Cevap Yaz
5 Şubat 2023, 18:49 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 113-114. Sayfa Cevapları İlke Yayınları

10.Sınıf Tarih Ders Kitabı 113-114. Sayfa Cevapları İlke Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 113-114 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 113-114. Sayfa Cevapları İlke Yayınları

10.Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı 113-114. Sayfa Cevapları 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları İlke Yayınları

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. I. Devletin teokratik bir yapıya sahip olması,
II. Divânda alınan kararların İslam dinine uygun hâle getirilmesi,
III. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ivme kazanması
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’nde “ilmiye sınıfının” öneminin artmasına neden olmuştur?
Cevap: E) I, II ve II


 2. Anadolu’nun önde gelen sûfilerinden biri olan Hacı Bayrâm-ı Veli’nin;
I. konar-göçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerine büyük katkı sağlaması,
II. tasavvuf alanında önemli çalışmalarda bulunması,
III. birçok sûfî yetiştirerek Anadolu ve Rumeli’ye göndermesi
faaliyetlerinden hangisi ya da hangileri Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına katkı sağlamıştır?
Cevap: E) I, II ve III


 3. Aşağıda verilenlerden hangisi “ilmiye sınıfı” içerisinde yer almaz?
Cevap: B) Reisülküttap


 4. Aşağıda verilenlerden hangisi Klasik Dönem Osmanlı sanatları arasında gösterilemez?
Cevap: A) Resim 


 5. I. Şehrin cami, bedesten ve imaret gibi kurumların etrafında yoğunlaşması,
II. Şehirlerin genelde ticari faaliyetlerinin yoğunlaştığı güzergâhlar üzerinde kurulması,
III. Önemli mahalle ve sokaklara gayrimüslim unsurların yerleşmelerine izin verilmemesi
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Osmanlı şehir planlamacılığı ile ilgilidir?
Cevap: C) I ve II 


6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinin eserleri arasında gösterilemez?
Cevap: A) Gevher Nesibe Darüşşifası 


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları İlke Yayınları

B. Aşağıda verilen görsellerin altına hangi sanat dalı ile ilgili olduğunu yazınız.
Cevap:

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları İlke Yayınları


C. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

1. (.Y.) Osmanlı Devleti’nde kazaskerler seyfiye sınıfı içinde yer almaktadır.
→ Kazasker İlmiye sınıfında yer alır. 

2. (.D.) Medreseler, en önemli Osmanlı örgün eğitim kurumları arasındadır.
3. (.Y.) Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarından Akşemseddin astronomi çalışmalarıyla ün kazanmıştır.
→ Akşemseddin İlmi alanda ün kazanmıştır. 

4. (.D.) Osmanlı Devleti’nde ahşap işçiliğiyle uğraşan sanatkârlara “kündekâr” denilirdi.
5. (.D.) Osmanlı Devleti’nde kitabi kültür (divân edebiyatı) padişahların desteği ile gelişmiştir.


Ç. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

1. Mimar Sinan’ın İstanbul’daki çıraklık eseri ….Şehzade Cami…., yine İstanbul’da inşa ettiği kalfalık eseri …..Süleymaniye Cami…, Edirne’deki …..Selimiye Cami…. ise ustalık eseridir.
2. Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfı üyelerinden …..kazasker….. divanda adli ve askerî işlerden; taşrada ise adli ve idari işlerden ….kadı…. sorumludur.
3. Osmanlı’da güzel yazı yazma sanatına ….hat…., bu sanatla uğraşanlara ise ..hattat.. denir.
4. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmed …Avni… mahlası ile şiirler yazmıştır.
5. Türk dünyasının yetiştirmiş olduğu en önemli isimlerden biri olan Uluğ Bey …Semerkant…. şehrinde bir rasathane inşa etmiştir. Onun öğrencilerinden …Ali Kuşçu…. ise Osmanlı eğitim sisteminin gelişmesine katkıda bulunmuştur.


D. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Medreselerin Osmanlı eğitim sistemine katkıları neler olmuştur?
Cevap: Birçok ilim adamları, devlet adamları, felsefeciler yetişerek eğitime kaktı sağlanmıştır. 

2. Osmanlı’da medreselerin eğitim dünyasına katkıları neler olmuştur?
Cevap: Medreselerde yetişen kişiler askeri, bilim alanlarında önemli gelişmeler sağlamışlardır. 

3. Osmanlı hâkimiyeti ile birlikte Rumeli’deki şehirlerde mimarî açıdan ne gibi gelişmeler yaşanmıştır?
Cevap: Türk İslam kültürüne ait yapılar inşa edilmiştir. Bunlar cami, medrese, saray, köprü gibi yapılardır. 

4. Osmanlı coğrafyasında sözlü kültürün toplum hayatına etkileri neler olmuştur?
Cevap: Halk ortak kültürde birleşerek  kaynaşma sağlanmıştır. Aynı dil, kültür ve beğenilerini yıllar boyu koruyarak geliştirmişlerdir. Milli bir kültür oluşturarak milli birliği sağlamışlardır. 

5. Uluğ Bey’in Türk dünyasına ne gibi katkıları olmuştur?
Cevap: yer ve yön bulma ile ligli çalışmaları sayesinde gemicilik ve denizcilik faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır. Aynı zaman da Ay ve yıldızları hareketini gösteren bir tablo oluşturmuştur.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.