Cevap Yaz
5 Şubat 2023, 18:39 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 148-149-150. Sayfa Cevapları İlke Yayınları

10.Sınıf Tarih Ders Kitabı 148-149-150. Sayfa Cevapları İlke Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 148-149-150 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 148-149-150. Sayfa Cevapları İlke Yayınları

10.Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı 148-149-150. Sayfa Cevapları 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları İlke Yayınları

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. I. Baharat Yolu’nun Osmanlı denetimine girmesi,
II. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün sağlanması,
III. Ortodoks Kilisesi’nin Osmanlı hâkimiyetine girmesi
Yukarıda verilenlerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarıyla ilgili değildir?
Cevap: E) I, II ve III


2. Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya kapitülasyonlar vermesinde;
I. Coğrafi Keşifler sonucu önemini kaybeden Akdeniz limanlarını yeniden canlandırmak,
II. Avrupa’da Osmanlıya karşı oluşan ittifakları parçalamak,
III. ekonomik açıdan zayıf durumdaki Fransa’ya destek olmak
durumlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
Cevap: D) I ve II


3. Aşağıda verilenlerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları ile ilgili değildir?
Cevap: C) Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetinin tamamen sona ermesi 


4. I. İngiltere,
II. Hollanda,
III. İspanya,
IV. Portekiz
Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda Akdeniz ve Kuzey Afrika’da hâkimiyet kurmak amacıyla yukarıda verilen Atlantik ülkelerinin hangisi ya da hangileri ile mücadele etmiştir?
Cevap: C) III ve IV


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları İlke Yayınları

5. I. Akdeniz’de Türk hâkimiyetinin kurulması,
II. Fransa’ya ticari ayrıcalıklar verilmesi,
III. Avusturya’nın Osmanlı siyasi üstünlüğünü kabul etmesi
Yukarıda verilenlerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ile ilgilidir?
Cevap: E) I, II ve III 


6. Osmanlı Devleti, Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde Doğu Anadolu Bölgesi’nin güvenliğini sağlamak ve Şii tehlikesini önlemek amacıyla aşağıdaki savaşlardan hangisini yapmıştır?
Cevap: B) Çaldıran Savaşı


7. I. Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması
II. Cezayir ve Fas’ın Osmanlı topraklarına katılması
III. Kıbrıs’ın fethedilmesi
Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetini güçlendirmiştir?
Cevap: E) I, II ve III


B. Aşağıda verilen Bedesten (kapalıçarşı) görselini inceleyerek, 1, 2 ve 3. soruları cevaplandırınız.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları İlke Yayınları

1. Sizce yukarıdaki resimde insanlar neler yapıyorlar?
Cevap: Kıyafet, kilim, ev eşyaları, zanaat ürünleri ve benzeri ürünler satarak ticaret ile uğraşıyorlar. 

2. Buradaki insanların sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri hakkında ne tür çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
Cevap: Giyim kuşamları günümüzden farklılık gösterir. Ulaşım aracı olarak atlar kullanılır. Belli mekanlara tezgah açarak günümüzdeki gibi ticaret faaliyetleri ile uğraşmaktadırlar. 

3. Bedestenlerin Osmanlı ekonomisine katkılarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Bedestenler ticaretin canlanmasını, ticaretin ortak bir nokta da toplanarak daha verimli bir hale gelmesini sağlar.


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları İlke Yayınları

C. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

1. (.D.) II. Bayezid Dönemi’nde çıkan Şah Kulu İsyanı Osmanlı Devleti’nin otoritesinin sarsılmasına neden olmuştur.
2 (.D.) Mohaç Meydan Muharebesi sonucunda Osmanlı Devleti, Macar Krallığı’nın siyasi varlığına son vermiştir.
3. (.Y.) Yavuz Sultan Selim, Anadolu’daki Şii tehlikesini ortadan kaldırmak amacıyla Safevilerle Ridaniye Savaşı’nı yapmıştır.
→ Memlük devleti ile yapılmıştır
4. (.D.) Osmanlı Devleti, Hint Deniz Seferlerini, Hint Okyanusu’ndaki İspanya’nın hâkimiyetine son vermek için yapmıştır.
5. (.Y.) Halifelik, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sonunda Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
→ Meridabık ve Ridaniye savaşlarını kazanarak Osmanlı’ya geçmiştir. 


Ç. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

1. Kaptanıderya …Barbaros Hayrettin Paşa….. komutasında Haçlı müttefik donanmasıyla yapılan …Preveze Deniz Savaşı….. sonucu Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyeti kurulmuştur.
2. Kanuni Dönemi’nde Osmanlı Devleti, batıda Avusturya’ya …İstanbul.… Antlaşması ile; doğuda ise …Amasya.. Antlaşması ile İran’a karşı üstünlük sağlamıştır.
3. Coğrafi Keşiflerin bir sebebi de …İpek.. Yolu ile …Baharat…. Yolu’nun Osmanlıların denetimine geçmesidir.
4. Yavuz Sultan Selim …Mercidabık….. ve …Ridaniye.. savaşları ile Memlûklu Devleti’ne son vermiştir.
5. Fatih Dönemi’nde …Venedik…., Kanuni Dönemi’nde ise …Fransa.. ticari ayrıcalıklar elde etmişlerdir.


D. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyılda Fransa’ya kapitülasyonlar vererek ulaşmak istediği amaçlar nelerdir?
Cevap: Akdeniz ticaretini canlandırmak, Hristiyan birliğini bozmak, Fransa’nın limanlarından faydalanmak amacı ile kapitülasyonlar vermiştir. 

2. Yavuz Sultan Selim’in Memlûklular üzerine sefer düzenlemesinin sebepleri nelerdir?
Cevap: Osmanlı’ya karşı ittifak yapılması, Türk İslam liderliğini ele almak, baharat yolunu ele geçirmek amacı ile sefer düzenlemiştir. 

3. XV ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti, Roma Katolik Kilisesi’ne karşı nasıl bir strateji izlemiştir?
Cevap: Katolik kilisesine taviz vermemiştir. O zamanda çıkan Protestan mezhebini desteklemiştir. 

4. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de hâkimiyet kurmasında hangi faktörler ve olaylar etkili olmuştur?
Cevap: Preveze Deniz Savaşı, Tunus ve Libya’nın alınması, Kıbrıs’ın fethedilmesi Akdeniz’de hakimiyeti sağlamıştır. 

5. Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne ekonomik alandaki etkileri neler olmuştur?
Cevap: Coğrafi keşifler Osmanlı’yı ekonomik alanda kötü etkilemiştir. Yeni ticaret yollarının bulunması Baharat ve İpek yolu ticaretinin önemini kaybetmesine neden olmuştur. Bundan olumsuz etkilenen Osmanlı dış ülkelere kapitülasyonlar vermek zorunda kalmıştır. Bu da ekonomiyi hem de siyasi alanda ülkeyi olumsuz etkilemiştir. 

6. İstanbul’un fethinin dünya siyasi tarihi açısından sonuçları neler olmuştur?
Cevap: Roma İmparatorluğun son toprağı alınmıştır. Orta Çağ kapanarak Yeni Çağ başlamıştır. Derebeylikler yıkılarak merkeziyetçi krallıklar güçlenmiştir. Katolik kilisesinin gücü ele geçirilmiş oldu. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.