Cevap Yaz
30 Nisan 2024, 9:52 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 209-210-211. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 209-210-211. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 209-210-211 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 209-210-211. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 209-210-211. Sayfa Cevapları 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:

Bâtınilik : Kur’an ayetlerinin arkasında daha derin bir anlam aramaya çalışan inanışa denir. 
Kutadgu Bilig : İslamiyet etkisinde yazılmış olan ilk Türk eserdir. 
Siyasetnâme : Devlet adamlarına yöneticilik konusunda bilgi veren eserdir. 
Melik : Hükümdar, padişah, hakan


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.Büyük Selçukluların, Bâtınilere karşı aldığı tedbirler nelerdir?
Cevap:  Birçok sefer düzenlemiş, sonlarını getirmek için çok uğraşmıştır. Hasan Sabbah ölene kadar mücadele devam etmiştir. Batıniler İlhanlılar ile son bulmuşlardır 

2.Büyük Selçuklular Anadolu’nun Türk yurdu olması için Bizans’la hangi savaşları yapmıştır?
Cevap:

  • Dandanakan Savaşı (1040)
  • Pasinler Savaşı (1048) 
  • Malazgirt Savaşı (1071) 
  • Miryokefalon Savaşı (1176)

3. İlk Türk İslam edebî eserleri hangileridir?
Cevap:

  • Kutadgu Bilig
  • Divan-ı Lügati’t Türk
  • Atebetü’l-Hakayık
  • Divan-ı Hikmet

4.Türk İslam dünyasının liderliği hangi olayla Büyük Selçuklulara geçmiştir?
Cevap: Tuğrul Bey’in 1055 yılında Bağdat’a girip Büveyhoğullarını varlığını sona erdirmesiyle beraber adına hutbeler okutulmuş, kılıç, sancak ve hilat verilmiş ayrıca başına iki taç giydirilmiştir. Bu taç onun “Şark ve Garpın Sultanı” unvanını almasını sağlamıştır. 

5.Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki önemli bilim insanları ve çalışma alanları hangileridir?
Cevap:

İslami bilimlerde → Eş-Şirazî, Cüveynî, Gazzalî, Er-Razî
Matematik ve astronomi alimleri → Ömer Hayyam, Îsfizârî, El-Vâsıtî’dir. El-Hazini,
Felsefe → Muhammed bin Ahmed
Fizik → El Savi
Tıp → Sabur b. Sehl, İbnü’t Tilmiz ve Ebu Said Muhammed bin Ali

6.Türk İslam devletlerinin hukuk sistemi hangi esaslara göre oluşturulmuştur?
Cevap: Türk islam devletlerinde hukuk sistemi şeri ve örfi esaslara göre oluşturulmuştur. 


Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) Buna göre Kutagu Bilig’de devletin güçlü olması için aşağıdakilerden hangisinin önemi üzerinde durulmamıştır?
Cevap: D) Din


2. (…) Metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap: A) Tıraz Nevbet


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları MEB Yayınları

3. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’ten önce inandıkları Kök Tengri inancıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?
Cevap: D) İbadet için büyük mabetler yapılır.


4. (…) I. Haçlılar ile mücadele etmeleri,
II. eğitim-öğretimi bir programa bağlamaları,
III.Anadolu’yu imar etmeleri
durumlarından hang

Cevap: E) II ve III


5. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılma nedenlerinden biri değildir?
Cevap: E) Bizans’ın baskısı


6.Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında meydana gelen Malazgirt Savaşı’nın;
I. Haçlı Seferleri’ne neden olması,
II. Bizans’ın Anadolu’daki üstünlüğünü sona erdirmesi,
III.Türk kültürünü Avrupa’ya yayması
durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?

Cevap: C) I ve II


7. Büyük Selçuklu Devleti uyguladığı sistemli eğitim politikasıyla
I. ilmî faaliyetlerle devletin geleceğine yön verme,
II. nitelikli kişiler yetiştirme,
III.zararlı fikirlerle mücadele etme
durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?

Cevap: E) I, II ve III


8. (…) Buna göre
I. Büyük Selçukluların bağımsızlık amaçlı mücadeleler yürüttüğü,
II. Anadolu’nun fethi için Gaznelilerle Dandanakan Savaşı’nı yaptığı,
III.Gaznelilerin, Büyük Selçukluları Horasan Bölgesi’nde istemediği
durumlarından hangileri söylenebilir?

Cevap: D) I ve III


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 211 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. UNESCO’nun 38. Genel Kurulu’nda Türkiye’nin teklifiyle “2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı” olarak ilan edilmişti. Bu teklifin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından desteklenmesi nelere kanıt olarak gösterilebilir?
Cevap: Türklere İslam dinini kolaylaştırarak anlatmıştır. İslam inancını, Türk gelenek, inanç ve yaşamını sentezleyerek eserine yansıtmıştır. Bu da Türk toplumları tarafından desteklenmektedir. 

2. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması için yapılması gerekenler hakkında neler söylenebilir?
Cevap: Kadın erkek eşitliği sağlanabilmesi için ilk olarak insanların bilinçlendirilmesi gerekir. Kadınların bulunmadığı iş kolları olarak, spor müsabakaları, inşaat sektöründeki alanlar ve ağır sayılabilecek mesleklerde kadın istihdamını teşvik edilmesi örnek gösterilebilir. 

3. “Mutasavvıf” ne demektir?
Cevap: Tasavvuf ile uğraşan ve bunu yayamaya çalışan kimse.

4. Metnin başlığı sizce ne olmalıdır?
Cevap: Ahmet Yesevi’nin Katkıları

5. Hoca Ahmet Yesevî’nin evrensel bir değer olmasının Türk İslam tarihi açısından önemi nedir?
Cevap: Önemi çok büyüktür. Ahmet Yesevi’den sonra tarikatın kurulması ve buradan verilen eğitimin ve öğretimin günümüze kadar devam etmesi sağlanmıştır. Döneminin en önemli mutasavvıflarından biridir. 

6. Hoca Ahmet Yesevî’nin, dönemin din ve kültür dili olan Arapça ve Farsça yerine, anadili Türkçeyi kullanmasının sebepleri neler olabilir?
Cevap: Türk alim olması, Türk diline verdiği önem ve Türkçe’nin etkisini arttırma amacıyla ana dilini kullanmış olabilir. 

7. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’na gönderilmek üzere önümüzdeki yıllarda hangi değerli insanın, hangi yılda anılmasını belirttiğiniz bir başvuru mektubunu gerekçelerinizle birlikte yazınız.
Cevap:

Sayın UNSECO Türkyie Milli Komisyonu Yetkilisi,

Ülkemizin topraklarında doğup büyümüş, yetişmiş ve çalışmalarını şu an yurt dışında sürdüren Furkan ÖZTÜRK, yakın zamanda bilim tarihinin 175 yıldır cevap bulamadığı soru olan “4 milyar yıl önce insanlık tarihi nasıl başladı?” sorusuna çığır açıcı çözümler getirerek yüz yıla aşkın süredir çözülemeyen problemi çözmüş ve bilim tarihine adını altın harflerle yazmıştır. Bizde Furkan ÖZTÜRK’e olan minnetimizi önümüzdeki yıllardan birinde onun adıyla yaşarsak ödemiş olabiliriz.

Saygılarımla.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.