Cevap Yaz
19 Eylül 2023, 19:02 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 12-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 12-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları konusunun bulunduğu 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12-14-15-16-17-18-19 Cevapları konusunu paylaştık. İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 12-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 12-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. “İyimser insan her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür.” düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?
Cevap: İyimser olan insan kötü olaylar yaşasa bile bu olayları iyi bir fırsatta çevirmek için kullanır. Kötü düşünen insan ise önüne fırsat gelse bile en kötü ihtimali düşündüğü için fırsat kötüye dönüşür. 

2. İyimserlik ve kötümserlik kavramlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız
Cevap: İyimserlik iyi düşünmek, kötümserlik ise her konuda kötü düşünmek anlamına gelmektedir. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri yazınız. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.
Cevap:

İçtenlik
Tahminim: İçten gelerek yapılan iş.
Sözlük Anlamı: İçten gelen davranış.

Öbek
Tahminim: Birbirine benzeyen
Sözlük Anlamı: aynı türden şeylerin oluşturduğu bütün

Fanatik
Tahminim: Bir şeye olan bağlılık.
Sözlük Anlamı: Bir şeye olan aşırı bağımlılık.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını bulunuz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

göze almak
1. Anlamı: Olacak durumu her koşulda kabul etmek.

Cümlem: Olacakları bilerek teklifini kabul ettim.

batağa saplanmak
2. Anlamı: Kötü durumlara düşmek.

Cümlem: Son yaşadıklarından sonra batağa saplandı.

göz ardı etmek
3. Anlamı: Bir şeyi bilmemezlikten gelmek

Cümlem: Öğretmen onların yaptıklarını göz ardı etti.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları MEB Yayınları

3. ETKİNLİK

“İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız

1. İnsanları iyimser ya da kötümser yapan sebepler nelerdir?
Cevap: Yaşadıkları süre boyunca yaşantılarından öğrendikleri deneyimleridir. 

2. Yazara göre kötümserlere mi iyimserlere mi ihtiyaç duyarız? Neden?
Cevap: Kötümserlere ihtiyaç duyarız. Kötümserler her olayı kötüye sürükleyecek özellikleri çıkarmada usta oldukları için. 

3. İyimserler hangi özelliklere sahiptir? Açıklayınız.
Cevap: Akıllı, girişken, geleceğe karşı olumlu tasarımları olan,duyarlı, sevecen, yapıcı, çevresine olumlu enerji yayan kişilerdir. 

4. “İyimser uçak yapar, kötümser ise paraşüt.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: İyimser insan uçmayı hayal ederken, kötümser insan düştüğünü yani en kötü ihtimali hayal eder. 

5. Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranını neler etkiler?
Cevap: Ülkenin gelişmişlik düzeyiyle, dünyadaki ekonomik dengelerin sarsılıp sarsılmamasıyla, doğal yıkımların olup olmamasıyla yakından ilgilidir.

6. Aile bireylerinizi iyimserlik ve kötümserlik açısından değerlendiriniz.
Cevap: Aile bireylerim durumlara göre değişiklik göstermektedirler. Bazen iyimser bazen ise kötümser olmaktadırlar. 


4. ETKİNLİK

a) Aşağıda ‘‘İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine’’ metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden metne uygun olanların başına ‘‘D’’, metne uygun olmayanların başına ‘‘Y’’ yazınız.
Cevap:

(D) Yazar, kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmıştır.
(D) Yazar, kahramanlarını genellikle hayvanlardan seçmiştir.
(D) Öğretici bir metindir.
(D) Metin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşmuştur.
(Y) Yazar düşüncelerini kanıtlama (sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme…) yoluna gitmiştir.
(Y) Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

b) Okuduğunuz metnin türü:
Cevap: Öğretici Metin


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız
Cevap:

Metnin Konusu: İyimserlerin ve kötümserlerin özellikleri.
Metnin Ana Fikri: İyimser olmak kötümserlerden nasıl farklı olduğu
Metnin Yardımcı Fikirleri: İyi ve kötülüğün kaynağını bu sayede belirleyebiliriz.  


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların sonuna “Ö”, nesnel olanların sonuna “N” yazınız.
Cevap:

Sadece kötümserlerden oluşan bir toplum çekilir olmaz. (Ö)

Yazarın son kitabı iki yüz sayfadan oluşuyor. (N)

İyimserlik, topluma yaşama sevinci verir. (Ö)

Toplumumuza iyimserler de kötümserler de katkıda bulunurlar. (Ö)

Okuduğunuz metnin konusu iyimserlik ve kötümserliktir. (N)

üİyimser olmak da kötümser olmak da uygarlık gereğidir. (Ö)

Yaşamın İçinde Yolculuk” kitabını Yusuf Çotuksöken yazmıştır. (N)

İçimizin bir başka güzelliği de iyimserliktir. (N)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Kan vererek hayat kurtarmanın önemini vurgulayan bir konuşma yapınız.
Cevap: Yılda her insanın bir iki kere yapacağı kan bağışı kaç insanın hayatını kurtarır bilemeyiz. Fakat kana ihtiyacı olan ve bizim de bu yardımı yapacak bir sağlığımız var ise bu ihtiyacı olan kişilere yardım yapmamız güzel bir davranış olacaktır. Kan bağışına önem vermeli ve mutlaka kan bağışlamalıyız. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerden hangisinin çekimli eylem olduğunu gerekçesiyle açıklayınız
Cevap:  Tut-u-yor-du kelimesi çekimli fiildir. Kök, kip ve şahıs ekinden oluşmaktadır. 

b) Aşağıdaki cümlelerde fiil kökünden türediği hâlde fiil özelliği taşımayan sözcüklerin altlarını çiziniz
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

9. ETKİNLİK

Sevgi sözcüğünün size çağrıştırdığı kavramları yazınız. Bu kavramlardan birini seçerek bilgilendirici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız
Cevap:

Sevgi Sözcüğünün Çağrıştırdıkları;
⇒ Aşk
⇒ Saygı
⇒ Dostluk
⇒ Birlik
⇒ Yardımlaşmak
⇒ Mutluluk

Yazı Taslağı

Yazının Konusu: Dostluğun yaşantımızda nasıl olduğu
Yazının Ana Fikri: Dostluğun önemi
Giriş Bölümü: Dostluk nedir?
Gelişme Bölümü: Dostluk bize neler kazandırır?
Sonuç Bölümü: Dostluğun kıymetini bilmeliyiz.

DOSTLUK

Dostluk, kan bağı olmadan zevklerin, düşüncelerin uyuşarak bir çıkar ilişkisi olmadan iki kişi arasında kurulan bir bağlılıktır. 
Dostluk çok zor bulunan bir ilişkidir. Bu zaman da güven duygusunu çoğu insan yitirmiştir. Zar zor güven duygusu oluşturmaya çalışanlar ise kendine arkadaş seçerken temkinli yaklaşır. Dostunu bulan kişiler çıkar ilişkisi olmadan kurdukları bu bağ ile çevre ile olan iletişimi daha iyi duruma gelir. Dost her zaman bize doğruları söyler. Kendimize her zaman iyi bir dost seçmemiz gerekir. Yanlışlarımızda bizi uyaracak ve aynı şekilde bizim de onları uyaracağımız kişiler olmalıdır. 
Dostluğu bulduğumuz zaman bunun kıymetini bilmeliyiz. Çünkü yaşantımız da insanlara nadir güveniriz. Bu bağ kurduktan sonra doğru ve dürüst olarak bağı korumalıyız. 


8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 12-14-15-16-17-18-19. Sayfa, İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.