Cevap Yaz
30 Nisan 2024, 20:12 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 214-215-216-217-218. Sayfa Cevapları ADA Yayıncılık

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 214-215-216-217-218. Sayfa Cevapları ADA Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 4. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Değerlendirme Soruları konusunun yer aldığı 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217-218 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 214-215-216-217-218. Sayfa Cevapları ADA Yayıncılık

4.Sınıf Matematik Ders Kitabı ADA Yayıncılık 214-215-216-217-218. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirme Soruları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları ADA Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız
Cevap:

1. (.Y.) Üçgen, kare ve dikdörtgenin köşeleri küçük harfler kullanılarak isimlendirilir.
→ Büyük harf kullanılarak isimlendirilir. 

2. (.Y.) Karenin 4 kenarı vardır. Bu kenarların uzunlukları birbirinden farklıdır.
→ Karenin 4 kenarı vardır. Bu kenarların uzunlukları birbirine eşittir. 

3. (.D.) Dikdörtgenin 4 kenarı vardır. Bu kenarlardan karşılıklı olanların uzunlukları birbirine eşittir.

4. (.Y.) Üçgenler kenar uzunluklarına göre bütün kenarları eşit uzunlukta olan ve iki kenarı eşit uzunlukta olan üçgenler olarak iki gruba ayrılır.
→ Bütün kenarları eşit, iki kenarı eşit ve bütün kenarları farklı olarak 3 gruba ayrılırlar

5. (.D.) Açılar sembolle gösterilirken “^” sembolü kullanılır.
6. (.D.) Bir açıyı ölçen herkesin aynı sonucu elde etmesi için standart açı ölçme birimlerine ihtiyacı vardır.
7. (.D.) Ölçüsü 180° olan açılara doğru açı denir.

8. (.Y.) Ölçüsü 90° olan açılara geniş açı denir.
→ Dik açı denir. 

9. (.Y.) Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılara dik açı adı verilir.
→ Geniş açı denir.

10. (.D.) Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açılara dar açı adı verilir.
11. (.Y.) 1 kilometre 100 metredir.
→ 1 kilometre 1000 metredir. 


B. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

1. Karenin kenarları ..eşit.. uzunluktadır.
2. Dikdörtgenin …dört.. kenarı vardır.
3. Halı, yazı tahtası, kâğıt ve duvarın yüzeyleri birer ..düzlem.. modelidir.
4. Açıları isimlendirdiğimiz harfler, açıların ..köşesine.. yazılır.
5. Açı ölçerken ..derece… birimi kullanılır.
6. Ölçüsü …90­°.. olan açılara dik açı denir.
7. Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılara …geniş… açı denir.
8. 1 santimetre ..10.. milimetredir.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları ADA Yayıncılık

C. Aşağıdaki soruların doğru cevabını bulup işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki üçgenlerden hangisinin köşeleri doğru isimlendirilmiştir?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları ADA Yayıncılık


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları ADA Yayıncılık
2. Yandaki dikdörtgenin kenar isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: B) KL kenarı, LM kenarı, MN kenarı, NK kenarı 


3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Dikdörtgenin kenarları eşit uzunluktadır.

Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit uzunluktadır. 


4. Aşağıdaki üçgenler kenar uzunluklarına göre gruplandırılırsa hangi üçgen dışarıda kalır?
Cevap: 

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları ADA Yayıncılık


5. Yandaki harfin simetri doğrusu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru çizilmiştir?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları ADA Yayıncılık


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları ADA Yayıncılık

6. Aşağıdakilerden hangisi düzleme örnek olarak verilemez?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları ADA Yayıncılık


7. Yandaki açı, aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki gibi isimlendirilebilir ve sembolle gösterilebilir?
Cevap: D) Â


8. Aşağıdakilerden hangisi geniş açıdır?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları ADA Yayıncılık


9. 5000 metre uzunluğundaki yolu asfaltlayan bir ekibin asfaltladığı yolun uzunluğu kaç kilometredir?
Cevap: D) 5

1 km = 1000 m
5000 m = 5000 ÷ 1000 = 5 km


10. Yandaki çekirgenin uzunluğu 30 mm’dir. Çekirgenin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: A) 3

1 cm = 10 mm
30 mm = 30 ÷ 10 = 3 cm


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları ADA Yayıncılık

11. Yandaki izometrik kâğıtta eş küplerle çizilmiş olarak verilen modele uygun olarak oluşturulan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları ADA Yayıncılık


12. Yandaki noktalı kâğıtta çizilen açınım siyah çizgiler boyunca kesilip kırmızı noktalı çizgiler boyunca katlanırsa hangi geometrik cisim oluşur?
Cevap:  D) küp


13. Milimetrenin kullanım alanlarından birkaçını yazınız.
Cevap: Milimetre terzilerde, diş hekimliği alanında, laptop parçalarında kullanılır. 


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları ADA Yayıncılık

14. Aşağıdaki ipin uzunluğunu en uygun uzunluk ölçme birimleriyle tahmin ediniz. İpin uzunluğunu ölçerek tahmininizi kontrol ediniz.
Cevap:

Tahminim : ..11 cm..
Ölçüm sonucu : …9 cm..


15. Standart açı ölçme birimlerinin neden gerekli olduğunu örnekler vererek aşağıya yazınız.
Cevap: Yapılan yapılarda, ürünler satılırken standart ölçme birimleri kullanılmazsa yapılan yapı doğru olmaz ve bir süre sonra soruna neden olabilir. 


16. Elanur’un boyu doğduğunda 49 santimetreydi. Elanur’un boyu şimdi 146 cm’dir. Elanur’un boyu doğduğu günden bugüne kadar kaç milimetre uzamıştır?
Cevap: 

1 cm = 10 mm
146 – 49 = 97 cm
97 cm → 97 . 10 = 970 mm uzamıştır.


17. Ölçüsü 135° olan bir açı oluşturunuz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları ADA Yayıncılık


18. Yanda verilen dikdörtgenin doğruya göre simetriğini çiziniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları ADA Yayıncılık

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.