Cevap Yaz
1 Ekim 2023, 17:41 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9-10-11-12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları Başak Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9-10-11-12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları Başak Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyacağı ve okul hayatında en çok zorlanacağı konular arasında bulunan ayrıca ingilizce eğitiminin en temelini oluşturan 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 9-10-11-12-13-14-15-16‘daki cevapları paylaştık. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9-10-11-12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları Başak Yayınları

5.Sınıf Başak Yayınları İngilizce Ders Kitabı 9-10-11-12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları Hello!

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 9 Başak Yayınları

Read the texts again and label the school subjects with the characters.
Çeviri: Metinleri tekrar okuyun ve okul konularını karakterlerle etiketleyin.
Cevap: 
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 9 Başak Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10 Başak Yayınları

Match.
Çeviri: Eşleştir.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10 Başak Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 11 Başak Yayınları

Listen and read. 
Çeviri: Dinle ve oku.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 Başak Yayınları

Match.
Çeviri: Eşleştirin
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 Başak Yayınları


Listen and check.
Çeviri: Dinle ve kontrol et.


Use the ID cards on page 161 and talk.
Çeviri: 161. sayfadaki kimlik kartlarını kullanın ve konuşun.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 Başak Yayınları

Number the flags and write the nationalities.
Çeviri: Bayrakları numaralandırın ve milliyetlerini yazın.
Cevap: 
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 Başak Yayınları


Match the languages with the flags.
Çeviri: Dilleri bayraklarla eşleştirin.
Cevap: 
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 Başak Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Başak Yayınları

Listen and tick.
Çeviri: Dinle ve işaretle.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Başak Yayınları


Now, use the ID cards on page 161 again and introduce them.
Çeviri: Şimdi sayfa 161’deki kimlik kartlarını tekrar kullanın ve tanıtın.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 Başak Yayınları

Read and order the pictures. Then, listen and check.
Çeviri: Resimleri okuyun ve sipariş edin. Ardından dinleyin ve kontrol edin.
Cevap: 

Hi! My name is Mia and I’m 9 years old. This is my school in China. Its name is Luhe Elementary School. We do exercise every morning. I like maths, art and science, but I dislike history and social studies. We speak English in language classes.

Çeviri:
Selam! Benim adım Mia ve 9 yaşındayım. Burası benim Çin’deki okulum. Onun adı Luhe İlköğretim Okulu. Her sabah spor yapıyoruz. Matematiği, sanatı ve bilim, ama tarih ve sosyal bilgilerden hoşlanmıyorum. Biz dil olarak İngilizce konuşuyoruz.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 Başak Yayınları


Listen again and complete the ID card.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve kimlik kartını doldurun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 Başak Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 Başak Yayınları

Complete an ID card for yourself on page 163 and ask and answer questions about it.
Çeviri: 163. sayfada kendiniz için bir kimlik kartı doldurun ve bununla ilgili sorular sorun ve cevaplayın.
Cevap: 

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 Başak Yayınları1

– Which school are you going to? (Hangi okulda okuyorsun?)

+ I am studying at Luhe primary school. (Luhe ilköğretim okulunda okuyorum.)

– What are your favorite lessons? (Favori derslerin nelerdir?)

+ My favorite subjects are math, art, science. (Favori derslerim matematik, sanat, bilim)


Exchange your ID cards and introduce your friends.
Çeviri: Kimlik kartlarınızı değiş tokuş edin ve arkadaşlarınızı tanıtın.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9-10-11-12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları Başak Yayınları

5 Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 9-10-11-12-13-14-15-16. Sayfa, Hello! Ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.