Cevap Yaz
9 Şubat 2024, 20:55 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 26-27-28. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı 26-27-28. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1.Ünite Değerlendirme Soruları konusunun bulunduğu 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 26-27-28 Cevapları konusunu paylaşmış bulunuyoruz. Cevaplarla ilgili yaşayabileceğiniz sorunlarla ilgili görüş, öneri ve bildirilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 26-27-28. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık

9.Sınıf TUNA Yayıncılık Tarih Ders Kitabı 26-27-28. Sayfa Cevapları 1.Ünite Değerlendirme Soruları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları TUNA Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.
Cevap:

1. Türklerin kullandığı takvimlerden biri olan …..Rumi…… takvimde yılbaşı 1 Mart olarak kabul edilmiştir.
2. Bir ….Ay…. yılı 354 gündür.
3. Miladi takvim ….Güneş…. yılı esas alınarak düzenlenmiştir.
4. Tarihe yardımcı bilim dallarından ….Nümizmatik…. madenî paraları inceler.
5. Kadeş Savaşı tarihin …..askeri…. alandaki inceleme konularından biridir.


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız
Cevap:

(Y) 1. Minyatürler ve silahlar tarihin yazılı kaynakları arasındadır.
(D) 2. Milattan sonraki yıllar ifade edilirken MS kısaltması kullanılmayabilir.
(Y) 3. Milattan önceki döneme ait tarihlerin önüne MÖ kısaltması getirilmeyebilir.
(Y) 4. Celâli takvim Osmanlı Devleti Dönemi’nde düzenlenmiştir.
(D) 5. Tarihî olaylar yaşandığı dönemin özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
(Y) 6. Antropoloji, mimari yapılar üzerindeki kitabeleri inceleyen bilim dalıdır.
(D) 7. Dört basamaklı herhangi bir yılın kaçıncı yüzyıla ait olduğunu bulmak için bu yılın sondan iki rakamı silinerek kalan sayıya 1 eklenir


C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 

1. Tarihî olayın özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Tarihi olaylar geçmişte yaşanan ve kayda değer şeylerin gerçekleştiği, deney ve gözlem yapılamayan, belgelere dayanan olaylardır. 

2. Tarih biliminin fen bilimlerine göre farklı yöntemler izlemesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Tarih biliminde geçmişe dair olayların incelenmesidir. Bu da Fen bilimlerinde ki gibi deney ve gözlem yapılamayan değiştirilemeyen olaylardır. 

3. Rûmî takvim ile miladi takvimi karşılaştırarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu yazınız
Cevap: Rumi takvimle Miladi takvim arasında on üç gün farklılık vardır. Her ikisi de güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir.

4. Bir toplumun tarih öğrenimine önem vermemesinin sonuçları neler olabilir?
Cevap: Bir toplum geçmişini bilmediği takdirde geçmişte yapılan hatalar tekrarlanır. O toplumda ilerleme söz konusu olamaz. 

5. Tarihin inceleme alanına giren sosyal ve kültürel olaylara örnekler veriniz.
Cevap: Kavimler Göçü, Hudeybiye Anlaşması, Veba salgını gibi olayları örnek olarak gösterebiliriz. 

6. Tarih Öncesi Dönem’le ilgili araştırma yapan bir tarihçinin tarihe yardımcı bilimlerin hangilerinden yararlanması beklenir? Neden?
Cevap: Arkeoloji, Nümizmatik, Paleografi, Filoloji, Etnoğrafya gibi bilim dallarından yararlanabilir. 

7. İnsanları takvim sistemleri oluşturmaya yönelten ihtiyaçlar neler olabilir?
Cevap: Zamanın farkında olarak işlerin ilerleyebilmesi ve dönemler hakkında daha kolay bilgi edinebilmek için takvim sistemine ihtiyaç duyulmuştur. 

8. MÖ 753 tarihi kaçıncı yüzyılın kaçıncı yarısı, kaçıncı çeyreği içine girer?
Cevap: 8. yüzyılın üçüncü çeyreğine girer.

9. Tarihî bir olay hangi bakış açısıyla incelenmelidir? Neden?
Cevap: O dönemin koşullarına dikkat edilerek objektif bir bakış açısıyla incelenmelidir. 

10. Tarihçilerin çağların başlangıç ve bitiş noktaları konusunda görüş birliği içinde bulunmamasının nedenleri neler olabilir?
Cevap: Belli bir yargının oluşması için kaynak yoktur. Fakat elde dilene veriler doğrultusunda yorumlar oluşarak farklılık ortaya çıkar. 


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları TUNA Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki yönergelerde istenen çalışmaları yapınız.

1. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerden hareketle hangi olay ve olguların tarihin inceleme alanına girdiğini boş bırakılan yerlere yazınız.
Cevap:

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları TUNA Yayıncılık


2. Atatürk’ün aşağıdaki sözlerini okuyunuz. Bu sözlerden hareketle tarih öğrenmenin yeni nesillere sağlayacağı faydaların neler olabileceği ile ilgili düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.
Cevap: Tarihte atalarımız büyük devletler büyük başarılar ve tarihe iz bırakacak adımlar atmışlardır. Bizlerde tarihimizi okuyarak ve atalarımızın yaptıklarından ilham alarak; daha ileriye daha istikrarlı ve tam bağımsızlık yolunda daha başarılı olmamızı sağlayacaktır. 


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları TUNA Yayıncılık

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tarih araştırmacılarına daha bilimsel veriler sunduğu söylenebilir?
Cevap: A) Kitabeler


2. Aşağıda tarih biliminin kullandığı kaynaklardan bazıları verilmiştir. Bu kaynaklardan hangisi ait olduğu dönem hakkında diğerlerine göre daha kesin ve ayrıntılı bilgilere ulaşılmasını sağlar?
Cevap: B) Çivi yazılı kil tabletler


3. (…) Buna göre tarih ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Olayları anlatırken yer ve zaman belirtir.


4. Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde
kuvvet bulacaktır.” sözü aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır?
Cevap: B) Tarihin millî benliği güçlendirdiği


5. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilen olayın tarihi diğerlerine göre daha kesindir?
Cevap: A) Cumhuriyet 1923’te ilan edildi.


6. Aşağıdakilerden hangisi tarihin yazılı kaynaklarından biri değildir?
Cevap: D) Mitoslar


7. Eski yazı sistemlerini ve alfabeleri çözerek yazılı belgelerin okunmasını sağlayan ve bu yolla tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Paleografya


8. Aşağıda verilen tarihlerden günümüze en yakın olanı hangisidir?;
Cevap: C) MS 1040


9. (…) Buna göre tarihî olaylarda neden-sonuç ilişkisinin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi tarihe yardımcı bilimlerden öncelikle hangisini gerekli hâle getirmektedir?
Cevap: E) Kronoloji

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.