Cevap Yaz
22 Mayıs 2024, 10:48 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 63-64-65-66-67. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 63-64-65-66-67. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun yer aldığı 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 63-64-65-66-67 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş, öneri, fikir ve eleştiri hakkında yorumları aşağıdan yapabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 63-64-65-66-67. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 63-64-65-66-67. Sayfa Cevapları 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:

Satraplık : Persler döneminde valiliğin yerine geçen makam 
Monarşi : Hükümetin tek bir kişi ile yönetildiği yönetim biçimidir. 
Aristokrasi : Soyluların elinde olan yönetim biçimi
Mezopotamya : Güneybatı Asya’da yer alan ve bereketli olduğuna inanılan topraklar. 


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.Eflatun, yazma teknolojisini insan belleği için bir dış tehlike olarak görmüş ve “Yazı teknolojisini elde edenler kendi belleklerini kullanmayı durduracaklar ve unutkan olacaklardır; kendi iç kaynakları yerine dış işaretlerle onları hatırlamak için yazıya bağlanacaklardır.” demiştir.
Eflatun’un yazı teknolojisini insan belleği için bir tehdit olarak görmesinin sebepleri neler olabilir?
Cevap: Yazının icadından önce gerekli olan bilgiler insanlar hatırlamak zorundadır. Bu yüzden hafıza kuvvetli olmaktadır. Yazının icadı ile gerekli olan bilgiler yazı ile kalıcı kalacak ve insanlar hatırlamak için bu yazılara bakarak belleklerini kullanmayı bırakacaklardır. Bu da insanların yavaş yavaş unutkanlığa itecektir. 

2.Konar-göçerlerin askerî alanda üstün olmalarını sağlayan özellikler nelerdir?
Cevap: Konar-göçer hayat tarzında yaşayan toplulukların belli bir yeri olmadığı için dıştan gelecek tehditlere karşı her zaman hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bundan dolayı askeri alanda üstünlük sağlamaktadırlar. 

3.Yazıdan önceki dönemde insanın hayat tarzını etkileyen unsurlar nelerdir?
Cevap:  Yazıdan önceki dönemde insanların hayat tarzlarını etkileyen unsurlar;

  • İklim koşulları
  • Coğrafi koşullar
  • Besin için kaynak ihtiyacı
  • Tarım ürünü yetiştirebilme
  • Barınma yerleri

4.Hammurabi Kanunları’nın genel özellikleri nelerdir?
Cevap: 

  • Sert ve katı kurallara dayanan
  • İlk yazılı kanun olma özelliği taşıyan
  • Adalet ve eşitliği sağlayan kanunlardır. 

5.Mısırlıların dinî inançlarının tıp ve mimariye olan etkileri nelerdir?
Cevap: Mısırlıların dini inancı doğrultusunda yaptıkları araştırmalar ile ortaya çıkardıkları yapılarda ve tıp alanında ilerleme kaydetmişlerdir. Buna örnek olarak ölümden sonra yaşam olduğuna inandıkları için bedenlerin korunması amacı ile mumyalama işlemi yapılmıştır. Mimari alanda ise mezar olarak piramitler inşa etmişler, dini inançları doğrultusunda değişik tapınaklar inşa etmişlerdir. 

6. İlk Çağ’ın tüccar toplulukları hangileridir?
Cevap: Asurlar, Fenikeliler, Lidyalılar ve Soğdlar İlk Çağ’ın tüccar topluluklarıdır. 


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

7.Tarih öncesi döneme ait Çatalhöyük’te (Görsel 2.36) yapılan arkeolojik kazıların amaçları nelerdir?
Cevap: O döneme ait bilgi edinerek toplumunun nasıl yaşadığı neleri kullandığı, hangi ekonomik faaliyet ile uğraştıklarını öğrenmek amacı ile kazı çalışması yapılmaktadır. 


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları

1. Yukarı Mezopotamya’nın Bereketli Hilal olarak gösterilmesinin sebepleri neler olabilir?
Cevap: Bu bölgede ilk tarım aletlerinin izleri bulunduğu için söylenmiş olabilir.

2.Göbeklitepe’nin tarihsel önemi hakkında neler söylenebilir?
Cevap: Göbeklitepe, tarihte bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Birçok medeniyetin burada yaşadığı ve inanç merkezi olması konusunda tarihte önemli bir yere sahiptir. 

3.Göbeklitepe’nin bir gözlemevi olabileceğinin kanıtları neler olabilir?
Cevap: Tapınakların yuvarlak şeklinde olması, önemli bir yıldız ile aynı hizada olması, D tapınağında bulunan 12 tane dikilitaşın 12 ayı simgelediği söylendiği için bir gözlemevi olabilir düşüncesi yer almaktadır. 

4.Günümüzde Türkiye’ye katkı sağlayan diğer tarihî yapıtlar hangileridir?
Cevap: Çatalhöyük, Çayeli, Nemrut Dağı, Ihlara Vadisi bunlara örnek verilebilir. 


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) Selin’in bu değerlendirmesine göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen dönemi niteleyen bir buluntu olamaz?
Cevap: D) Kil tablet


2. İlk Çağ’da Doğu ile Batı kültürlerinin kaynaşmasında;
I. uluslararası ticaret,
II. göçler,
III. İskender’in Asya seferi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Cevap: E) I, II ve III


3. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri değildir?
Cevap: E) Akadlar


4. (…) Buna göre medeniyetlerin ekonomik uğraşlarında belirleyici olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Coğrafya


5. Aşağıdakilerden hangisi “kollektif ceza” kavramını açıklayan bir ifadedir?
Cevap: B) Suçu işleyenin yakınlarının da cezalandırılması


6. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kolonizasyon faaliyetlerinde bulunmamıştır?
Cevap: C) Frigler


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları

7. (…) Buna göre aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ toplumlarında görülen göç hareketlerinin nedenleri arasında gösterilemez?
Cevap: D) Ticari


8. (…) Metindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğrudur?
Cevap: E) Geometri Eczacılık


9. Toplumların ekonomik uğraşlarında coğrafyanın önemli bir belirleyici olmasında;
I. Urartuların hayvancılık ve madencilikle uğraşması,
II. Fenikelilerin deniz ticaretinde ilerlemesi,
III.Atina ve Sparta’nın tarımda gelişmesi
durumlarından hangileri örnek olarak gösterilebilir

Cevap: C) I ve II


10. (…) Buna göre
I. İskender,
II. Roma,
III. Akad
imparatorluklarından hangileri Perslerin yönetimlerinden etkilenmişlerdir?

Cevap: C) I ve II


11. Sümerlerin kullandığı çivi yazısı örnekleri ilk olarak hangi alanda kullanılmıştır?
Cevap: D) Yıllıkların tutulmasında


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları MEB Yayınları

12. (…) Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Cevap: B) Arkeolojik araştırmalar tarih öncesi dönemin aydınlatılmasında oldukça önemlidi


13. (…) Bu diyalogda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Lidyalılar


14. Mısırlıların, ölülerini mumyalamış olmaları ve Urartuların mezarlarını oda biçiminde yapıp içine eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
Cevap: C) Ölümden sonraki yaşama inandıklarının


15. Hiyeroglif yazısını kullanan Mısırlıların, yazı aracı olarak papirüs ve fırça gibi araçlar kullanması aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır? 
Cevap: A) Yazının taşınabilirliğini


16. Mezopotamya medeniyetlerinde olduğu gibi Hititlerde de cezalar belirlenirken sosyal sınıf farklılıkları esas alınmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap: A) Cezaların kişiye göre değiştiği

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.