Cevap Yaz
20 Ekim 2023, 18:48 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 42-43-44. Sayfa Cevapları İlke Yayınları

10.Sınıf Tarih Ders Kitabı 42-43-44. Sayfa Cevapları İlke Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 42-43-44 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 42-43-44. Sayfa Cevapları İlke Yayınları

10.Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı 42-43-44. Sayfa Cevapları 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları İlke Yayınları

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. (…) Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinin ortak özellikleri ile ilgilidir?
Cevap: C) I ve II


2. (…) gelişmelerinden hangisi ya da hangileri Anadolu’nun büyük ölçüde Türk yurdu hâline geldiğine kanıt olarak gösterilebilir?
Cevap: E) I, II ve III


3. Aşağıda verilenlerden hangisi Haçlı Seferleri’nin dinî sonuçları arasında gösterilebilir?
Cevap: B) Katolik kilisesi ile Ortodoks kilisesi arasındaki ayrılıklar daha da arttı. 


4. XI. yüzyıl sonlarından XIII. yüzyıl başlarına kadar süren Haçlı Seferleri’nin;
I. Anadolu’da huzur ortamının bozulmasına,
II. üretim ve vergi gelirlerinin azalmasına,
III. Anadolu’da birçok Türk beyliğinin kurulmasına
gelişmelerinden hangisi ya da hangilerine ortam hazırlamıştır?
Cevap: C) I ve II


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları İlke Yayınları

5. (…) Buna göre;
I. Batı Anadolu’da birçok Türk beyliğinin kurulmasına zemin hazırlanmıştır.
II. Moğollar Anadolu’nun tamamını işgal edememişlerdir.
III. Moğollar yıkıcı ve yayılmacı bir politika izlemişlerdir.
yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: E) I, II ve III


6. Türkiye Selçuklularının Anadolu’nun muhtelif yerlerinde yaptırdıkları,
I. Vakıflar
II. Kervansaraylar
III. Medreseler
gibi imar faaliyetlerinin ekonomik, eğitim, sosyal alanlarla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?
Cevap: C)


7. (…) gelişmeleriyle ilgili olarak,
I. Anadolu’da Türk siyasi birliği bozulmuştur.
II. Türkiye Selçuklu Devleti, İlhanlıların denetimine girmiştir.
III. Moğollar Anadolu’yu büyük ölçüde denetimleri altına almışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: E) I, II ve III


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları İlke Yayınları

8. I. Baba İshak İsyanı
II. Kösedağ Savaşı
III. Haçlı Seferleri
Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi ya da hangileri Türkiye Selçuklu Devletini olumsuz yönde etkilemiştir?
Cevap: E) I, II ve III


B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız
Cevap:

1. (Y) Bizans Müslüman Türklerle ilk kez Miryokefalon Savaşı’nda karşı karşıya gelmiştir.
2. (D) Kudüs, Selahaddin Eyyubi tarafından Haçlılardan geri alınmıştır.
3. (D) Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında Kösedağ Savaşı etkili olmuştur.
4. (D) Gevher Nesibe Darüşşifası, döneminin ilk tıp fakültesi özelliğine sahiptir.
5. (Y) Mengücekliler, Malazgirt Savaşı sonrası Sivas ve çevresinde hâkimiyet kurmuş bir Türk beyliğidir


C. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

1. Kudüs, …Birinci.. Haçlı Seferi sonrasında Haçlıların eline geçmiş, ..Dördüncü.. Haçlı Seferi sonrasında ise Haçlılar İstanbul’u yağmalamışlardır.
2. 1243 yılında yapılan ..Kösedağ… Savaşı sonrasında Anadolu’da Türk siyasi birliği bozulmuştur.
3. Mengücekliler …Erzincan….. civarında, Artuklular ise …Mardin…. civarında kurulmuştur.
4. Çaka Bey, Türkiye Selçuklu Sultanı ..I.Kılıçarsaln… tarafından öldürtülmüştür.
5. Yassı Çimen Savaşı …………. tarihinde …Türkiye Selçuklu….. Devleti ile ..Harzemşahlar…. arasında yapılmıştır.


Ç. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını defterinize yazınız. 

1. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin çevre devletlerle ilişkilerinde sorunlar yaşamalarında hangi faktörler etkili olmuştur?
Cevap: Türk beyliklerinin dini inançları gereği cihad politikasını izlemesi kültür olarak kızıl elma ideolojisini benimsemesi ve zengin olma arzusu gibi gerekçelerle çevre devletlerle ilişkiler kurmuşlardır. 

2. Miryokefalon Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi nedir?
Cevap: Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır. 

3. Haçlı Seferleri’nin Türk İslam dünyası üzerinde sosyokültürel etkileri neler olmuştur?
Cevap: Haçlı seferleri sırasında Kudüs gibi kutsal topraklar Müslümanların elinden alınmış. Bizans imparatorluğunun başkenti işgal edilmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti zayıflamıştır. Bunun yanı sıra Avrupa’nın ekonomik ve nüfus bakımından zayıflamasına sebep olmuştur. 

4. Selâhaddin Eyyubi’nin İslam dünyasında büyük bir üne sahip olmasında hangi faktörler etkili olmuştur?
Cevap: Kudüs’ü geri almış ve Haçlıların kutsal topraklardaki yenilmez ordusunun büyük bir kısmını yok etmiştir. 

5. Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ Muharebesi’nin siyasi sonuçları neler olmuştur?
Cevap: Türkiye Selçuklu Devleti yıkılarak beyliklere ayrılmıştır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.