Cevap Yaz
14 Şubat 2024, 14:55 - Zülal Güneş Yazdı

Temel Dini Bilgiler (İslam-1) Ders Kitabı 56-57-58. Sayfa Cevapları E-Kare Yayıncılık

Temel Dini Bilgiler (İslam-1) Ders Kitabı 56-57-58. Sayfa Cevapları E-Kare Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde imam hatip ortaokul öğrencileri için özel olarak hazırladığımız konular arasında bulunan ve içerisinde 2. Ünite Değerlendirme Soruları konusunun da bulunduğu temel dini bilgiler (islam-1) ders kitabı sayfa 56-57-58 Cevapları konusunu paylaştık. E-Kare yayıncılık tarafından hazırlanan kitap içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Temel Dini Bilgiler (İslam-1) Ders Kitabı 56-57-58. Sayfa Cevapları E-Kare Yayıncılık

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı 56-57-58. Sayfa Cevapları 2. Ünite Değerlendirme Soruları

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları E-Kare Yayıncılık

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. İman ve ibadet arasındaki ilişkiyi anlatınız
Cevap: İman ve ibadet bir bütündür. İbadetleri yerine getiren insanın imanı daha da kuvvetlenir. 


2. İbadetin kabul edilme şartları nelerdir?
Cevap: 

⇒ Ehli sünnet itikadına sahip olmalı
⇒ Helal ve harama dikkat etmeli
⇒ İbadetlerini doğru yapmalı


3. Sılayırahim nedir? Açıklayınız.
Cevap: Yakınlarını ziyaret etmek, onların kusurlarını örtmek demektir.


4. İbadetler insana neler kazandırır?
Cevap: İbadet insana güzel ahlak kazandırır. 


B) Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru seçeneği bulup işaretleyiniz.

1. İbadet kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C) Dinimizde ibadet namaz, oruç, zekât ve hac ile sınırlıdır

2. Yüce Allah’ın “müminleri seven” anlamındaki ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) el-Vedûd


C) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına ise (Y) koyunuz. Yanlış olan cümlelerin doğrusunu verilen satırlara yazınız.
Cevap:

1. (D) İman ile ibadet arasında sıkı bir ilişki vardır.

2. (Y) İbadetlerin, imanı üstün bir dereceye getirmede bir fonksiyonu yoktur.
→ İbadetleri yaparak Allah’ın rızasını almış oluruz.

3. (Y) İslam’da sadece vakitleri belirlenmiş ibadetler, ibadet olarak kabul edilir.
→ İslam’da vakti belirli olmayan ibadetlerde vardır. 

4. (D) En güzel isimler anlamında olan “Esmâ-i Hüsnâ” Yüce Allah’ın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir.

5. (Y) “es-Samed” Yüce Allah’ın Esmâ-i Hüsnâ’sından olup “gözetleyip kontrol eden” anlamındaki ismidir.
→ Hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamına gelmektedir. 

6. (D) İslam’da yerine getirilen ibadetler Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetine aykırı olmamalıdır.


Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları E-Kare Yayıncılık

Ç) Aşağıdaki ayet ve hadislerin boş bırakılan yerlerini verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz
Cevap:

1. “Ben cinleri ve insanları ibadet etsinler diye yarattım.” Zâriyat suresi, 56. ayet.

2. “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” Mülk suresi, 2. ayet.

3. “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize ibadet edin ki Allah’a
karşı gelmekten sakınasınız.” Bakara suresi, 21. ayet.

4. “De ki: Rabb’im adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (O’na) doğrultun. Dini O’na has kılarak dua edin. Sizi başlangıçta yarattığı şekliyle (yine ona) döneceksiniz.” A’râf suresi, 29. ayet.

5. “… Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının…” Haşr suresi, 7. ayet.

6. “İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için
size Allah’ın apaçık ayetlerini okuyan bir Peygamber göndermiştir. Kim Allah’a
inanır ve faydalı iş yaparsa Allah onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. Allah o kimse için gerçekten güzel bir rızık vermiştir.” Talâk suresi, 11. ayet.

7. “İman, seni dünyada mesut yaşatacak bir ahlak, Allah’ın haram kıldıklarından vazgeçirecek bir takva ve cahillerin cehaletinden uzak tutacak bir hilmdir yani vakur bir duruştur.”
Taberânî, Mu’cemu’l-Evsat, Hadis no. 5005.

8. “Kendi nefsiniz için istediğiniz bir şeyi kardeşiniz için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız.” Buhârî, Sahih, İmân, 7


Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları E-Kare Yayıncılık

D) Aşağıdaki bulmacada, ünitemizde geçen bazı kelime ve kavramlar gizlenmiştir. Bunları bulup işaretleyiniz. Size hangi bilgileri çağrıştırdıklarını anlatınız.
Cevap:

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları E-Kare Yayıncılık


Temel Dini Bilgiler (İslam-1) Ders Kitabı Cevapları 56-57-58. Sayfa, 2. Ünite Değerlendirme Soruları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.