Cevap Yaz
5 Mayıs 2024, 20:48 - Sena Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 88-89-90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 88-89-90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 3. Ünite Değerlendirme Soruları konusunun yer aldığı 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 88-89-90-91-92-93-94 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 88-89-90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 88-89-90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirme Soruları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Dinamometreye asılan cismin kütlesi arttıkça yaydaki uzama miktarı da artar.

2. (Y) Dinamometre ile ölçümünü yaptığımız büyüklüğün birimi kg’dır.

3. (D) Sürtünme kuvveti bazen hayatımızı kolaylaştırır.

4. () Esnekliği fazla ve ince yaylarla yapılmış dinamometre ile daha hassas ölçüm yapılır.

5. (Y) Dinamometrelerdeki yaylar gibi sakız da esnek cisimlere örnektir.

6. (Y) Kaygan yüzeylerde sürtünme kuvveti daha fazla olduğu için hareket daha zordur.

7. (Y) Cisimlerin temas yüzeylerinin pürüzlü olması sürtünme kuvvetini azaltır.

8. (D) Sürtünme kuvveti sayesinde yazı yazabiliriz.

9. (D) Bir hava aracı sürtünme kuvveti dikkate alınarak tasarlanır.


B. Cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.
Cevap:

1. Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran; cisimlerin hızını, yönünü, şeklini değiştiren veya cisimleri döndüren etkiye ….kuvvet….. denir.

2. Dinamometre …..yay….. ların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılır.

3. Kuvvetin birimi kısaca ……N….. ile gösterilir.

4. Dinamometrenin ölçebileceği en …….büyük…..  değeri aşan kuvvetler, dinamometrenin içindeki yayın yapısını bozar.

5. Pürüzlü yüzeyler arasında oluşan sürtünme kuvveti, kaygan yüzeylerdekinden daha ….fazla……. dır.

6. Toprak yol …….mermer…… zemine göre daha çok pürüzlüdür ve ortaya çıkan sürtünme kuvveti daha fazladır.

7. Araçların tekerlekleri ile yol arasında oluşan ……sürtünme kuvveti….. sayesinde araçlar güvenli şekilde durabilir.

8. Makine parçalarının arasındaki sürtünmeyi azaltmak için …..makine yağı…. kullanılır.

9. Buz pateni ve kayak sporlarında sürtünmenin az olması istenir. Bu nedenle patenlerin ve kayak takımlarının yüzeyleri ……az pürüzlü….. tasarlanır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aslıhan, aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilgili alanı işaretlemiştir. Ancak tabloda işaretlemenin birini yanlış yapmıştır.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre Aslıhan kaç numaralı ifadeyi yanlış işaretlemiştir?
Cevap: D) IV


2. Aşağıdaki metni okuyunuz ve metnin yanındaki görseli inceleyiniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları1

Mert, öğretmenine sürücülerin neden hızlanmamaları ve ani manevra yapmamaları gerektiğini sorar.

Öğretmen, aşağıdakilerden hangisini söylerse Mert’in sorusunu doğru cevaplamış olur?
Cevap: A) Kaygan yolda giden araç ile zemin arasında sürtünme kuvveti az olduğu için 


3. Yandaki dinomometre 10 bölmeli olup bir bölmesi 3 N’a karşılık gelmektedir.
Bu dinamometre ile en fazla kaç N’lık cisimler ölçülebilir?
Cevap: D) 30


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları

4. Aşağıda, bir cisme etki eden sürtünme kuvvetinin değişimini gösteren grafik verilmiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre verilen grafik aşağıdaki durumlardan hangisine aittir?
Cevap: D) Topun toprak zeminde ilerlemesi Sonra mermer zeminde ilerlemesi


5. 5. sınıf öğrencisi Yusuf Kerem, fen bilimleri dersi proje ödevi için bir dinamometre tasarlamıştır. Yusuf Kerem’in hazırladığı dinamometre en fazla 90 N ölçmektedir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları11

Yusuf Kerem, dinamometresinin yukarıdaki kuvvetleri ölçerken tam bir değer göstermesini istemektedir. 

Buna göre Yusuf Kerem, dinamometresini kaç bölmeye ayırmalıdır?
Cevap: B) 10 bölme


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları

6. Aşağıdaki paraşütlere özdeş kutular bağlanmış ve paraşütler aynı yükseklikten serbest bırakılmıştır. Paraşütlerin yüzey genişlikleri küçükten büyüğe doğru I, II ve III şeklindedir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde paraşütlerin yere inme süreleri büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?
Cevap: A) III, II, I


7. I. Karlı yolda araba lastiklerine zincir takılması
II. Kapı menteşelerinin yağlanması
III. Buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ağır eşyaların altına tekerlek takılması
IV. Uçakların uç kısımlarının sivri tasarlanması
Yukarıdaki durumlardan hangilerinde sürtünme kuvvetinin azaltılması amaçlanmıştır?
Cevap: C) II, III ve IV


8. I. Yazı yazmak
II. Yürümek
III. Fren yapmak
Yukarıdaki olaylardan hangilerinde sürtünme kuvvetinden yararlanılır?
Cevap: D) I, II ve III


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları

9. (..) Hacer, uçak modelini yaparken aşağıdakilerden hangisini uygularsa yapacağı tasarım amacına ulaşır?
Cevap: C) Hava direncinin etkisini azaltmak için uçak modelinin burun kısmını daha sivri tasarlamalıdır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Özdeş üç cisim, birbirinden farklı K, L ve M dinamometrelerinde ölçülmüş ve dinamometrelerin yaylarındaki uzama miktarlarının farklı olduğu görülmüştür. Yaylardaki uzama miktarları aşağıdaki görselde gösterilmiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre yaylardaki uzama miktarlarının farklı olmasının nedeni nedir? Yazınız.
Cevap: Yaylardaki uzama miktarının farklı olmasının nedeni yayların birbirinden farklı olmasıdır.


2. Tekerlekli patenle pürüzlü bir zemine göre düz zeminde daha kolay hareket edilir. Bu durumun nedeni nedir? Yazınız.
Cevap: Düz zeminde pürüzlü zemine göre sürtünme kuvveti daha azdır. Bu nedenle daha kolay hareket edilir.


3. Karlı veya buzlu yolların neden olduğu trafik kazalarını önlemek için araçlarda ne gibi önlemler alınabilir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap: Karlı ve buzlu yolların neden olduğu trafik kazalarını önlemek için kış lastiği ve zincir takılmalıdır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıda verilen cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkış numarasını boyayınız.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.