Cevap Yaz
21 Ekim 2023, 13:16 - Sena Yazdı

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 132-133-134-135. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 132-133-134-135. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde liseye gitmekte olan 10. sınıf öğrencileri için YKS sınavında da karşılarına çıkacak olan din kültürü dersine ait çok önemli bilgilerin ve çalışmaların olduğu, 5. Ünitemizi Değerlendirelim başlıklı çalışmaların yer aldığı 10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 132-133-134-135 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 132-133-134-135. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 132-133-134-135. Sayfa Cevapları 5. Ünitemizi Değerlendirelim

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. ….Sünnilik…., İslam dünyasında ortaya çıkan ilk siyasi itikadi yorumdur.

2. İslam itikadını delilleriyle savunan ilme ….kelam… denir.

3. İslam düşüncesinde inanç konularıyla ilgili olarak yapılan tartışmalar sonucunda ortaya çıkan ve en yaygın olarak bilinen siyasi itikadi mezhepler; ….Ehl-i Sünnet… ve Şia’dır.

4. ….Şiilik… Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’yi ve ehl-i beytini halifeliğe (imamet) en layık kişi olarak gören ve onu meşru halife kabul eden; ondan sonraki halifelerin de onun soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların ortak adıdır.

5. ….Hanefilik…, İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin görüş ve düşüncelerine dayanan
fıkhi ekolün adıdır.


B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

6. İslam düşüncesinde din ve din anlayışı arasındaki fark nedir?
Cevap: İslam düşüncesinde din; Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberler aracılığıyla kitap halinde insanlara göndermesidir. Din anlayışı; insanların, gönderilen bu emirleri yaşadıkları döneme göre yorumlamasıdır. 


7. Mezhep ne demektir?
Cevap: Dinde görüş ayrılıkları ile ortaya çıkmış olan, kuralları ve yasakları olan, dini ibadetlerin kolaylığını sağlayan kollardan biridir.


8. İslam düşüncesinde yorum biçimleri kaça ayrılır?
Cevap: İslam düşüncesinde yorum biçimleri ikiye ayrılır. 1. itikadi-siyasi yorumlar ve 2. fıkhı yorumlardır.


9. İslam düşüncesinde yorum biçimlerinin birbirinden farklı olmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: İslam düşüncesinde yorum biçimlerinin farklı olmasının sebebi, insanların düşünme ve anlama kabiliyetlerinin farklı olmasıdır. Anlama kabiliyetinin farklı olmasının sebebi de farklı ailede, çevrede, ekonomik güçte, psikolojide büyümeleri ve yaşamalarıdır.


10.İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan “nübüvvet” (peygamberlik) konusunu bir ayetle açıklayınız.
Cevap:

“Sana biat edenler ancak Allah’a biat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah’a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük bir mükafat verecektir.” (Fetih suresi, 10. ayet)


10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
Cevap: A) I-II


12. İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C) Allah’ın (c.c.) varlığının akılla bilinebileceği bütün mezhepler tarafından kabul edilmiştir. 


13. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Dinî anlayışlar hiç bir zaman insanların bulundukları ortama göre değişmez.


10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 134-135 Cevapları MEB Yayınları

14.Kur’an-ı Kerim’le ilgi yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlam akışını ve konu bütünlüğünü bozmaktadır?
Cevap: B) II


15.Yukarıdaki paragrafta din anlayışındaki farklılıklara sebep olan etkenlerden hangisine değinilmiştir?
Cevap: C) İnsanın yapısı 


16, 17 ve 18. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

16. Renklerin kendilerini diğerlerine göre daha özel hissetmelerinde öne çıkan temel unsurlar nelerdir?
Cevap: Renklerin kendilerini diğerlerine göre daha özel hissetmelerinde öne çıkan temel unsur kendilerini hepsinde üstün görmeleridir.


17. Renklerin bir araya gelmesinde yağmurun birleştirici rolünü açıklayınız.
Cevap: Yağmur, renklerin arasındaki üstünlük tartışmasını bitirerek birleştirici bir rol üstlenmiştir.


18. Dinî yorumların, çağlara ve ortama göre dinin anlaşılma biçimlerini ortaya koyan bir zenginlik olmasında, farklı düşüncelere saygı duymanın nasıl bir önemi vardır?
Cevap: Çağın sorunlarına göre çözümler üretilmesi ve ne olursa olsun Allah’ın emir ve yasaklarının dışına çıkılmamasından ötürü İslam dini kıyamet gününe kadar devam edecek evrensel bir dindir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.