son vermiştir.
8. Türkler üzerinde bağımsız olarak yaşadıkları toprakları yurt veya ……Uluş……. adıyla anmışlardır


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(.D.) 1. Kaşgarlı Mahmut’a göre “Türk” adı “olgunluk çağı” anlamına gelmektedir.
(.D.) 2. Hazarların VIII ve IX. yüzyılları tarihe “Hazar Barış Çağı” adıyla geçmiştir.
(.Y.) 3. Kök Türk Devleti’nin kurucusu Bilge Kağan’dır.
→ Bumin Kağan’dır. 

(.Y.) 4. Hun Hükümdarı Mete Han Avrupalılar tarafından “Tanrı’nın Kırbacı” adıyla anılmıştır.
→ Atilla’dır. 
(.D.) 5. Avarlar, İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğu olmuştur.
(.Y.) 6. Codeks Cumanicus adlı sözlük, Peçeneklerin en önemli edebiyat eseridir.
→ Kıpçaklara aittir. 

(.D.) 7. Anadolu’ya akınlarda bulunan ilk Türk topluluğu Hunlardır.
(.D.) 8. Orta Asya Türk devletlerinde hükûmete aygucı başkanlık ederdi.
(.Y.) 9. Karasuk kültürü Ceyhun Nehri’nin Aral Gölü’ne döküldüğü delta bölgesinde doğmuştur
→ Karasuk kültürü ismini Yenisey Irmağına ait kollardan birisi olan Karasuk Nehri’nin adından alıştır. 


C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Törenin Türklerin toplum yapısında ve hukuk sistemindeki yeri hakkında neler söylenebilir?
Cevap: Töre Türk kültürünün gelenek ve göreneklerini, ahlaki değerlerini, sosyal düzeni oluşturan yazılı olmayan hukuk kurallarıdır. 

2. Orta Asya Türk devletlerinde görülen ikili teşkilat yapısının özellikleri nelerdir?
Cevap: İki teşkilat geniş coğrafyaya yayılan devletlerde doğu batı olarak yönetilmesine denmektedir. Doğu her zaman merkez olarak kabul edilir. Batı dış işlerinde doğuya bağlıdır. 

3. Kut nedir? Açıklayınız.
Cevap: Türklerde hükümdarlık Tanrı tarafından verilmiş olma inancına Kut denir. 

4. Konar-göçer Türklerin kış mevsimini geçirdikleri kışlaklar hangi özelliklere sahip olmalıdır?
Cevap: Soğuğa karşı, yağmura, kara karşı dayanıklı olması gerekir. 

5. Kavimler Göçü’nün sonuçları nelerdir?
Cevap: 

  • Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır
  • İlk Çağ sona ererek Orta Çağ başlamıştır. 
  • Derebeylikler ortaya çıkmıştır
  • Hristiyanlık yayılmıştır.

6. Attila’nın Roma’ya girmekten vazgeçip antlaşma yaparak geri dönmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Atilla Batı Roma’nın artık ondan korktuğunu ve gücünü kırdığını düşünmesi. Roma’nın Hristiyanlık dinin merkezi olması.


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları TUNA Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruyu cevaplayınız.

Attila, Avrupalıları hangi özellikleriyle etkilemiş olabilir?
Cevap: Atilla’nın merhametli, güçlü, koruyucu, ülkesini genişleten ve halkına sahip çıkan bir imparator olması Avrupalıları etkilemiştir.  


D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinin sosyal, ekonomik ve coğrafi nedenleri arasında sayılamaz?
Cevap: D) Yabancı devletlerin baskıları


2. (…) Buna göre Asya Hunları ile ilgili olarak;
I. Ekonomilerinin tarıma dayalı olduğu,
II. Askerî bakımdan güçlü oldukları,
III. Hayvancılıkla uğraştıkları,
IV. Yabancı devletlerle ticari ilişkiler kurdukları
yargılarından hangisine veya hangilerine ulaşılamaz?

Cevap: C) I ve II


3. Eski Türklere ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin Türklerin demokrasiye yatkınlıklarının bir göstergesi olduğu savunulabilir?
Cevap: E) Devlet yönetiminde, Kurultay’a yer vermeleri 


4. (…) Aşağıdakilerden hangisinin bu inancın bir sonucu olduğu savunulabilir? 
Cevap: B) Hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının çıkması


5. (…) Yukarıda Orta Asya Türk topluluklarına ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden hangisi veya hangileri Türklerin genellikle konar-göçer bir hayat tarzına sahip olduklarını gösterir?
Cevap: A) Yalnız I


6. Aşağıdakilerden hangisi İç Asya’da yaşayan Türk topluluklarına ait kavramlardan biri değildir?
Cevap: A) Sudra

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.