Cevap Yaz
5 Ekim 2023, 20:10 - Furkan Yazdı

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin kitap içerisinde en çok ihtiyaç duyacağı testlerin, metin sorularının ve testlerin cevaplarını 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19 Cevapları konusu içerisinde paylaşmış bulunuyoruz. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları ve Çalışmaları 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19 Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. “İyimser insan her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür.” düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?
Cevap: Evet katılıyorum. İyimser insanlar en kötü olayların bile pozitif yanını görerek bu yönüne odaklanır ve olayların bu şekilde gelişmesi isterler. Kötümser insanlar ise tam tersine en iyi olayların bile kötü ve olumsuz yanına odaklanıp olayların kötü yönde etkilenmesine sebebiyet verir.

2. İyimserlik ve kötümserlik kavramlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Bence bu kavramlar anlamlarını hak ediyorlar. İyimser insanlar her zaman iyiyi, kötümserler her zaman kötüyü görürler. İyi bir olay olsa bile kötümser insanlar bu olaydan mutlu olmaz ve her zaman şüpheci yaklaşıp kötü yanına odaklanmaya devam ederler bu nedenle işleri hep kötü gider.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri yazınız. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.
Cevap:

kuşku

Tahminim: Şüphe duymak, işkillenmek.
Sözlük Anlamı: Kararsızlık, kuruntu, işkil veya şüphe.


gereksinim

Tahminim: Bir şeyi yapmak için duyulan gereç, ihtiyaç.
Sözlük Anlamı: Eksikliği hissedilen, duyulan veya bilinen şey, ihtiyaç.


risk

Tahminim: Tehlike oranı, bir iş karşısındaki tehlikeli olma ihtimali.
Sözlük Anlamı: Bir durum karşısında zarara uğrama ihtimali, tehlikesi.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını bulunuz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.
Cevap: bir iş, davranış dolayısıyla uğrayabileceği, karşılaşabileceği kötü durumu, tehlikeyi önceden düşünüp kabul etmek.

1. Anlamı: Yapılması istenen bir iş karşısında karşılaşılabilecek tehlikeyi veya riskleri önceden görüp kabullenmek.

Cümlem: Yağmurlu havayı göze alarak markete koşarak gitti.


2. Anlamı: Yapılması çok zor, bitirilmesi çok güç bir işe girişmek veya zor bir duruma düşmek.

Cümlem: İşten çıktıktan sonra git gide batağa saplanmaya başladı.


3. Anlamı: Hak edilen değerden aşağı değer göstermek, gerekli ilgiyi göstermemek.

Cümlem: Bütçe planlaması yapılırken okulun müzik sınıfı giderleri göz ardı edilmiş, unutulmuştu.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları MEB Yayınları

3. ETKİNLİK

“İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. İnsanları iyimser ya da kötümser yapan sebepler nelerdir?
Cevap:İnsanı iyimser yada kötümser yapan şey hayatında öğrendikleri deneyimlerdir.


2. Yazara göre kötümserlere mi iyimserlere mi ihtiyaç duyarız? Neden?
Cevap: Yazara göre en çok kötümserlere ihtiyaç duyarız çünkü her olayı kötüye sürükleyecek özellikleri çıkarmada son derece iyidirler.


3. İyimserler hangi özelliklere sahiptir? Açıklayınız.
Cevap: İyimser insanlar akıllı, geleceğe karşı olumlu tasarımları olan, girişken, sevecen, yapıcı ve çevresine olumlu enerji yayan insanlardır.


4. “İyimser uçak yapar, kötümser ise paraşüt.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: İyimser insanlar bir şeylere çabalayarak risk alarak başarmayı hedefler. Kötümser insanlar ise uçamazsa ve düşeceğini düşünerek kendine bir paraşüt yaparak olumsuzu düşünür.

Buradaki mantık basittir. Kötümser risk almaz, her zaman kötüye yorar. Uçabileceğini düşünemez ancak iyimser uçabileceğine öyle emindir ki paraşütü düşünmez.


5. Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranını neler etkiler?
Cevap: Hayatımızda iyimserleri ve kötümserlerin oranlarını ülkenin gelişmişlik seviyesi, dünyanın ekonomik dengesi, doğa yıkımları ve buna benzer olaylar etkiler. 


6. Aile bireylerinizi iyimserlik ve kötümserlik açısından değerlendiriniz.
Cevap: Aile bireylerim her zaman iyimserliğe yorarlar. Aile üyelerimden çok az kişi kötümserdir ancak iyimser aile üyelerim garanticidir. Aksi bir durumda her zaman planları bulunur ancak bunu en son ihtimal olarak düşünerek her zaman iyimser olurlar.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıda ‘‘İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine’’ metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden metne uygun olanların başına ‘‘D’’, metne uygun olmayanların başına ‘‘Y’’ yazınız.
Cevap:

(D) Yazar, kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmıştır.

(D) Yazar, kahramanlarını genellikle hayvanlardan seçmiştir.

(D) Öğretici bir metindir.

(D) Metin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşmuştur.

(Y) Yazar düşüncelerini kanıtlama (sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme…) yoluna gitmiştir.

(Y) Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.


b) Okuduğunuz metnin türü:
Cevap: Öğretici Metin

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.

Metnin Konusu: İyimserlerin ve kötümserlerin özelliği.

Metnin Ana Fikri: İyimserlerin, kötümserlerden farklı olmasına rağmen her ikisinin bu hayattaki gerekliliği.

Metnin Yardımcı Fikirleri:

-İyi ve kötülüğün kaynağını bu şekilde belirleyebiliriz
-İyimserlerin ve kötümserlerin nitelikleri.
-İyimser ve kötümser kime denir?

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların sonuna “Ö”, nesnel olanların sonuna “N” yazınız.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Kan vererek hayat kurtarmanın önemini vurgulayan bir konuşma yapınız.
Cevap: İki, üç ayda bir gerçekleşen kan verme işlemi her yıl binlerce insanın hayatını kurtarıyorlar. Kan verme işlemi ücretsiz bir şekilde çok kolay ve çok hızlı bir şekilde bu işlem gerçekleşebilmektedir. İnsanlar kendilerinden neredeyse hiç bir şey kaybetmeden bu işlemi ücretsiz şekilde yaparak başka insanların hayatını kurtarabilirler.

Bir gün bizim veya bir yakınımızın kana çok acil bir ihtiyacı olduğu zaman bunun önemini daha iyi anlarız. Çünkü kan ihtiyacı çok önemli bir unsurdur. Kan çok kolay verilebilmesine rağmen insanlar kan vermeyi ihmal etmeleri işini yarına ertelemek gibi olmaktadır. Bir gün başımıza bir sorun geldiğimizde ve kan ihtiyacı olduğunda bu sorunu acı bir şekilde anlayacağız.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerden hangisinin çekimli eylem olduğunu gerekçesiyle açıklayınız.
Cevap:  Tut-u-yor-du kelimesi çekimli fiildir. Kök, kip ve şahıs ekinden oluşmaktadır. 


b) Aşağıdaki cümlelerde fiil kökünden türediği hâlde fiil özelliği taşımayan sözcüklerin altlarını çiziniz
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

9. ETKİNLİK

Sevgi sözcüğünün size çağrıştırdığı kavramları yazınız. Bu kavramlardan birini seçerek bilgilendirici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:

  • Bağlılık
  • Dostluk
  • Aşk
  • Beraberlik
  • Yardımseverlik
  • Dürüstlük

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları


Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.