Cevap Yaz
21 Mayıs 2024, 22:18 - Zülal Güneş Yazdı

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 180-181-182-183. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 180-181-182-183. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 11. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4.Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusu hakkında bilgi veren 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 180-181-182-183 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 180-181-182-183. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 180-181-182-183. Sayfa Cevapları 4.Ünite Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadeleri birer cümleyle açıklayınız
Cevap:

Şark Meselesi: Şark meselesi Ermeni sorununu temsil eder. Dış devletlerin de karıştığı doğuda bir Ermeni Devleti kurma isteği Şark Meselesi haline dönüşmüştür. 
Denge Politikası: Osmanlı Rusya arasında herhangi bir kötü durumda birbirlerini savunmayı amaçlayan politikadır. 
Kanun-i Esasi: İslami hukuka dayalı Osmanlı’nın ilk ve son anayasasıdır. 
93 Harbi: Osmanlı-Rus savaşı. Rusya kazanarak Osmanlı Balkanları kaybetmiştir. 
31 Mart Vakası: Devlete karşı, şeriatın geri gelmesine yönelik yapılan darbedir. 


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Büyük güçlerin, XIX ve XX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki çıkarları nelerdir?
Cevap: Osmanlı Devleti’ni parçalayarak kendi aralarında paylaşıp sömürge yapmak gibi çıkarları vardır. 

2. Kutsal Yerler Sorunu nedir?
Cevap: Kutsal Yerler Sorunu yani Kudüs’ün her devlet tarafından istenmesi sonucunda ortaya çıkan sorundur. Osmanlı hakimiyetinde olan Kudüs Hristiyanlar, Yahudiler kutsal yer olarak gördükleri için bu yeri almak istemektedirler. Bunun sonucunda karışıklık ortaya çıkmıştır. 

3. Sened-i İttifak ile Magna Charta arasındaki benzer ve farklılıklar nelerdir?
Cevap:

Sened-i İttifak ve Magna Charta, devletin yetkilerini sınırlayan anlaşmalardır. Sened-i İttifak’ın asıl amacı Osmanlı Devletindeki milletlerin özgürlüklerini ve haklarını güvence altına almak, devlet yöneticilerinin yetkilerini sınıralr. Benzer olarak Magna Charta 13. yy. İngiltere’deki kraliyet ailesinin yetkilerini sınırlamak, adaletin eşit bir şekilde sağlanmasını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Her iki belgede aslında hukuksal amaçla hazırlanmıştır.

Ancak Sened-i İttifak ile Magna Charta arasında bazı farklılıklar da mevcuttur. Sened-i İttifak, daha çok bir anayasal belge niteliği taşırken, Magna Charta daha çok yöneticilerin davranışlarını düzenleyen bir anlaşmadır. Sened-i İttifak’ta Osmanlı İmparatorluğu’nun birden fazla millete hitap ederken, Magna Charta daha çok İngiltere’nin kendi halkına yöneliktir.

4. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesine etki eden gelişmeler nelerdir?
Cevap: Tanzimat Ferman’ın ilan edilmesinde etkili olan gelişmelerin başında Fransız İhtilali gelmektedir. Fransız İhtilali ile milliyetçilik akımı ortaya çıkmış ve Osmanlı’da bulunan azınlıklar teker teker isyan etmeye başlamışlardır. Bunu önlemek amacı ile de Tanzimat Fermanı yayınlanmıştır. 

5. 1913 Bâbıâli Baskını’nın siyasi hayata etkileri nelerdir?
Cevap: Babıali Baskını hükümete karşı yapılan askeri darbedir. Yapılan bu baskın ile yönetim ittihat ve Terakki Cemiyeti’ne geçmiştir. Osmanlı hükümetinin otoritesi tamamen bozulmuş ve padişahlık sisteminin etkisi azalmıştır. 


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıl boyunca denge politikası takip etmesinde;
I. varlığını sürdürmek istemesi,
II. Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanması,
III. kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Cevap: E) I, II ve III


2. Osmanlı Devleti’nde meşrutiyetin 1908’de ikinci defa ilan edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Cevap: A) Reval Görüşmeleri


3. (…) Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap:  D) Mora İsyanı’nın, Boğazlar Sorunu’nu başlattığı


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları MEB Yayınları

4. (…) Buna göre
I. Balkanlarda Rus nüfuzunun engellenmek istendiği,
II. Osmanlı Devleti’nin Rusya ile birlikte yenik sayıldığı,
III. Avrupalı devletlerin kendi çıkarlarını korumaya çalıştıkları
durumlarından hangileri söylenebilir?

Cevap: E) I, II ve III


5. 1815 Viyana Kongresi ile Avrupa’da oluşturulan devletler arası denge, hangi devletlerin siyasi birliğini sağlamasıyla bozulmuştur?
Cevap: A) İtalya-Almanya


6. (…) Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: D) Osmanlı Devleti’yle ilgili kararlarda Avrupalı devletlerin etkili olduğu


7. Yukarıda verilen antlaşmalardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
Cevap: E) V


8. Şark Meselesi ile Osmanlı Devleti’nin bütün toprakları paylaşılmak istenmiştir. Avrupalı devletler bu doğrultuda;
I. Osmanlı üzerinde siyasi ve ekonomik baskı kurma,
II. gayrimüslim halkların durumlarını istismar etme,
III. gayrimüslimlerin isyanlarını destekleme
politikalarından hangilerini uygulamıştır?

Cevap: D) I ve II


9. Aşağıdakilerden hangisi Sultan II. Mahmud’un Sened-i İttifak’ı onaylamasının nedenlerinden biri değildir?
Cevap: B) Meşruti yönetime geçmek istemesi


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Rusların, Sinop Limanı’nda bulunan gemilere yaptığı baskının sürpriz olmamasının sebepleri neler olabilir?
Cevap: Rusya ve Osmanlı arasında süren Kırım Savaşı ve Kafkas cephesi çarpışmalarına yardım Trabzon ve Batum olacağı için bunu engellemek isteyen Rusya Sinop Baskını yapmıştır. 

2. Deniz harp tarihimizde kazandığımız önemli başarılar hangileridir?
Cevap: Koyun Adaları Muharebesi, Preveze Deniz Savaşı, Çanakkale Deniz Savaşı

3. Tonaj ne demektir?
Cevap: Bir ticaret gemisinin taşıma kapasitesidir. 

4. Türk tarihindeki hangi kahramanla ilgili bir pul tasarlamak isterdiniz? Niçin?
Cevap: Ulubatlı Hasan’ın pulunu tasarlamak isterdim çünkü Ulubatlı hasan çok büyük işler başardığı söylenen bir askerdir. İstanbul’un fethinde Osmanlı bayrağını surlara taşırken göstermiş olduğu çaba ve azim nedeniyle çok seviyorum ve bu yüzden pul tasarımımda kullanmak isterdim.

6. Türk tarihindeki önemli olay ve kahramanların nesilden nesile aktarılması için hangi çalışmalar yapılabilir?
Cevap: Türk tarihindeki önemli olay ve kahramanların nesilden nesile aktarılması için mutlaka ilk olarak doğru tarihi bilgi edinilmelidir. Bu bilgiler konferanslar, okullarda etkinlikler, belgesel çekilerek gelecek nesillere aktarılabilir.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız

1. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın “93 Harbi” olarak adlandırılmasının gerekçesi nedir?
Cevap: Osmanlı o dönem Rumi takvimi kullandığı için bu yıllar 1293 yılına denk geldiği için 93 Harbi olarak adlandırılmıştır. 

2. “Kıymet bilirlik” ifadesi hangi anlamlara gelmektedir?
Cevap: Vefalı olmak, iyilik yapanların kıymetini bilmek, bize atalarımızdan bırakılan bu devletin, dilin kıymetini bilmek. 

3. Nene Hatun’un çocuğunu bırakıp halkın arasına mücadele için karışması hangi değerlerle ifade edilebilir?
Cevap: Nene Hatun’un ülkesine olan bağlılığı, milliyetçi düşüncesi, tek derdinin ülkenin bağımsızlığı olduğunu göstermiş ve bu değerler ile hareket etmiştir. 

4. Tarihimizde Nene Hatun gibi destanlaşan diğer kadın kahramanlarımız kimlerdir?
Cevap:  Hafız Selman İzbeli, Kara Fatma, Tayyar Rahmiye, Şerife Bacı, Halide Onbaşı vb. 

5. Bir insanı kahraman yapan özellikler nelerdir?
Cevap: Bir insanı kahraman yapan özellikler onun korkusuz, cesur, alçak gönüllü, hedefi olan, ileri görüşlü olma özelliği taşımasıdır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.