Cevap Yaz
24 Şubat 2024, 7:41 - Sena Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 16-17-18-21. Sayfa Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5.Sınıf Matematik Ders Kitabı 16-17. Sayfa Cevapları ÖZGÜN Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Yedi, Sekiz ve Dokuz Basamaklı Doğal Sayılar konusunun bulunduğu 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16-17 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 16-17. Sayfa Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5. Sınıf ÖZGÜN Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 16-17. Sayfa Cevapları Yedi, Sekiz ve Dokuz Basamaklı Doğal Sayılar

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Özgün Yayınları

Öğrendiklerinizi Uygulayınız

1. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız.
Cevap: 

4 375 986 : Dört milyon üç yüz yetmiş beş dokuz yüz seksen altı.
5 032 009 : Beş milyon otuz iki bin dokuz.
18 000 018 : On sekiz milyon on sekiz.
204 300 687 : İki yüz dört milyon üç yüz bin altı yüz seksen yedi.


2. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.
Cevap: 

Yedi milyon on iki bin iki yüz on altı: 7 012 216
Yirmi sekiz milyon yüz on dokuz bin iki yüz kırk dokuz: 28 119 249
Elli milyon on dört bin altı yüz elli iki: 50 014 652
Dokuz yüz on iki milyon yedi bin üç yüz beş: 912 007 305


3. 984 747 123 doğal sayısının basamaklarındaki rakamları tablodaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap:  

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Özgün Yayınları


4. Aşağıdaki doğal sayıların bölüklerindeki sayıları ilgili tablolara yazınız.
Cevap: 

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Özgün Yayınları1


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Özgün Yayınları

5. Aşağıda, bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları ve bu sayıların okunuşlarını yazınız.
Cevap: 

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Özgün Yayınları


6. Aşağıdaki doğal sayının basamak adlarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazınız.
Cevap: 

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Özgün Yayınları1


7. Aşağıdaki doğal sayılarda koyu yazılmış rakamların basamak değerlerini altlarına yazınız.
Cevap: 

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Özgün Yayınları2


8. On milyonlar basamağında 4, milyonlar basamağında 0 (sıfır), binler basamağında 8, onlar basamağında 3 ve diğer basamaklarında 0 (sıfır) bulunan doğal sayıyı yazıp okuyunuz.
Cevap: 40 008 030→ Kırk milyon sekiz bin otuz.

5.Sınıf Matematik Ders Kitabı 18-21. Sayfa Cevapları ÖZGÜN Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Sayı Ve Şekil Örüntüleri konusunun bulunduğu 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18-21 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 18-21. Sayfa Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5 .Sınıf ÖZGÜN Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 18-21. Sayfa Cevapları Sayı Ve Şekil Örüntüleri

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Özgün Yayınları

Hazırlanalım

Yukarıdaki balonların üzerinde bulunan sayılar bir kurala göre yazılmıştır. Oluşturulan örüntünün kuralından yararlanarak en sağdaki balonun üzerine hangi sayının yazılması gerektiğini söyleyiniz.
Cevap: Pembe balona ”28” yazılması gerekir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Özgün Yayınları

Öğrendiklerinizi Uygulayınız

1. Aşağıdaki örüntünün kuralı, 7’den başlayarak sayıların her adımda beşer beşer artmasıdır. Örüntünün kuralından yararlanarak 5 ve 6. adımlardaki sayıları bulup yazınız.
Cevap: 

5. adım: 27
6. adım: 32


2. Aşağıdaki örüntünün kuralı, 2’den başlayarak sayıların her adımda on ikişer on ikişer artmasıdır. Buna göre örüntünün 3 ve 5. adımlarındaki sayıları bulup yazınız.
Cevap: 

3. adım: 26
5. adım: 50


3. Aşağıdaki örüntünün kuralı, bir dairenin her adımda adım sayısının 2 katı kadar eş parçaya ayrılmasıdır. Buna göre 5. adımdaki dairenin kaç eş parçaya ayrılması gerektiğini bulunuz.
Cevap: 5. adımda daire 10 eşit parçaya ayrılır.


4. Emine’nin pul defterinde 32 pulu vardır. Emine, her ay 12 pul alarak pul defterine koymaktadır. Buna göre;

a. 6 ay sonunda Emine’nin defterinde kaç pul olur?
Cevap: 

6 . 12 = 72 pul
32 + 72 = 104 pulu olur.


b. Kaç ay sonunda Emine’nin defterinde 128 pul olur?
Cevap: 

128 – 32 = 96
96 ÷12 = 8 ay sonun 128 pul olur.


5. Aşağıdaki şekil örüntüsünün 6. adımında kaçar tane kare ve daire olacağını bulunuz.
Cevap: 

Daire: 12
Kare: 6

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.