Cevap Yaz
22 Nisan 2024, 11:37 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 177-178-179. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 177-178-179. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun yer aldığı 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 177-178-179 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 177-178-179. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 177-178-179.  Sayfa Cevapları 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız
Cevap:

Hadari : Arap kabilelerinde bedevi olmayan kişilere denir. 
Mevali : Arap ırkçılığı anlamına gelir. 
Beytü’l-mal : Devlet hazinesi
Samarra : Abbasilerdeki Türk birlikleri kurulan şehir. 
Beytü’l-hikme : Abbasi Devleti zamanında Memun ve Harun Reşid’in kurduğu kütüphane


Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. İslam tarihinde hicretin siyasi hayata etkileri nelerdir?
Cevap: Hicret ile Medine’de İslam Devleti’nin temelleri atılmıştır. Yahudiler ile Medine Antlaşması imzalanmıştır.

2. Arabistan’da düzenlenen panayırların kültür hayatına etkileri nelerdir?
Cevap: Arabistan’da düzenlenen panayırlarda toplum birliği sağlanmaya çalışılmış ve kültürel etkileşim doğmuştur. 

3. Hz. Ömer Dönemi’nde yapılan teşkilatlanma çalışmaları nelerdir?
Cevap: Hz. Ömer Dönemi’nde fethedilen yerlerde Müslümanlar için şehirler kurmuş ve valiler atamıştır. Düzenli ordu kurulmuş ve bu ordular için ordugah adında şehirler kurulmuştur. İkta sisteminin temelleri atılmıştır. Alınan vergilerin konulması için devlet hazinesi kurulmuş ve Beytü’l-mal adı verilmiştir. 

4. Hz. Osman Dönemi’nde Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların çıkmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Hz. Osman Dönemi’nde fetih hareketleri yavaşlamış ve toplumda sosyo-ekonomik sıkıntılar yaşanmaya başlamıştır. 

5. Emeviler ve Abbasiler Dönemi’nde uygulanan politikaların İslamiyet’in yayılmasına etkileri nelerdir?
Cevap: Emeviler’in uyguladığı Mevali politikası ile İslamiyet’in yayılması yavaşlamıştır. Bunun nedeni Mevali politikasında Arap ırkçılığıdır. Abbasi Dönemi’nde Mevali politikası terk edildiği için İslamiyet’in yayılması yeniden canlanmıştır. 

6. Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde devlet otoritesinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar nelerdir?
Cevap: Zekat vermeyenler ile mücadele etmiştir. Sahte peygamber çıkanlar ile mücadele etmiştir. Kur’an-ı Kerim kitap haline getirmiştir. 

7. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde Talas Savaşı’nın önemi nedir?
Cevap: Abbasiler ve Karluklar arasında Çinlilerle savaşmıştır. Hem Çin hem Türk hem de İslam Tarihi için önemli bir savaştır. Türkler ‘de İslamiyet yayılmaya başlanmıştır. 

8. İslam medeniyetinin Avrupa’ya etkisi hangi yollarla olmuştur?
Cevap: İslam medeniyetinin Avrupa kıtasına yapmış olduğu fetihler ile kütüphane taşınmış, İslam alimlerinin yapmış olduğu çalışmaların batıda ilgi görmesi etkili olmuştur. 


Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) Buna göre
I. Müslümanlarla alay etme,
II. onları yok sayma,
III.ambargo uygulama
tepkilerinden hangileri müşriklerce uygulanmıştır?

Cevap: E) I, II ve III


2. (…) Buna göre mescidin hangi amaçla kullanıldığı söylenemez?
Cevap: D) Diplomatik


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

3. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
Cevap: E) İlk İslam donanmasının kurulması


4. İslam medeniyetinin Avrupa’yı etkilemesinde;
I. Haçlı Seferleri,
II. Endülüs ve Sicilya’da medreselerin açılması,
III. Akdeniz ticaretinin gelişmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Cevap: B) Yalnız II


5. (…) Buna göre
I. Emevi,
II. Abbasi,
III.Memlûk
devletlerinden hangileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

Cevap: E) I, II ve III


6. (…) una göre İslam medeniyetiyle ilgili olarak
I. farklı medeniyetlerden etkilenildiği,
II. bilimin gelişmesinde yeni yöntemler bulunduğu,
III.naklî bilimlere daha çok önem verildiği
durumlarından hangileri söylenebilir? 

Cevap: D) I ve II


7. (…) Buna göre
I. İki İslam devleti de aynı coğrafyada yaşamıştır.
II. İslam dünyasında iki halife ortaya
çıkmıştır.
III.Endülüs Emevi Devleti farklı devletlerle ilişki kurmuştur.
durumlarından hangileri söylenebilir?
Cevap: E) II ve III


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1.El-Hamra Sarayı’nın dünyanın en romantik ve en büyülü yerlerinden biri olarak gösterilmesinin sebepleri nelerdir
Cevap: En tepede olması, süslemeleri, çeşitli meyveleri, duvarlarda yapılan işlemeler sebepleridir. 

2.Ressam Henri Regnault’un El-Hamra için söylediği söz neleri ifade etmektedir?
Cevap: Bu yapıyı yapan kişinin kültürlü ve çok bilgili biri olduğunu ifade etmektedir. 

3.Nakşetmek ne demektir?
Cevap: Bir olayın kalıcı olması ve etkili olması amacıyla zihne kazımak anlamına gelir. 

4.Endülüs’te, Müslümanların varlığını tehdit eden unsurlar nelerdir?
Cevap: Müslümanların varlığını tehdit eden unsurlar İslam düşmanı olan Hristiyan Reconquista hareketinin etkileridir. 

5.Uydurulan barbar bir Doğu imajının günümüzde Doğu-Batı ilişkilerine etkileri neler olabilir?
Cevap: Olumsuz olarak etkilemektedir. Barbar bir toplum olarak bilinmek yapılacak siyasi, ekonomik ilişkilerde geri planda olmamıza neden olmaktadır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.