Cevap Yaz
21 Mayıs 2024, 20:41 - Furkan Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 192-193-194-195-196-197-198. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 192-193-194-195-196-197-198. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. Ünite Değerlendirme Soruları konusunun bulunduğu 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197-198 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 192-193-194-195-196-197-198. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 192-193-194-195-196-197-198. Sayfa Cevapları 6. Ünite Değerlendirme Soruları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları MEB Yayınları

6. ÜNITE DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (Y) Ağaçlandırma çalışması yapmak deprem anında can ve mal kaybını azaltır.
2. (D) Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
3. (Y) Canlıların neslinin tükenmesinin tek sebebi insan faaliyetleridir.
4. (Y) Moa kuşu ve dodo kuşu dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardır.
5. (D) Çayır ve meraların aşırı otlatılması biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir.
6. (D) Şiddetli yağışlar ve eğimli arazi heyelana neden olur.
7. (D) Solunum yolu hastalıklarının nedenlerinden biri de hava kirliliğidir.
8. (Y) Hava kirliliğinin en önemli nedeni ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılmasıdır.
9. (Y) Suların kirlenmesi sadece suda yaşayan canlıları etkiler.
10. (D) Tarımda kimyasal ilaçın aşırı kullanımı toprak ve su kirliliğine neden olur.


B. Cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

1. Toprağın ve üzerinde yaşayan canlıların zarar görmesinin nedenlerinden biri de __asit yağmurları__ dır.
2. Bir bölgedeki bitki ve hayvanların sayı ve çeşit bakımından __zenginliği__ biyoçeşitlilik olarak adlandırılır.
3. Anız yakmak __bioçeşitliliği__ tehdit eden faktörlere örnek verilebilir.
4. Bazı gazlar, __ozon__ tabakasını incelterek Güneş’ten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasına ve bu ışınların canlılara zarar vermesine neden olur.
5. Dünyada nesli tükenen hayvanlara __dinozor__ örnek olarak verilebilir.
6. Toprağın kütleler hâlinde koparak yer değiştirmesine __heyelan__ denir.
7. Su kirliliğinin neden olabileceği hastalıklardan birisi de __kolera__ dır.
8. Sel tehlikesi olan __eğimli__ arazilere teraslama çalışmaları yapılmalıdır.
9. Kardelen, çiğdem ve __nergis__ ülkemizde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitkilerdendir.
10. Fabrikaların bacalarına filtre takılmasıyla __hava__ kirliliği önlenebilir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Bir şehirde birbirinden farklı yıkıcı doğa olayları yaşanmaktadır. Bu şehirde meydana gelen yıkıcı doğa olayları ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bu şehirde yaşayan bir kişi, verilen tabloya bakarak şehirdeki yıkıcı doğa olaylarından korunmak için önlem almak istiyor.

Buna göre aşağıdaki hangi önlemi alması beklenemez?
Cevap: A) Yer altı sığınaklarına saklanmak 


2. Bir bölgede yaşayan tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Bir bölgenin iklim koşulları, yeryüzü şekilleri (ova, dağ, vadi gibi) toprak yapısı, bölgede meydana gelen yeryüzü hareketleri (deprem gibi) ve o bölgedeki canlıların birbirleri ile ilişkileri bölgenin biyoçeşitliliğini etkiler.

Buna göre;
I. Çevre kirliliği,
II. Aşırı avlanma,
III.Nüfus artışı,
IV. Meraların tahrip edilmesi

olaylarından hangileri biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir?
Cevap: D) I, II, III ve IV


3. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının çözümü için yapılması gereken faaliyetler arasında yer almaz?
Cevap: D) Atık yağlar suyla karıştırıldıktan sonra lavaboya dökülmelidir. 

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları MEB Yayınları

4. 

Aşağıdaki canlılardan hangileri öğrencinin verdiği örneklere yazılabilir?
Cevap: B) Moa kuşu Kardelen 


5. Çevrenin bozulması ile oluşan çevre sorunları, başta insanlar olmak üzere diğer canlıları da olumsuz etkilemektedir. Aşağıda Aral Gölü ile ilgili bir çevre sorunundan bahsedilmektedir.

Aral Gölü yanlış sulama projeleri nedeniyle kurumuştur. Eğer benzer bir durum ülkemizde yaşansaydı aşağıdakilerden hangisinin uygulanması gölün kurumaması için etkili bir öneri olmazdı?
Cevap: C)Göle daha fazla balık türü eklenmeli ve kaçak avlanma yasaklanmalıdır. 

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları MEB Yayınları

6. Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları ortamdır. Çevre kirliliği ise ekosistemlerdeki doğal dengeyi bozan ve bütün canlıların sağlığını olumsuz etkileyen durumlardır.

Buna göre;
I. Fabrika ve ev bacalarına filtre takmak,
II. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmek,
III. Cam, kâğıt, plastik gibi maddeleri geri dönüşüm kutularına atmak,
IV. Toprağı kirletmemek için evsel katı ve sıvı atıkları sulara atmak

ifadelerinden hangileri çevre kirliliğini önlemek için alınması gereken önlemlerdendir?
Cevap: C) I, II ve III 


7. Bir gazetede aşağıdaki habere yer verilmiştir.

Bu haberden sonra bir belediye şehir sınırları içerisindeki tüm fabrika bacalarına filtre takma zorunluluğu getirmiştir.
Filtre takma zorunluluğuyla;
I. Doğayı korumak,
II. Küresel ısınmayı engellemek,
III. Daha fazla üretim yapmak
çıkarımlarından hangileri amaçlanmıştır?
Cevap: B) I ve II 

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları MEB Yayınları

8. (…)

Verilenlere göre insan çevre etkileşiminde,

I. Doğal kaynaklar bilinçsiz kullanım sonucu tükenebilir.
II. İnsan ve çevre etkileşiminin sonucunda orman yangınları meydana gelebilir.
III.İnsan ve çevre etkileşiminin sonucunda doğal afetler artmaktadır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: D) I, II ve III


9. Belli bir bölgede bulunan toprağın tamamen ya da kısmen su altında kalması durumudur. Bir akarsu ya da nehrin şiddetli yağışlar sonucu yatağından taşmasına ya da deniz suyunun fırtına etkisiyle karaya sürüklenmesine sebep olmaktadır.

Verilen bilgiler aşağıdaki görsellerden hangisine aittir?
Cevap: A) 

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam açısından önemi nedir? Yazınız.
Cevap: Bitkiler zengin bir biyoçeşitlilik ortamında havanın temizlenmesine daha büyük katkıda bulunur. Dünyadaki sera etkisi azalır, küresel ısınma engellenir, su ve toprak korunmuş olur. Bunun yanında tarımdaki, eczacılıktaki ve tıpta ihtiyaç duyulan çeşitli bitkilerin ihtiyacı karşılanmış olur.

2. Biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken önlemler nelerdir? Yazınız.
Cevap: Ormanlara zarar verenler hakkında ceza uygulanmalıdır. Piknik alanlarında ateş söndürüldüğünden emin olunmalıdır. Hayvanların aşırı otlatma ve bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmeli, caydırıcı cezalar verilmelidir. Ayrıca ülkemizin dört bir yanında ağaçlandırma yapılmalıdır.

3. Çevre kirliliğini önlemek için ne tür önlemler alınabilir? Yazınız.
Cevap: Çevre kirliliğini önlemek için geri dönüşüme uygun maddeleri ayrı ayrı kutulara atmalıyız. Sık sık ağaç dikmeliyiz. Doğaya oldukça zararlı maddelerden olan plastik, poşet, pil ve daha bir çok maddeyi, çevreye atmamalıyız.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıda verilen cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkış numarasını boyayınız.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.