Cevap Yaz
21 Mayıs 2024, 21:08 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 82-83-84-85. Sayfa Cevapları Hecce Yayıncılık

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 82-83-84-85. Sayfa Cevapları Hecce Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 4. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5.Ünite Değerlendirme Çalışmaları konusunun yer aldığı 4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 82-83-84-85 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 82-83-84-85. Sayfa Cevapları Hecce Yayıncılık

4.Sınıf Hecce Yayıncılık İnsan Hakları Ders Kitabı 82-83-84-85. Sayfa Cevapları 5.Ünite Değerlendirme Çalışmaları

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Hecce Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz
Cevap:

1. Vicdani ödevler ve iyilik üzerindeki kurallar bütününe …ahlak kuralları….. denir.
2. Toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarına …görgü kuralları… denir.
3. …Din kuralları…. tanrı ile insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür.
4. …Hukuk kuralları …. devletin yetkili organları tarafından konulan, uyulması zorunlu olan kurallardır.
5. …Hukukun üstünlüğü…. hukuk kurallarının ve toplumsal çıkarların kişisel çıkarların ve diğer her şeyin üstünde tutulması anlamı taşır.


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
Cevap:

1 Toplum içinde düzenli bir hayat sürmek için istediğimiz gibi davranabiliriz. (Y)
2 Görgü kuralları yazılı kurallardır. (Y)
3 Toplumsal kuralların olması, hak ve özgürlüklerimizin düzenlenmesi ve korunması açısından önemlidir. (D)
4 Her toplumun kendine özgü kuralları vardır. (D)
5 İyi bir yurttaş olmanın temeli yasalara uymaktır. (D)


C. Aşağıda verilen soruları defterinize yanıtlayınız

1. İyi bir sosyal yaşam için gerekli kuralları belirleyiniz. Bu kuralları ve nasıl uygulanması gerektiğini detaylı bir biçimde açıklayınız
Cevap: İyi bir sosyal yaşam için çevremizle uyumlu yaşamak zorundayız. Çevremizdeki insanlara rahatsızlık vermemek, onların düşüncelerine saygı duymak ve istenmeyen hareketlerden kaçınmak sosyal yaşamın sorunsuz ilerlemesini sağlar. Bunun en temelinde empati yatar. İnsanların rahatsız olabilecekleri şeyler karşısında empati kurarak sorunları çözebiliriz. Hak ve özgürlüklerimizi bilmek, sorunları çözmek için tartışmak yerine konuşmak ve büyüklerimizden yardım almak sosyal yaşamın iyi olmasını sağlar.

2. Okul kurallarının neden oluşturulduğuna ilişkin bir kompozisyon yazınız.
Cevap:

Her öğrencinin yaşamında okullarda uyulması gereken belirli kurallar vardır. Bu kuralların temelinde, öğrencilerin güvenliği ve eğitim kalitesini sağlamak yer alır. Okul kuralları, öğrencilerin disiplin içinde davranmalarını, olumlu bir öğrenme ortamı yaratmalarını ve gelecekteki başarıları için gerekli becerileri edinmelerini destekler. Peki, okul kurallarının var olmasının sebepleri nelerdir?

Okul kuralları öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulur. Bir okulun güvenliği, öğrencilerin ve öğretmenlerin zarar görmemesi için önemlidir. Bu nedenle, okullar yangın, hırsızlık veya diğer acil durumlarla başa çıkma konusunda kuralları vardır. Örneğin, yangın alarmının çalışır durumda olduğunu ve acil çıkış yollarının açık olduğunu kontrol etmek gibi önlemler, okuldakilerin güvenliğini sağlar. Ayrıca okul kuralları, eşitlik ve adil davranışı teşvik eder. Okulda herkesin aynı kurallara tabi olması, adaletin sağlanmasını sağlar. Öğrenciler, birbirleriyle saygılı ve hoşgörülü bir şekilde iletişim kurmayı öğrenir.

Okul kurallarının var olma sebepleri öğrencilerin güvenliği, düzen ve disiplin, eşitlik ve adil davranışı teşvik etmektir. Bu kurallar, öğrencilerin hem derslerinin hem de gündelik hayatının gelişmesini sağlar.

3. Hukuk kuralları nasıl doğmuştur? Tarihçesini araştırarak hukuk kurallarının birlikte yaşama kültürüne katkısını özetleyiniz.
Cevap: Hukuk kuralları M.Ö 3000’lerde oluşmuştur. Medeniyetin oluşumuna yakın ortaya çıkmıştır. İlk olarak Antik Mısır hukuku, medeni kanunla içeren 12 levhaya bölünen kitaplardan oluşmuştur. Toplumda düzeni sağlama, bulunduğu toplumun değer yargılarını da yansıtan kurallardır. Birlik olan yerlerde yaşamın düzenli olarak ilerlemesi için kuralların olması gerekir. Bu sayede kargaşanın önüne geçilir. 


Ç. Aşağıda verilen kavramların anlamlarını araştırınız. Bu kavramlar neden önemlidir? Söyleyiniz
Cevap:

Sosyal düzen: Toplumsal düzen anlamına gelir. Bir toplumda, o topluma ilişkin geliştirilmiş kurallara uygun olan yapıya denir. 

Sosyalleşme: Bireyin toplumsal çevre ve kitle iletişim araçlarının yardımı ile ait olduğu topluma ait kültür, gelenek ve görenekleri kendiliğinden öğrenme sürecine denir. 

Yaptırım: Yazılmış olan hukuk kurallarına aykırı olan durumların yapılmasının sonucunda oluşan zararın ortadan kaldırılması için uygulanan bir yöntemdir. 

Hukuk: Devletin yetkili kurumları tarafından uyulması zorunlu kural ve cezaların bulunduğu sisteme denir. 


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Hecce Yayıncılık

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi kuralların özelliklerinden biridir?
Cevap: B) Kimi kısıtlamalar getirir.


2. Yazılı olmayan kurallara uyulmadığı zaman kişi nasıl bir yaptırımla karşılaşır?
Cevap: C) Kınama


3. Aşağıdakilerden hangisi kurallara uymanın gerekliliğini açıklayan bir ifade değildir?
Cevap: D) Özgürlükler kurallar sayesinde kaldırılır


4. Deniz, ailesi ile gittiği piknikte diğer insanların etrafı kirlettiğini görmüştür. Deniz’in yurttaşlık görevini yerine getirmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?
Cevap: A) Kurallara uymayanları uyarmalıdır.


5. Mert, insanlara karşı hoşgörülü davranan iyimser bir öğrencidir. İnsanlara yardımcı olmaya çalışır, verdiği sözleri tutar ve yeri geldiğinde özür dilemesini bilir. Mert, bu davranışlarıyla örnek bir öğrencidir.
Mert, böyle davranarak hangi kuralları yerine getirmiş olur?
Cevap: A) Ahlak kuralları


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Hecce Yayıncılık

6. Görgü kuralları toplumun hoş karşılamadığı davranışlardan uzak durarak başka insanlara saygılı davranmamızı gerektirir.
Aşağıda yer alan kurallardan hangisi görgü kurallarına örnektir?
Cevap: D) Karşılaşıldığında insanlarla selamlaşılması


7. Kurallara uyan bir toplum hangi özelliğe sahiptir?
Cevap: C) Düzen hakimdir.


8. Filiz, sosyal faaliyetlere katılan, doğayı koruyan, haklarının bilincinde olan ve yaşadığı toplumda bulunan kurallara uyan saygılı biridir.
Bu özellikleri Filiz’in yaşadığı toplumda nasıl bir insan olarak tanımlanmasını sağlar?
Cevap: B) İyi yurttaş


9. İnsan hak ve özgürlüklerini devlet ve toplumun geleceği açısından güvence altına alan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Hukuk kuralları


10. Hazal kurallara uymanın önemini anlatan bir ödev yapacaktır. Ödevinde aşağıda verilen hangi ifadeyi kullanırsa hata yapmış olur?
Cevap: B) Toplumda eşitsizliği arttırmak için kurallara uymalıyız.


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları Hecce Yayıncılık

E. Aşağıda verilen zihin haritasını bu ünitede öğrendikleriniz çerçevesinde doldurunuz.
Cevap:

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları Hecce Yayıncılık

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.