Cevap Yaz
9 Şubat 2024, 14:27 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin günlük hayatta ve okul hayatında en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Downtown ünitesi etkinlik çalışmalarını paylaştık. Eksik veya hatalı bir durum ile karşılaşmanız durumunda bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları Downtown

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 MEB Yayınları

Read the information about the giraffes. Write True (T) or False (F) and correct the False statements.
Çeviri: Zürafalar hakkındaki bilgileri okuyun. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın ve Yanlış ifadeleri düzeltin.
Cevap: 

(T) 1. Stati is slimmer than Obeli. (Stati, Obeli’den daha incedir.)

(F) 2. Stati is heavier than Asteri. (Stati, Asteri’den daha ağırdır.)
Stati is slimmer than Asteri.
(Stati, Asteri’den daha incedir.)

(F) 3. Obeli is shorter than Asteri. (Obeli, Asteri’den daha kısadır.)
Obeli is taller than Asteri.
(Obeli, Asteri’den daha uzundur.)

(T) 4. Forki is taller than Asteri. (Forki, Asteri’den daha uzun.)

(F) 5. Forki is younger than Obeli. (Forki, Obeli’den daha genç.)
Forki is older than Obeli.
(Forki, Obeli’den daha yaşlıdır.)

(T) 6. Obeli is older than Asteri. (Obeli, Asteri’den daha yaşlıdır.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60 MEB Yayınları

Write the comparative forms of the adjectives.
Çeviri: Sıfatların karşılaştırmalı hallerini yazınız.
Cevap:

1. A lion is …….stronger than……. (strong) a cat. stronger than

2. The city life is ….more enjoyable than…… (enjoyable) the village life.

3. London is …….more crowded than…….. (crowded) Exeter.

4. Whales are ……bigger than……. (big) dolphins.

5. Antalya is ………hotter than……… (hot) Ardahan.

6. Cinderella is ……..more beautiful than…….. (beautiful) the witch.


Read the dialogue and write the names of the children in the boxes.
Çeviri: Diyaloğu okuyun ve çocukların isimlerini kutulara yazın.

Liz: Do you like the city life or the village life? (Şehir hayatını mı yoksa köy hayatını mı seversiniz?)

Jack: I like the village life. Because the village is quieter and cleaner. (Köy hayatını seviyorum. Çünkü köy daha sessiz ve daha temiz.)

Liz: I think the village life is boring. There is nothing to do. So, the city life is more enjoyable than the village life. (Köy hayatının sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Yani şehir hayatı köy hayatından daha keyifli.)

Jack: But cities are crowded and noisy. There is always a traffic jam in the downtown. (Ancak şehirler kalabalık ve gürültülüdür. Şehir merkezinde her zaman bir trafik sıkışıklığı olur.)

Liz: You are right but I love shopping and there are a lot of shopping centres in the cities. (Haklısın ama alışverişi çok seviyorum ve şehirlerde çok fazla alışveriş merkezi var.)

Jack: But you can grow your own vegetables and fruit in your garden in the village. They are healthier and better. (Ama köydeki bahçenizde kendi sebze ve meyvenizi yetiştirebilirsiniz. Daha sağlıklı ve daha iyiler.)

Cevap:

(Liz) 1. The village life is more boring than the city life. (Köy hayatı şehir hayatından daha sıkıcıdır.)

(Jack) 2. The village is quieter and cleaner. (Köy daha sessiz ve daha temiz.)

(Jack) 3. Fruit and vegetables are healthier in the village. (Köyde meyve ve sebzeler daha sağlıklıdır.)

(Jack) 4. Cities are more crowded and noisier. (Şehirler daha kalabalık ve gürültülü.)

(Liz) 5. The city life is more enjoyable than the village life. (Şehir hayatı köy hayatından daha keyifli.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 MEB Yayınları

Match the pictures with the sentences. Then read the sentences aloud.
Çeviri: Resimleri cümlelerle eşleştiriniz. Ardından cümleleri yüksek sesle okuyun.
Cevap:

(e) 1. Jane and Janet are making a cake. (Jane ve Janet pasta yapıyorlar.)

(f) 2. Sue is helping her mother in the kitchen. (Sue mutfakta annesine yardım ediyor.)

(d) 3. Liz and Tom are feeding a street dog. (Liz ve Tom bir sokak köpeğini besliyorlar.)

(c) 4. George is watering the flowers. (George çiçekleri suluyor.)

(b) 5. Kevin is reading a book. (Kevin kitap okuyor.)

(a) 6. Donald is resting. (Donald dinleniyor.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62 MEB Yayınları

Put the words in the correct order.
Çeviri: Kelimeleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

1. A bike / than / a train /slower / is
A bike is slower than a train. (Bisiklet trenden daha yavaştır.)


2. than /Bilecik /more crowded /is / İstanbul
Bilecik is more crowded than İstanbul.
(Bilecik, İstanbul’dan daha kalabalık.)


3. taking /is / a nap /at the moment /My grandmother
My grandmother is taking a nap at the moment.
(Büyükannem şu anda uyuyor.)


4. than /larger /is /Kilis / Konya
Konya is larger than Kilis.
(Konya, Kilis’ten büyüktür.)


5. are / cooking /now / My parents
My parents are cooking now.
(Annemler şimdi yemek pişiriyor.)


6. than / Skyscrapers / higher /are / kiosks
Skyscrapers are higher than kiosks.
(Gökdelenler, büfelerden daha yüksektir.)


7. is / summer / Bodrum / busier / in
Bodrum is busier in summer.
(Bodrum yaz aylarında daha hareketlidir.)


8. feeding / now / He / the street cats / is
He is feeding the street cats now.
(Şu anda sokak kedilerini besliyor.)


Circle the odd one.
Çeviri: Garip olanı daire içine alın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62 MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63 MEB Yayınları

Prepare your visual dictionary with the new words in the unit.
Çeviri: Ünitedeki yeni kelimelerle görsel sözlüğünüzü hazırlayın.
Cevap:
6.-sinif-ingilizce-ders-kitabi-cevaplari-sayfa-63 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59-60-61-62-63, Downtown Ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veya hatalı kısımlarla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.