Cevap Yaz
22 Mayıs 2024, 10:49 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 91-92-93. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 91-92-93. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun yer aldığı 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 91-92-93 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş, öneri, fikir ve eleştiri hakkında yorumları aşağıdan yapabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 91-92-93. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 91-92-93. Sayfa Cevapları 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:

Artı Ürün : Gerekli olan üründen fazla üretilen ürüne denir. 
Feodalite : Belli kişilerin topraklarında yaşayan burada iş gücü karşılığında para ve güvenlik sağlamak
Toplumsal Tabaka : Toplumda güç ve refaha göre bölümlenmesine denir. 


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.Orta Çağ’daki Avrupa ordularının genel özellikleri nelerdir?
Cevap: Orta Çağ’da ki Avrupa ordularının genel özellikleri;

  • Silahlı ve silahsız olarak gruplandırılmışlardır
  • Paralı askere dayalı ordu sistemidir
  • Ordular kalelerde ve çadırlarda yaşayan birliklerdir. 

2.Ticari mekânların ticaretin gelişmesine etkileri nelerdir?
Cevap: Ticari mekanlar ticaretin canlanmasını sağlamaktadır. Ticari mekanlar ticaretin işlemesini, teşvik edilmesini, sürdürülmesini ve bölgenin zenginleştirilmesini sağlamaktadır. Bundan dolayı ticari mekânlar ticaretin gelişmesi için çok önemlidir. 

3. İlk ve Orta çağlarda üretimin yeterli seviyeye gelmemesinin sebepleri nelerdir?
Cevap: İlk ve Orta Çağ’da konar-göçer hayat tarzı yaşandığı için tarım ile ilgilenme sonraki zamanlarda başlamıştır. Ayrıca geleneksel tarım yöntemleri yeterli ürün elde etmeye yaramamıştır. Bu yüzden üretim yeterli seviyeye gelememiştir. 


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. Bir toplumsal tabakalaşma olan kast sistemi aşağıdaki medeniyetlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?
Cevap: C) Hint


2. (…) Buna göre Orta Çağ Avrupası ile ilgili olarak
I. merkezî otoritenin zayıf olduğu,
II. sınıflar arası eşitlik olduğu,
III.feodalitenin Avrupa dışına yayıldığı
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Cevap: A) Yalnız I


3. (…) Buna göre
I. yasaların oluşturulmasında farklı kültürlerden etkilenildiği,
II. Cengiz Han’dan önce yasaların sözlü olduğu,
III.yasaların Cengiz Han tarafından oluşturulduğu
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

Cevap: C) I ve II


4. İslamiyet’in ilk dönemlerinde korunma ve savunma amaçlı olarak sınır boylarında yoğunlaşan aşağıdaki yapılardan hangisi XI. yüzyıldan sonra işlev değiştirerek ticari konaklama amacıyla kullanılmıştır?
Cevap: B) Ribat


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları

5. (…) Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: E) Medeni hukukunun temelini teşkil eden düzenlemeler görülür.


6. (…) Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin, feodalizmin ve dogmatizmin Orta Çağ boyunca Avrupa’da egemen olmasını kolaylaştırdığı söylenebilir?
Cevap: C) I ve II


7. (…) Sasani Devleti’nde bu uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: B) Feodal yapıyı güçlendirmek


8. (…) Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: ) Moğollar, Cengiz Handan önce teşkilatsız bir şekilde yaşamıştır


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

1. İpek Yolu’nun tarihsel önemi hakkında neler söylenebilir?
Cevap: İpek yolu dünyada bilinen  en eski ve en ünlü ticaret yoludur. Ticaret yollarından vergi kazanabilmek için medeniyetler birbirleri ile savaşmıştır. 

2. Ülkelerin Çin ile iş birliği yapmak istemesinin sebepleri nelerdir?
Cevap: İpek üretimi Çin’de başladığı ve daha sık olduğu için iş birliği yapmak istiyorlardır. Aynı zaman da sanayileşme ve teknolojik gelişmelerde büyük önem kazanmasından dolayı devletler tarafında ilgi görmüştür. 

3. Entegrasyon ne demektir?
Cevap: Entegrasyon, sistemlerin birbiri ile uyumlu bir şekilde haberleşme bütününe denir. 

4. Modern İpek Yolu Projesi’nin günümüz Türk ekonomisine etkileri neler olabilir?
Cevap: Modern İpek Yolu ile ülkemizden geçecek bu yol ile hem ekonomik açıdan gelir elde edebilir hem de siyasi açıdan güç kazanacağız. Ülkeden geçecek yoldan aktarım sağlayan diğer ülkelerin ticari araçlarından elde edeceğimiz gelirler ekonomik olarak yükselmemizi sağlayacaktır. 

5. Tarihî İpek Yolu ile Modern İpek Yolu arasındaki önemli farklılıklar nelerdir
Cevap: Farkları ulaşım daha hızlı, daha güvenli ve daha büyük ölçekli yapılmaktadır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.