Cevap Yaz
5 Şubat 2023, 18:21 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 189-190. Sayfa Cevapları İlke Yayınları

10.Sınıf Tarih Ders Kitabı 189-190. Sayfa Cevapları İlke Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 189-190 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 189-190. Sayfa Cevapları İlke Yayınları

10.Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı 189-190.  Sayfa Cevapları 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları İlke Yayınları

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Osmanlı Devleti’nin, Balkanlarda uyguladığı iskân siyaseti sonrasında,
I. Bölgenin toplumsal ve demografik yapısı değişmiştir.
II. Bölgede Türk- İslam kültürü yayılmıştır.
III. Türklerin nüfus oranı gayrimüslim nüfusundan daha fazla olmuştur.
yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
Cevap: D) I ve II


2. Osmanlı Devleti, kara ve deniz ticaretini geliştirmek amacıyla çeşitli tedbirler almıştır.
Bu duruma kanıt olarak;
I. Marmara ve Akdeniz’de birçok liman kurması,
II. Şehir merkezlerine her kesimin alışveriş yapabileceği kapanlar inşa etmesi,
III. Önemli ticaret yolları üzerine kervansaraylar açması
uygulamalarından hangisi ya da hangileri gösterilebilir?
Cevap: E) I,II ve III


3. Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin uyguladığı “çifthane sistemi” ile ilgili değildir?
Cevap: D) Tamamen Müslüman ailelere yönelik bir uygulamadır. 


4. Osmanlı Devleti’nin uygulamış olduğu vakıf sistemi sayesinde;
I. Sosyal dayanışma ve kaynaşma sağlanmıştır.
II. Eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler gelişmiştir.
III. Toplanan düzenli vergiler sayesinde devletin hazinesi zenginleşmiştir.
yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
Cevap: D) I ve II 


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları İlke Yayınları

B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

1. (.D.) Osmanlı Devleti’nin ülkede yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre örgütleyerek yönetme biçimine “Millet Sistemi” denir.
2. (.Y.) Osmanlı Devleti’nde, tımar sistemi sayesinde esnaflar arasında dayanışma sağlanmıştır.
→ Lonca teşkilatı sayesinde esnaflar arasında dayanışma sağlanmıştır.
3. (.Y.) Osmanlılarda, çarşı ve pazarlarda fiyatların devlet tarafından belirlenmesine “çifthane uygulaması” deniliyordu.
→ Ç<arşı ve pazarlarda fiyatların devlet tarafından belirlenmesine Narh sistemi denilmektedir. 
4. (.D.) Osmanlı Devleti, dinî ve özel günlerde şölenler düzenleyerek toplumun dayanışma ve kaynaşmasını sağlamaya çalışırdı.
5. (.Y.) Osmanlı Devleti’nde, üç yıl toprağı işlemeyen çiftçiden haraç vergisi alınırdı.
→ Üç yıl üst üste toprak işlenmediği zaman çiftçiden toprak alınırdı.


C. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap: 

1. Osmanlı Devleti’nde, esnafın özel işleri için toplandığı odaya …lonca….., ticari ve endüstriyel herhangi bir mesleğe devam etme imtiyazına ise …gedik….. denirdi.
2. Osmanlı Devleti’nde başta padişah, padişah eşleri ve kızları, devlet adamları, hayırseverler tarafından yaptırılan …vakıflar… sayesinde din, sağlık, eğitim faaliyetleri düzenli bir şekilde yürütülmüştür.
3. Osmanlı toplumunda genelde kadınlar …serpuş…….., erkekler ise …kavuk… denilen başlık giyerlerdi.
4. Osmanlı’da, çifthane birimini oluşturan unsurlar …arazi….., …çiftçi… ve …bir çift öküz…… idi.
5. Osmanlı Devleti’nde, reaya ……müslim…… ve …gayrimüslim… şeklinde ikiye ayrılırdı.


Ç. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sağladığı faydalar neler olmuştur?
Cevap: Osmanlı Devletinde vakıflar ihtiyacı olan kişilere yardım ve halkın yani hastane, okullar, köprü, yol gibi hizmetlerini sağlamıştır.

2. Osmanlı Devleti’ndeki millet sisteminin temel esasları nelerdir?
Cevap: Adalet ve hoşgörü sistemine dayanan ve insanların Müslüman ve gayrimüslim olması farketmeksizin tüm halkın Osmanlı sayılması.

3. Çifthane sisteminin Osmanlı Devleti’ne kazanımları neler olmuştur?
Cevap: Çifthane sistemi ile sürekli üretim sağlanması, sürekli vergi akışı sağlanması, ekonominin artmasını sağlamıştır. 

4. Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısına etkileri neler olmuştur?
Cevap: Lonca teşkilat ile meslek grupları kendi aralarında oluşabilecek ahlaksızlıkların, hırsızlıkların, yanlış davranışların önüne geçmiştir. 

5. Osmanlı Devleti, ülke içinde ticareti geliştirmek için ne gibi önlemler almıştır?
Cevap: Osmanlı sistemi ülke ticareti geliştirmek için narh sistemini getirmiş, lonca teşkilatını kurmuş, tımar ve çiftöküz sistemini getirmiştir. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.