Cevap Yaz
15 Ocak 2024, 16:34 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 55-56-57-58. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 55-56-57-58. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Downtown ünitesindeki bir takım çalışmaları cevapladık. Bu çalışmalar öğrencilerin günlük hayatta şehir yaşamıyla ilgili kazanımlar elde etmesine yarayan bir ünitedir.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 55-56-57-58. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 55-56-57-58. Sayfa Cevapları Downtown

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55 MEB Yayınları

Cut out the tangram pieces on page 189. Then paste them on the picture to complete the tangram. Describe what people are doing in the picture.
Çeviri: 189. sayfada bulunan tangram parçalarını kesin. Daha sonra tangramı tamamlamak için bunları resmin üzerine yapıştırın. İnsanların resimde ne yaptığını açıklayın.
Cevap: In the picture, people are playing ball, flying kites, walking dogs and reading books.
(Resimde insanlar top oynuyorlar, uçurtma uçuruyorlar, köpek gezdiriyorlar ve kitap okuyorlar.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56 MEB Yayınları

Read the text. Correct and rewrite the sentences according to the text.
Çeviri: Metni okuyun. Cümleleri metne göre düzelterek yeniden yazınız.

Hi! I’m Mete. Today, we are having a barbeque party. My uncle, Celal and his family are also here with us. My uncle is older than my father. My father is preparing the barbeque with my uncle. My mother and my cousins are setting the table. My cousins’ names are Çınar and Pelin. Pelin is taller and slimmer than Çınar. My grandpa is taking a nap and my grandma is knitting right now. My sister and I are playing football at the moment. I’m younger than my sister, but I am faster than her.

(Selam! Ben Mete. Bugün mangal partisi yapıyoruz. Amcam Celal ve ailesi de burada bizimle. Amcam babamdan daha yaşlıdır. Babam, amcamla birlikte barbekü hazırlıyor. Annem ve kuzenlerim sofrayı kuruyorlar. Kuzenlerimin isimleri Çınar ve Pelin. Pelin, Çınar’dan daha uzun ve daha incedir. Büyükbabam kestiriyor ve büyükannem şu anda örgü örüyor. Kız kardeşim ve ben şu anda futbol oynuyoruz. Kız kardeşimden küçüğüm ama ondan daha hızlıyım.)

Cevap:

1. We are having a birthday party. (Doğum günü partisi yapıyoruz.)
Cevap: We are having a barbegue party. (Barbekü partisi yapıyoruz.)

2. My uncle is younger than my father. (Amcam babamdan daha genç.)
Cevap: My uncle is older than my father.
(Amcam babamdan daha yaşlıdır.)

3. Pelin is shorter and thinner than Çınar. (Pelin, Çınar’dan daha kısa ve daha incedir.)
Cevap: Pelin is taller and slimmer than Çınar.
(Pelin, Çınar’dan daha uzun ve daha incedir.)

4. My grandmother is sleeping. (Büyükannem uyuyor.)
Cevap: My grandmother is knitting at the moment.
(Büyükannem şu anda örgü örüyor.)

5. My sister and I are playing chess. (Kız kardeşim ve ben satranç oynuyoruz.)
Cevap: My sister and I are playing football at the moment.
(Kız kardeşim ve ben şu anda futbol oynuyoruz.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 MEB Yayınları

Read the text on page 56 again and answer the questions.
Çeviri: 56. sayfadaki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
Cevap: 

1. Are Mete’s cousins preparing the barbeque? (Mete’nin kuzenleri mangalı mı hazırlıyor?)
No, they are preparing the table.
(Hayır, masayı hazırlıyorlar.)

2. Is Mete younger than his sister? (Mete ablasından küçük mü?)
Yes, Mete is younger than his sister.
(Evet Mete ablasından küçük.)

3. What is Mete’s grandpa doing? (Mete’nin dedesi ne yapıyor?)
Mete’s grandpa is taking a nap.
(Mete’nin dedesi kestiriyor.)

4. Who is knitting right now? (Şu anda kim örgü örüyor?)
Mete’s grandma is knitting right now.
(Mete’nin anneannesi şu an örgü örüyor.)

5. Who is faster? Mete or his sister? (Kim daha hızlı? Mete mi ablası mı?)
Mete is faster than is sister.
(Mete abladan daha hızlıdır.)


Listen to the chant and complete.
Çeviri: Şarkıyı dinle ve tamamla.
Cevap:

Up, down
Up and down
Stands a ……kiosk……
In the ……..downtown……… .
Country or city?
Which is ……busy…….?
It’s not easy
Living in a ……city….. .


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58 MEB Yayınları

Prepare a poster about the city and village life.
Make sentences about the advantages and disadvantages of living in a city and in a village.
Çeviri: Şehir ve köy yaşamı hakkında bir poster hazırlayın.
Şehirde ve köyde yaşamanın avantajları ve dezavantajları ile ilgili cümleler kurunuz.
Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58 MEB Yayınları
In city life, you can find more about your needs. (Şehir hayatında ihtiyaçlarınız hakkında daha fazlasını bulabilirsiniz.)
In village life, you can eat healthier. (Köy hayatında daha sağlıklı beslenebilirsiniz.)


Form two groups in the class. Present your posters. Discuss which one is better? Living in a city or in a village? Why?
Çeviri: Sınıfta iki grup oluşturun. Posterlerinizi sunun. Hangisinin daha iyi olduğunu tartışın? Şehirde mi yoksa köyde mi yaşamak? Neden?
Cevap:

The city life is better because you have access to everything in city. (Şehir hayatı daha iyi çünkü şehirdeki her şeye erişiminiz var.)

The village life is better because it is more peaceful and healthier than city life. (Köy hayatı şehir hayatından daha huzurlu ve sağlıklı olduğu için daha iyidir.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 55-56-57-58. Sayfa, Downtown Ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere Yorumlar bölümünden detaylıca yazarak bildirebilir ve durumdan haberdar edebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.