Cevap Yaz
24 Mart 2024, 22:39 - Betül Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165-166. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165-166. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5.Ünite Değerlendirme Soruları konusunun yer aldığı 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165-166 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165-166. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165-166. Sayfa Cevapları 5.Ünite Değerlendirme Soruları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (D) Işık ışınları her yönde ve doğrusal olarak yayılır.
2. (D) Işığın izlediği yolu göstermek için düz bir çizgi ve ok ile yapılan çizime “ışın” denir.
3. (Y) Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine “tam gölge” denir.
4. (Y) Az pürüzlü yüzeylerde düzgün yansıma gerçekleşir.
5. (Y) Buruşturulup açılmış alüminyum folyo gibi yüzeylerde düzgün yansıma gerçekleşir.
6. (D) Gelen ışın, yüzeyin normali ve yansıyan ışın aynı düzlem üzerinde bulunur.
7. (Y) Işığı geçirmeyen maddelere “saydam madde” denir.
8. (Y) Yağlı kâğıt ve buzlu cam opak maddelere örnektir.
9. (D) Opak cisimlerden ışık geçemediği için bu cisimlerin arkalarında gölge oluşur.
10. (Y) Opak bir cisim ışık kaynağından uzaklaştırılırsa cismin gölge boyu büyür.


B. Cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

1. Gölge, ışığın . . . . . . . doğrusal . . . . . .. . yayılması sonucu oluşur.
2. Ayna ve cam gibi az pürüzlü yüzeylerde . . . .düzgün  . . . .. yansıma gerçekleşir.
3. Yansıma açısı 40° olan bir yansıma olayında gelme açısı . . . .40°  . . . . . . olur.
4. Yansıtıcı bir yüzeye . . . . . dik. . . . .  . gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır.
5. Yarı saydam cisimlerin arkası . . . . . . . bulanık. . . . . . .. olarak görünür.
6. Hava, su ve . . . . . .cam . . . . . saydam maddelere örnektir.
7. Gelen ışınla yüzeyin normali arasındaki açıya . . gelme. . . . . . . açısı denir.
8. Işık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe . . . . . . .azalırsa . . . . . . . .  gölge boyu büyür.
9. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde gölge boyu . . . . . . kısa. . . . . . olur.
10. Işık kaynağının önüne . . . . . . . . . . . . .saydam olmayan . . . . . madde konulursa tam gölge oluşmaz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Bora, Büşra ve Buğra adlı öğrenciler bir fenerden yayılan ışınların izlediği yolları aşağıdaki gibi çizmişlerdir. Öğrencilerin çizimleriyle ilgili aşağıda verilen yorumlardan hangisi doğrudur? 
Cevap: C) Büşra’nın çizimi doğrudur.


2. Ayşe, aşağıdaki 1. deney düzeneğini kurarak pipetin ucundan bakmış ve mumun alevini görebilmiştir. Daha sonra 2. düzenekteki gibi pipetin ucunu kıvırarak deneyini tekrarladığında ise mumun alevini görememiştir.

Buna göre Ayşe,
I. Işığı düzgün yansıtan maddeler nelerdir?
II. Işık ışınları doğrusal mı yayılır?
III. Gölge nasıl oluşur?
sorularından hangilerine cevap aramaktadır?

Cevap: B) Yalnız II


3. Aşağıdaki şekilde ışık ışınının yansıtıcı bir yüzeye çarptıktan sonra izlediği yol verilmiştir.

Buna göre,
I. 2 ve 4 numaralı açılar birbirinden farklıdır.
II. 1 numaralı ışık ışını gelen ışındır.
III. 1, 3 ve 5 numarayla gösterilenler aynı düzlemdedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Cevap: D) II ve III

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları MEB Yayınları

4. Işık kaynağından çıkan ışınların, bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine “ışığın yansıması” denir. Aynada, camda ya da durgun suda görüntü oluşması ışığın yansımasının bir sonucudur. Düzgün ve parlak bir yüzey üzerine, birbirine paralel olarak gelen ışınlar yüzeye çarptıktan sonra yine birbirine paralel olarak geri yansır. Buna “düzgün yansıma” denir. Çok pürüzlü bir yüzeye gönderilen ışınlar ise birbirine paralel olarak değil, farklı yönlere doğru yansır. Işığın bu şekilde yansımasına ise “dağınık yansıma” denir. Emir, verilen bilgilere göre düzgün ve dağınık yansımaya doğru örnekler verirmiştir. Buna göre, Emir’in vermiş olduğu örnekler aşağıdakilerden hangisidir?

Düzgün Yansıma                               Dağınık Yansıma

Cevap: A)Mermer Tezgahta  yansıma          Dalgalı suda yansıma


5. Aşağıda A, B ve C maddelerinin ışık geçirgenliği grafiği verilmiştir.

Bu grafiğe göre verilen maddeler aşağıdakilerden hangileri olabilir?
Cevap: A) Yağlı kâğıt  Beton      Cam

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları MEB Yayınları

6. Aşağıdaki şekillerde 1 ve 2 numaralı yüzeylere gelen ışınlar ve yansıyan ışınlar gösterilmiştir.

Verilen şekillere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) 2 numaralı yüzey pürüzlüdür.

7. Bir ışık kaynağının önüne şekildeki gibi farklı konumlara özdeş iki cisim yerleştirilmiştir. Bu cisimlerin perde üzerinde gölgeleri oluşmuştur. Cisimlerin perde üzerinde oluşan gölge boylarının aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir?
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları

8. Işık kaynağının yeri değiştirilmeden cismin yeri değiştirilirse cismin gölgesinin boyu değişir. Cisim ışık kaynağından uzaklaştırıldıkça cismin gölge boyu küçülür. Aşağıda, ekran ve ışık kaynağının konumu sabit tutularak cismin konumu değiştiriliyor. Buna göre cismin gölge boyu aşağıdakilerden hangisinde en büyüktür?
Cevap: B

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Çevrenizdeki maddeleri ışığı geçirme özelliklerine göre gruplandırarak aşağıdaki tabloya üçer örnek yazınız.
Cevap: 

Saydam maddeler: cam, su, hava.
Yarı Saydam maddeler: Buzlu cam, yağlı kağıt, tül perde
Saydam olmayan maddeler: Duvar, tahta, metal levha

2. Yansıma kanunları nelerdir? Yazınız.
Cevap: Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzey normali aynı yüzeydedir. Işık geldiği açıyla yansır.

3. Aşağıda yansıtıcı yüzeye gelen bir ışınla ilgili görsel verilmiştir. Aşağıdaki soruları görseldeki harfleri kullanarak cevaplayınız.

Gelme açısı: b
Yansıma açısı: d
Gelen ışın: A ışını 
Yansıyan ışın: E ışını 
Yüzeyin normali: F

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıda verilen cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkış numarasını boyayınız.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.