Cevap Yaz
13 Nisan 2024, 13:07 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 6. sınıf ingilizce ders ktiabında ki At The Fair ünitesine ait çalışmaları cevapladık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91. Sayfa Cevapları At The Fair

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84 MEB Yayınları

Is there a fair in your city? What do you think about fairs? Share your opinions with your friends.
Çeviri: Bulunduğunuz şehirde fuar var mı? Fuarlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: Yes, there is a faır in my city. I like faırs. (Evet, şehrimde bir fuar var. fuarları severim.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 MEB Yayınları

Look at the pictures on pages 84 and 85. Match the fair rides with the photos.
Çeviri: 84 ve 85. sayfalardaki resimlere bakın. Fuar gezilerini fotoğraflarla eşleştirin.
Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86 MEB Yayınları

Listen and complete the dialogue.
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve tamamlayın.
Cevap:

Mr. Forrester: Hello, young boy! Which rides do you want? (Merhaba genç çocuk! Hangi sürüşleri istersiniz?)

Tim: I want to get on the roller coaster. I think it is (1) ….fantastic…. . (Hız trenine binmek istiyorum. Bence bu harika.)

Mr. Forrester: I disagree with you. It can be (2) …..terrifying…. for you. The carrousel is (3) …better… for a boy at your age. (Seninle aynı fikirde değilim. Senin için korkunç olabilir. Atlıkarınca senin yaşındaki bir çocuk için daha iyi.)

Tim: Oh, I hate it. I think it is (4) ….dull…. . The roller coaster is more (5) ….exciting…. than the carrousel. (Oh, nefret ediyorum. sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Hız treni, atlıkarıncadan daha heyecanlı.)

Mr. Forrester: I’m sorry, you can’t get on the roller coaster. You are too young. Do you want to ride the bumper cars? (Üzgünüm, hız trenine binemezsiniz. Sen çok gençsin. Çarpışan arabalara binmek ister misin?)

Tim: Yeah! I like them. They are (6) …..fun…. . (Evet! Onları seviyorum. Eğlenceliler .)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 MEB Yayınları

Listen to the dialogue on page 86 again and put a tick √ or cross X.
Çeviri: 86. sayfadaki diyaloğu tekrar dinleyin ve bir √ işareti koyun veya X’i işaretleyin.
Cevap:

(X) 1. Tim wants to get on the ferris wheel. (Tim dönme dolaba binmek istiyor.)

(X) 2. Mr. Forrester thinks the roller coaster is thrilling for him. (Bay Forrester, hız treninin kendisi için heyecan verici olduğunu düşünüyor.)

(X) 3. Tim hates bumper cars. (Tim çarpışan arabalardan nefret eder.)

(X) 4. Tim can’t get on the roller coaster because he is very old. (Tim çok yaşlı olduğu için lunapark trenine binemez.)

(✔) 5. Tim thinks the roller coaster is more interesting than the carrousel. (Tim, hız treninin atlıkarıncadan daha ilginç olduğunu düşünüyor.)


Look at the pictures and make sentences as in the example.
Çeviri: Resimlere bakın ve örnekteki gibi cümleler kurun.
Cevap:
1- Efe thinks the bumper cars are exciting. (Efe, çarpışan arabaların heyecan verici olduğunu düşünüyor.)

2- Can thinks the ferris wheel is thrilling. (Can dönme dolabın heyecan verici olduğunu düşünüyor.)

3- Yıldız thinks the ghost train is terrifying. (Yıldız, hayalet trenin korkunç olduğunu düşünür.)

4- Burcu thinks the roller cooster is fun. (Burcu, hız treninin eğlenceli olduğunu düşünüyor.)

5- Burçin thinks the carrousel is dull. (Burçin, atlıkarıncanın sıkıcı olduğunu düşünüyor.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88 MEB Yayınları

Circle the correct one.
Çeviri: Doğru olanı yuvarlak içine alın.
Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88 MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89 MEB Yayınları

Work in pairs. Read and make similar dialogues with the places and things below. Then act out.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki yerler ve şeylerle okuyun ve benzer diyaloglar yapın. Daha sonra harekete geçin.
Cevap:

– What do you think about the Ferris wheel? (Dönme dolap hakkında ne düşünüyorsun?)

– They’re so boring, there’s no fun at all. (Çok sıkıcılar hiç bir eğlencesi yok.)

– I love the girl train, do you like it too? (Ben kız trenine bayılırım send de severmisin?)

– I love it too, it’s very entertaining. (Ben de çok severim çok eğlenceli.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 MEB Yayınları

Read the dialogue and write True (T) or False (F). Then correct the False statements.
Çeviri: Diyaloğu okuyun ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Ardından Yanlış ifadeleri düzeltin.
Cevap:

(T) 1. Rüzgar thinks the roller coaster is amazing. (Rüzgar, hızlı trenin harika olduğunu düşünüyor.)

(F)  2. Rüzgar thinks the carrousel is more exciting than the ghost train. (Rüzgar, atlıkarıncanın hayalet trenden daha heyecanlı olduğunu düşünür.)
Ske thinks the ghost train is more exciting than the carrousel.
(Hayalet trenin atlıkarıncadan daha heyecanlı olduğunu düşünüyor.)

(F)  3. Ada thinks the ghost train is amazing. (Ada, hayalet trenin harika olduğunu düşünüyor.)
Ada thinks the ghost train is horrible.
(Ada, hayalet trenin korkunç olduğunu düşünüyor.)

(T)  4. Ada doesn’t agree with Rüzgar about the roller coaster. (Ada, hızlı tren konusunda Rüzgar ile aynı fikirde değildir.)

(F)  5. Rüzgar and Ada decide to ride the ghost train. (Rüzgar ve Ada hayalet trene binmeye karar verirler.)
They docide to ride the bumper cars.
(Çarpışan arabalara binmeye karar verirler.)


Read the dialogue again and answer the questions.
Çeviri: Diyaloğu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
Cevap:

1- Does Ada like carnivals? (Ada karnavalları sever mi?)
Yes, she likes crnivals.
(Evet, karnavalları sever.)

2- What does Ada think about ghost trains? (Ada hayalet trenler hakkında ne düşünüyor?)
Ada thinks ghost trains are horrible.
(Ada, hayalet trenlerin korkunç olduğunu düşünüyor.)

3- Who doesn’t like carrousels? (Atlıkarıncaları kim sevmez?)
Rüzgar doesn’t like carrousels.
(Rüzgar atlıkarıncaları sevmez.)

4- Does Ada agree with Rüzgar about the roller coaster? (Ada, hız treni konusunda Rüzgar ile hemfikir mi?)
No, she thinks the roller coaster is terrifying.
(Hayır, hız treninin korkunç olduğunu düşünüyor.)

5- Ada and Rüzgar think bumper cars are crazy and fun. What do you think about bumper cars? (Ada ve Rüzgar çarpışan arabaların çılgın ve eğlenceli olduğunu düşünürler. Çarpışan arabalar hakkında ne düşünüyorsunuz?)
I like bumper cars.
(Çarpışan arabaları severim.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 MEB Yayınları

Read the poster and complete the sentences with the words and phrases in the boxes.
Çeviri: Posteri okuyun ve cümleleri kutulardaki kelime ve ifadelerle tamamlayın.
Cevap:

1. The carnival is in the ……downtown….. . (Karnaval şehir merkezinde)

2. Each ride is ……5 Turkish liras……. . (Her yolculuk 5 Türk Lirasıdır.)

3. There is a …..fair…….. in the carnival. (Karnavalda bir panayır vardır.)

4. The carnival is open from ……6 to 11……. p.m. (Karnaval, 6’dan 11’e kadar açıktır.)

5. The carnival is on …..22-24 January……… . (Karnaval 22-24 Ocak’ta.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 84-85-86-87-88-89-90-91. Sayfa, At The Fair ünitesine ait etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı bir durumla karşılaşırsanız bu durumu düzeltmek için bize yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.