Cevap Yaz
25 Nisan 2024, 17:25 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 130-131-132-133-134-135-136. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 130-131-132-133-134-135-136. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 130-131-132-133-134-135-136. Sayfa Cevapları Public Buıldings

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1- Read the speech bubble and write a similar one telling what you did last Saturday. Then, present it to the class.
Çeviri: Konuşma balonunu okuyun ve geçen Cumartesi ne yaptığınızı anlatan benzer bir tane yazın. Daha sonra sınıfa sunun.
Cevap: Last sdaturdey, I woke up and I washed my face then ay brushed my teeth, I had a breakfast, I went to school, I listened to my teacher, I played football with my classmates, I came home back, I did my homework, I wacthed my favorite tv series, my mother made dinner, I had dinner and I went to bed.
(Geçen gün sabah kalktım, yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım, kahvaltı yaptım, okula gittim, öğretmenimi dinledim, sınıf arkadaşlarımla futbol oynadım, eve döndüm, ödevlerimi yaptım. En sevdiğim diziyi izledim, annem yemek yaptı, yemek yedim ve yattım.)


2- Read Jasmine’s notes about what she did last week.
Çeviri: Jasmine’in geçen hafta yaptıklarıyla ilgili notlarını okuyun.


Now, tell what Jasmine did last week.
Çeviri: Şimdi, Jasmine’in geçen hafta ne yaptığını anlat.
Cevap: Jasmine went to the coffee shop on Tuesday and met friends.
(Jasmine salı günü kahve dükkanına giderek arkadaşlarla tanışmış.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1- Write why you go to these places.
Çeviri: Bu yerlere neden gittiğinizi yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 130 Bilim ve Kültür Yayınları


2- Suppose you were very busy last weekend. Write where you went and what you did.
Çeviri: Diyelim ki geçen hafta sonu çok meşguldünüz. Nereye gittiğinizi ve ne yaptığınızı yazın.
Cevap: Last weekend _I went to department store to buy new suit for my brother wedding ceremony. Afer, I went to coffee shop, because I was very hungry and I ate cooke drank mik._.


Prepare a map of your neighbourhood including public buildings. Then, write why you go to each of these places.
Çeviri: Kamu binaları da dahil olmak üzere mahallenizin bir haritasını hazırlayın. Ardından, bu yerlerin her birine neden gittiğinizi yazın.
Cevap:
İngilizce Kroki


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1- Read the brochure.
Çeviri: Broşürü okuyun.


a- Match the store names above with the correct pictures.
Çeviri: Yukarıdaki mağaza adlarını doğru resimlerle eşleştirin.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 131 Bilim ve Kültür Yayınları


b- Complete the sentences.
Çeviri: Cümleleri tamamlayın.
Cevap:

1- Morgan’s is a _amusement park_. 
2- Fast Time is a _music store_.
3- Delicious is a _bakery_.
4- Up and Down is an _coffee shop_.
5- Paints & Brushes is an _art gallery_.
6- Health and Care is a _chemist’s_.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

2- Read and match.
Çeviri: Oku ve eşleştir.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132 Bilim ve Kültür Yayınları


3- Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevaplayın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132 Bilim ve Kültür Yayınları4


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

4- Complete the sentences.
Çeviri: Cümleleri tamamlayın.
Cevap:

1- You can visit the museum to _see the statues_. 
2- You should go to the grocery to _buy eggs, etc_.
3- You may find an amusement park to _ride the roller coaster_.
4- You can go to the movie theater to _watch the latest movies_.
5- You should find a music store to _buy DVDs, etc_.
6- You may meet your friends at the department store to _buy some gifts etc_.


5- Listen and number the pictures. 
Çeviri: Resimleri dinleyin ve numaralandırın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

6- Look at the map and write why these people went to these places yesterday.
Çeviri: Haritaya bakın ve dün bu insanların neden bu yerlere gittiklerini yazın.
Cevap:

1. Sally went to the _chemist’s_ to _buy some medicine_.
2. Alex went to the _hospital_ to _see the doctor_.
3. Ahmet went to the _art gallery_ to _visit the exhibition_.
4. Helen went to the _coffee shop_ to _meet her friends_.
5. Rosie went to the _grocery_ to _do shopping_.
6. Jack went to the _amusement park_ to _ide the roller coaster_.


7- Write a short paragraph and tell about an imaginary weekend. Mention what you did and where you went.
Çeviri: Kısa bir paragraf yazın ve hayali bir hafta sonunu anlatın. Ne yaptığınızdan ve nereye gittiğinizden bahsedin.
Cevap: I went to the Hawaii. I went to swim in the best pool and see. I stayed in the best an luxe hotels.
(Hawaii’ye gittim. En iyi havuzda yüzmeye gittim ve gördüm. En iyi ve lüks otellerde kaldım.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

8- Read the dialogue.
Çeviri: Diyaloğu okuyun.

a- Write True (T) or False (F).
Çeviri: Doğru (T) ya da Yanlış (F) yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 135 Bilim ve Kültür Yayınları


b- Write where Frank and Maria went on weekend.
Çeviri: Frank ve Maria’nın hafta sonu nereye gittiklerini yaz.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 135 Bilim ve Kültür Yayınları5


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

9- Do the quiz!
Çeviri: Testi yap

1. Peter: I went to the amusement park __ the roller coaster.
Cevap: b. to ride


2. Jack: I think we can find a __ in the shopping mall. I need some pain killers.
Cevap: c. chemist’s 


3. You can buy those music CDs from the __.
Cevap: b. music store


4. You __ call the fire station when there is a fire.
Cevap: d. should


5. You can get cookies from the __.
Cevap: a. bakery


10- Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevaplayın.

1. Where should you go to buy some aspirin?
Çeviri: Aspirin almak için nereye gitmelisin?
Cevap: I should go to chemist’s.
(Eczaneye gitmeliyim.)


2. What can you do at an amusement park?
Çeviri: Lunaparkta neler yapabilirsiniz?
Cevap: I can ride the roller coaster.
(Hız trenine binebilirim.)


3. What can you see at an art gallery?
Çeviri: Bir sanat galerisinde ne görebilirsin?
Cevap: I can visit the exhibition.
(Sergiyi ziyaret edebilirim.)


4. How often do you go to the city hall?
Çeviri: Belediyeye ne sıklıkla gidersiniz?
Cevap: I go the city once a week.
(Haftada bir şehre giderim.)

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 130-131-132-133-134-135-136. Sayfa, Public Buildings Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.