Cevap Yaz
15 Ağustos 2023, 12:02 - Zülal Güneş Yazdı

Temel Dini Bilgiler (İslam-1) Ders Kitabı 124-125-126-127-128. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Temel Dini Bilgiler (İslam-1) Ders Kitabı 124-125-126-127-128. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde imam hatip ortaokulu öğrencileri için özel olarak hazırlanan branş kitaplardan olan ve içerisinde 4. Ünitemizi Değerlendirelim konusunun bulunduğu temel dini bilgiler (islam-1) ders kitabı sayfa 124-125-126-127-128 Cevapları konusunu paylaştık. 4. Ünitemizi Değerlendirelim konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Temel Dini Bilgiler (İslam-1) Ders Kitabı 124-125-126-127-128. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı 124-125-126-127-128. Sayfa Cevapları 4. Ünitemizi Değerlendirelim

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları MEB Yayınları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız

1. İslam’da nezaketin önemi nedir? Açıklayınız
Cevap: Dinimiz güzel ahlakı savunur. Güzel ahlaklı insan her zaman daha güvenilir, daha doğru olur. Bundan dolayı dinimizi çok güzel bir şekilde yansıtır. 

2. Kur’an-ı Kerim’deki nezaketli davranış örnekleri nelerdir? Beş tanesini yazınız.
Cevap: 

⇒ Sözünde durmak
⇒ İyilik etmek
⇒ Başkalarına ait olan alanlara izin almadan girmemek
⇒ Anne ve babaya saygı göstermek
⇒ Kusurları kapatmak

3. Peygamber Efendimizin nezaketine üç örnek yazınız.
Cevap:

⇒ Gereksiz yere konuşmaz ve kısa ve özlü kelimeler ile konuşurdu.
⇒ Kimsenin gönlünü kırmazdı.
⇒ Ufak nimete bile şükrederdi.

4. Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden er-Refîk’i açıklayınız.
Cevap: Allah’ın işlerde acele etmeden yavaş davranması, her işinde ser ve kaba değil yumuşak olması demektir.

5. Geleneğimizde yer alan nezaket örnekleri nelerdir? Beş tanesini yazınız
Cevap: 

⇒ İki kişi konuşurken araya girmemek.
⇒ Topluluğa girerken selam vermek.
⇒ Büyüklerin elinin öpülmesi.
⇒ Borçlarımızı zamanında ödemek.
⇒ Ağızda yemek varken konuşmamak.

6. Nezaket ölçüleri nelerdir? Yazınız
Cevap: Hasta ziyaretinde bulunmak, selam verip almak, hal hatır sormak, büyüklere saygı göstermek gibi ölçütleri bulunmaktadır. 


Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları MEB Yayınları

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. İslam’da nezaketin en temel kaynakları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Cevap: C) Kur’an ve sünnet

2. Aşağıdaki davranışlardan hangisi nezaketli tutum ve davranışlardan değildir?
Cevap: D) Alay etmek

3. (…) Yukarıdaki metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
Cevap: D) Nezaket kuralları öncelikle çalışma hayatında geçerlidir.

4. (…) Yukarıdaki ayette nezaketi ortadan kaldıran davranışlardan hangilerine sırasıyla değinilmiştir?
Cevap: A) Zan-Tecessüs-Gıybet


Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları MEB Yayınları

5. Aşağıdaki davranışlarından hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) nezaketini gösteren davranışlardandır?
Cevap: C) İnsanları uyarırken yumuşak bir dil kullanması

6. Aşağıdakilerden hangisi nezaket sahibi bir insanın davranışlarından olamaz?
Cevap: B) Lakap takmak

7. (…) Yukarıdaki kişilerden hangisi nezaket kurallarına uygun davranmamıştır?
Cevap: D) Mehmet 

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “el-Halîm” isminin anlamı doğru verilmiştir?
Cevap: C) Aceleyle ve kızgınlıkla muamele etmeyen.


Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları MEB Yayınları

9. (…) Aşağıdaki yargılardan hangisi yukarıdaki metinden çıkarılamaz?
Cevap: D) Nezaket kuralları, geleneklerimizden gelen kurallardan oluşur

10. Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden olan ve “ince, şeffaf olmak, merhamet ve şefkatle davranmak, yaklaşmak ve iyilik yapmak” anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) el-Latîf


C. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
Cevap:

1. (D) İnsan ilişkilerimizi sevgi, saygı, güven, dürüstlük ve adalet gibi değerler üzerine inşa ederiz.
2. (Y) Müslümanlar çoğu zaman nezaket ve edebe uygun davranışlarda bulunmalıdırlar.
3. (D) İslam’da nezaketin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin
sünnetidir.
4. (D) Adalet, bir Müslümanda bulunması gereken incelik, naziklik, yumuşak huyluluk ve kibarlık gibi ahlaki özelliklerdir.
5. (D) Yüce Allah, bizlere her durumda ve herkese karşı nezaketli olmayı emretmiştir.
6. (D) Toplum içerisinde kulaktan kulağa fısıltı ile konuşmak yanlış anlaşılmalara sebep olacağından nezakete aykırı bir davranıştır.
7. (Y) Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden biri olan Halîm kelimesi, “İnce, şeffaf olmak, merhametle ve şefkatle davranmak, yaklaşmak ve iyilik yapmak” anlamlarına gelir.


Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen uygun kelimelerle doldurunuz.
Cevap:

1. Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranmaya nezaket denir.
2. Edep, insanlara güzel davranışta bulunma, utanma ve zarafet demektir.
3. Allah’ın (c.c.) kullarına lütuf ve ihsanda bulunması, bütün işlerin en ince ve gizli yönlerini bilmesini anlatan ismi el-Latif’tir.
4. Nezaketli davranan kimse naziktir.
5. Nezaket konusunda insanlar için en güzel örnek Hz. Peygamber’dir.
6. Yüce Allah’ın incelik ve yumuşaklıkla davranan anlamındaki güzel ismi el-Halîm’dir.
7. Geleneklerimizde misafirlere ikramda bulunmak önemli bir nezaket kuralıdır.
8. Kültürümüzde nezaket kurallarına verilen isim âdâb-ı muâşerettir.
9. Bir Müslümanda bulunması gereken incelik, yumuşak huyluluk ve kibarlık gibi ahlaki özelliklere rıfk denir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.