Cevap Yaz
21 Ekim 2023, 0:16 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 69-70. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı 69-70. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2.Ünite Değerlendirme Soruları konusunun bulunduğu 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 69-70 Cevapları konusunu paylaşmış bulunuyoruz. Cevaplarla ilgili yaşayabileceğiniz sorunlarla ilgili görüş, öneri ve bildirilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 69-70. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık

9.Sınıf TUNA Yayıncılık Tarih Ders Kitabı 69-70. Sayfa Cevapları 2.Ünite Değerlendirme Soruları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları TUNA Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.
Cevap:

1. Karain Mağarası ….eski…. Taş Devri’ni aydınlatan merkezlerden biridir.
2. Hindistan’daki ….kast….. sistemine göre insanlar sınıflara ayrılmıştır.
3. İlk Çağ’da Bergamalılar hayvan derisinden üretilen …parşömen…. adını verdikleri bir kâğıt kullanmışlardır.
4. Şanlıurfa kent merkezi yakınlarındaki …..Göbeklitepe….. günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli tapınakların bulunduğu yerdir.
5. Roma ordusunun temeli …Lejyon….. adı verilen askerî birliklerden oluşmuştur.
6. Anadolu uygarlıklarından ….Frigler….. tapates denilen kilimler dokumuşlardır.
7. Hitit kralına devlet işlerinde ….tavananna…. adı verilen kraliçe yardım etmiştir.
8. Lidyalıların başkenti Sardes’ten Perslerin başkenti Sus’a kadar uzanan ticaret yoluna tarihte …..Kra….. Yolu adı verilmiştir.


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) 1. Diyarbakır yakınlarındaki Çayönü, Yakın Doğu’daki köy yerleşmelerinin ilk örneğidir.
(D) 2. Yunan şehir devletlerinde güç kullanarak yönetimi ele geçiren kişilere tiran adı verilmiştir.
(Y) 3. Sümerler alfabeyi icat eden İlk Çağ medeniyetidir.
(Y) 4. Fabl türünün ilk örneklerini Urartular vermişlerdir.
(Y) 5. Hititler devlet yönetiminde tanrı-kral anlayışını benimsemişlerdir.
(D) 6. Baharat Yolu Hint Okyanusu’ndan Kızıldeniz’e oradan da Mısır’ın Akdeniz kıyılarına uzanan bir deniz ticaret yoludur.
(Y) 7. Strabon İlk Çağ’da tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınmış bir bilim insanıdır


C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yazının icadı siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta hangi değişiklikleri meydana getirmiştir?
Cevap: Yazının icadı ile ticari faaliyetlerin belgeli hale gelmesine, hukuk sisteminin gelişmesine, diplomatik ilişkilerin güçlenmesine, bilginin nesillere aktarılabilmesine olanak sağlamıştır. 


2. Fenikeliler hangi alanlardaki faaliyetleriyle uygarlığın gelişimine katkıda bulunmuşlardır?
Cevap: Fenikeliler günümüz modern alfabemizin temelleri olan ilk alfabeyi bulmuşlardır. 


3. Bir topluma ait kanunlara bakılarak o toplumun hangi özellikleriyle ilgili çıkarımlarda bulunulabilir?
Cevap: Bir topluma ait kanunlara bakılarak o toplumun kültürel özellikleri, ekonomik faaliyetleri, yönetim biçimi hakkında çıkarımlarda bulunabiliriz. 


4. Hipokratın bilimsel tıbbın kurucusu olarak kabul edilmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Geçmişte olan batıl inançları, büyülü şifa yöntemlerini reddetmiştir. Tıbbın bir dalı olduğunu savunup temel ilkelerinin öğretilmesini savunduğu için tıbbın kurucusu olarak kabul edilmiştir. 


5. Çin medeniyetinin insanlığa yaptığı en önemli katkılar neler olmuştur?
Cevap: Çin medeniyetinin insanlığa  kağıt, matbaa, barut, pusula gibi katkıları bulunmaktadır. 


6. İlk Çağ’da görülen büyük göç hareketlerinin nedenleri nelerdir?
Cevap: İlk Çağ’da görülen büyük göçler genel olarak salgın hastalıklar, iklim şartları, savaşlar nedeni ile olmuştur. 


7. Hitit İmparatorluğu ile Mısır Krallığı’nı siyasi gücün meşruiyet kaynakları bakımından karşılaştırınız.
Cevap: Hitit Krallığının meşrutiyet kaynağı Tanrıdır. Mısır Krallığının meşrutiyet kaynağı ise Firavundur. 


8. Astronomi biliminin İlk Çağ’daki ve günümüzdeki durumunu amaç, konu ve yöntem açılarından karşılaştırarak iki dönem arasındaki farklılıkların neler olduğunu söyleyiniz.
Cevap: İlk Çağ’larda tepelerde gözlem evleri yardımı ile astronomi hakkında bilgi edinilmeye çalışırken günümüzde devasa teleskoplar, uzaya uydular ve insansız uzay araçları gönderilerek araştırma yapılmaktadır. 


9. Konar-göçerler ile göçebeleri karşılaştırarak aralarındaki farklılıkları söyleyiniz.
Cevap: Konar-Göçer hayat yaşayanlar mevsimlik göç edenlerdir. Göçebeler ise kalıcı olarak göç eden kişilerdir. 


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları TUNA Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. 

1. Çin hükümdarı meşruiyetini neye dayandırmaktadır?
Cevap: Gök Tanrı inancına dayandırmaktadır. 

2. Çin hükümdarı sınırsız yetkilere sahip olduğunu düşünüp istediğini yapabilir mi? Neden?
Cevap: Hayır yapamaz. Çünkü Gök Tanrı inancı ile tüm yetkinin Çin Hükümdarına verildiği gerçeği olmasına rağmen Gök Tanrıya hesap verme inancı olduğundan dolayı hükümdar yetkilerini halkın durumunu iyileştirmek ve mutlu etmek için kullanmalıdır. 


D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ uygarlıklarının dinî inanışları ile ilgilidir?
Cevap: E) Yunanların olimpiyatlar düzenlemeler


2. (…) Yukarıdakilerden hangisi Perslerle ilgili doğru bir bilgidir?
Cevap: D) II ve IV


3. “Anadolu’da tarih devirlerini başlatanlar Asurlular olmuştur.” diyen bir tarihçi bu sözünü Asurluların aşağıda verilen faaliyetlerinden hangisiyle açıklayabilir?;
Cevap: C) Anadolu’ya yazıyı getirmeleri


4. Sümerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi astronomi biliminin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmuş olabilir?
Cevap: A) Tapınaklarını rasathane olarak kullanmaları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.