Cevap Yaz
4 Haziran 2024, 8:34 - admin Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 17-18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 17-18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 17-18-19-20-21. Sayfa Cevapları 1) Dört Basamaklı Doğal Sayılar – 2) Doğal Sayılarda Bölük Kavramı – 3) Beş Basamaklı Doğal Sayılar

4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 17 Ders Kitabı Cevapları

ÇALIŞALIM

1-) Tabloda sayıların okunuşları ve yazılışları ile ilgili eksik bırakılan bölümleri doldurunuz.
Cevap:

SAYILAR / / OKUNUŞLARI

2017 – İki bin on yedi
6782 – Altı bin yedi yüz seksen iki
3609 – Üç bin altı yüz dokuz
8151 – Sekiz bin yüz elli bir

SAYILAR / / OKUNUŞLARI

5722 – Beş bin yedi yüz yirmi iki
2843 – İki bin sekiz yüz kırk üç
7164 – Yedi bin yüz altmış dört
4410 – Dört bin dört yüz on


2-) Aşağıda verilen sayıları abaküs üstünde gösteriniz. Üstte yer alan boşluklara sayıları rakamla yazınız.

4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 14 Ders Kitabı Cevapları

3-) Aşağıda verilen sayıları abaküs üstünde gösteriniz. Altta yer alan boşluklara sayıların okunuşlarını ve basamak isimlerini yazınız.

4. Sınıf Matematik MEB Yayınları 14. Sayfa Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 18 Ders Kitabı Cevapları

4-) Aşağıda dört basamaklı sayıların okunuşları verilmiştir. Okunuşlarının karşısına doğru sayıyı yazınız.

Dört bin yüz yirmi [4120]
Sekiz bin [8000]
Üç bin kırk altı [3046]

Yedi bin on beş [7015]
Dokuz bin sekiz yüz elli iki [9852]
Beş bin dört yüz yirmi üç [5423]

İki bin elli sekiz [2058]
Altı bin otuz dokuz [6039]
Bin yedi yüz doksan dört [1194]

4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 21 Ders Kitabı Cevapları

ÇALIŞALIM

1-) Aşağıda verilen doğal sayılarla ilgili eksik bilgileri tamamlayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 21 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 22 Ders Kitabı Cevapları

2-) Aşağıdaki tabloda verilen beş basamaklı sayıların okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik bilgileri tamamlayınız.
Cevap:

SAYILAR / / / OKUNUŞLARI

72 558 – Yetmiş iki bin beş yüz elli sekiz
30 165 – Otuz bin yüz altmış beş
12 310 – On iki bin üç yüz on
65 824 – Altmış beş bin sekiz yüz yirmi dört

55 700 – Elli beş bin yedi yüz
10 064 – On bin altmış dört
92 008 – Doksan iki bin sekiz
41 456 – Kırk bir bin dört yüz elli altı


3-) Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadeyi düzelterek alt satıra yazınız.
Cevap:

38 263 sayısının okunuşu otuz bin iki yüz altmış üç şeklindedir.
Cevap: [Y] Bilgi yanlıştır. 38 263 sayısı, otuz sekiz biz iki yüz altmış üç olarak okunur.

14 531 sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı 14’tür.
Cevap: [D] Bu bilgi doğrudur.

1, 4, 2, 0, 3 rakamlarını bir kez kullanarak yazılabilecek en büyük sayı 42 310’dur.
Cevap: [Y] 1, 4, 2, 0, 3 rakamlarını bir kez kullanarak yazılabilecek en büyük sayı 43210’dur.

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.