Cevap Yaz
15 Ağustos 2023, 15:29 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 66-67-68-69-70-71-72-73. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 66-67-68-69-70-71-72-73. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 6. sınıf ingilizce ders kitabı Weather and Emotions ünitesine ait bir takım çalışmaları cevapladık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 66-67-68-69-70-71-72-73. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 66-67-68-69-70-71-72-73. Sayfa Cevapları Weather and Emotions

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66 MEB Yayınları

What is the weather like in your hometown today? Which of the weather conditions on pages 66 and 67 do you see in your hometown? Share your opinions with your friends.
Çeviri: Bugün memlekette hava nasıl? Memleketinizde 66 ve 67. sayfalardaki hava koşullarından hangisini görüyorsunuz? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: Today it is windy and rainy. (Bugün hava rüzgarlı ve yağmurlu.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66 MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 MEB Yayınları

Look at the pictures on pages 66 and 67. Match the weather conditions with the photos.
Çeviri: 66 ve 67. sayfalardaki resimlere bakın. Fotoğraflar ile hava koşullarını eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68 MEB Yayınları

Listen to the dialogue and tick the weather conditions you hear.
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve duyduğunuz hava koşullarını işaretleyin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68 MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69 MEB Yayınları

Match the pictures with the sentences.
Çeviri: Resimleri cümlelerle eşleştiriniz.
Cevap: 

(4) a. It’s foggy. I feel moody. (Sisli. karamsar hissediyorum.)

(1) b. The weather is cloudy. I feel sleepy. (Hava bulutlu. Uykulu hissediyorum.)

(2) c. I feel scared because it’s lightning outside. (Dışarıda şimşek çaktığı için korkuyorum.)

(3) d. It’s sunny and warm in spring. I feel happy. (İlkbaharda güneşli ve ılıktır. Mutlu hissediyorum.)

(6) e. It’s hailing at the moment. I feel anxious. (Şu anda yağıyor. Endişeli hissediyorum.)

(5) f. I feel upset because it’s cold and rainy. (Hava soğuk ve yağmurlu olduğu için üzgün hissediyorum.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70 MEB Yayınları

Look at the pictures and ask. Answer the questions as in the example.
Çeviri: Resimlere bakın ve sorun. Soruları örnekte olduğu gibi cevaplayınız.
Cevap:

– What is the weather like in Ankara? (Ankara içinde hava nasıl?)
– Cold and snowy. (Soğuk ve kar yağışlı.)
– What’s the temperature? (Sıcaklık kaç derece?)
– It’s minus 2 degrees Celcius. (Eksi 2 santigrat derece.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71 MEB Yayınları

Look at the pictures and complete the postcard.
Çeviri: Resimlere bakın ve kartpostalı tamamlayın.
Cevap: 

Dear Cemre,
I’m your penfriend from Rome, Italy. Rome is a small but crowded city. It is usually …..hailing……. and …….cold….. in winter. I feel …..sad……. on these days. But it’s ..hot…. and ….sunny…. in summer and I feel …..happy…….. The weather is fabulous in spring. The temperature is above 18 degrees Celsius. What’s the weather like in your city?

Sevgili Cemre,
Ben senin Roma, İtalya’dan mektup arkadaşınım. Roma küçük ama kalabalık bir şehir. Kışın genellikle dolu ve soğuktur. Bu günlerde kendimi üzgün hissediyorum. Ama yazın hava sıcak ve güneşli ve ben mutlu hissediyorum Baharda hava muhteşem. Sıcaklık 18 santigrat derecenin üzerindedir. Bulunduğunuz şehirde hava nasıl?


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 MEB Yayınları

Listen to the dialogue and match the weather conditions with the emotions.
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve hava koşullarını duygularla eşleştirin.
Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 MEB Yayınları


Listen to the dialogue again. Write True (T) or False (F) and correct the False statements.
Çeviri: Diyaloğu tekrar dinleyin. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın ve Yanlış ifadeleri düzeltin.
Cevap:

(F) 1. Alan feels moody on rainy days. (Alan, yağmurlu günlerde huysuz olur.)
Alan like rainy days. (Alan yağmurlu günleri sever)

(T) 2. Barbara likes reading on sunny days. (Barbara güneşli günlerde kitap okumayı sever.)

(T) 3. Alan feels scared on stormy days. (Alan fırtınalı günlerde korkmuş hisseder.)

(F) 4. Barbara likes reading on rainy days. (Barbara yağmurlu günlerde kitap okumayı sever.)
Barbara likes to read on a sunny day. (Barbara güneşli günde kitap okumayı sever)

(T) 5. Alan is energetic on sunny days. (Alan güneşli günlerde enerjik olur.)

(F) 6. It is rainy next weekend.(Önümüzdeki hafta sonu yağmur yağacak.)
It is sunny next weekend. (Önümüzdeki hafta sonu güneşli)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 MEB Yayınları

Talk about how you feel in the weather conditions below.
Çeviri: Aşağıdaki hava koşullarında nasıl hissettiğiniz hakkında konuşun.
Cevap:

I feel moody on stormy days. (Fırtınalı günlerde karamsar hissediyorum.)

I feel scared on stormy days. (Fırtınalı günlerde korkarım.)

I feel happy on sunny days. (Güneşli günlerde mutlu hissediyorum.)


Ask and answer questions about how you and your friends feel in the weather conditions in exercise A.
Çeviri: Egzersiz A’da sizin ve arkadaşlarınızın hava koşullarında nasıl hissettiğinizle ilgili sorular sorun ve yanıtlayın.
Cevap:

How do you feel on stormy days? (Fırtınalı günlerde nasıl hissediyorsun?)

I feel scared on stormy days. (Fırtınalı günlerde korkarım.)

How do you feel on rainy days? (Yağmurlu günlerde nasıl hissediyorsun?)

I feel energetic on rainy days. (Yağmurlu günlerde kendimi enerjik hissediyorum.)


6. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 66-67-68-69-70-71-72-73. Sayfa Weather and Emotions ünitesi içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.