Cevap Yaz
15 Şubat 2024, 19:40 - Betül Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 81-82-83-84-85-86-87-88. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 81-82-83-84-85-86-87-88. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Television ünitesine aitte çalışmaların bulunduğu 7. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 81-82-83-84-85-86-87-88‘in cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 81-82-83-84-85-86-87-88. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 81-82-83-84-85-86-87-88 Sayfa Cevapları Television

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 81 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Read the following conversation.
Çeviri:  Aşağıdaki konuşmayı okuyun.

Now, work in pairs and act out the dialogue.
Çeviri: Şimdi, çiftler halinde çalışın ve diyaloğu canlandırın.

Make a survey in the classroom. Ask five of your friends what their favourite TV shows are and write their answers.
Çeviri: Sınıfta bir anket yapın. Beş arkadaşınıza en sevdikleri TV şovlarının ne olduğunu sorun ve cevaplarını yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 81 Bilim ve Kültür Yayınları

3 Talk about a TV show you’ve watched lately. Say your opinions about it.
Çeviri: Son zamanlarda izlediğiniz bir TV programı hakkında konuşun. Bununla ilgili görüşlerinizi söyleyin.
Cevap: I watched a talk shows yesterday. It was very funny. (Dün bir talk show izledim. Çok komikti.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82 Bilim ve Kültür Yayınları

Check the following text. Then, write a similar one telling about your daily routine and preferences.
Çeviri: Aşağıdaki metni kontrol edin. Ardından, günlük rutininizi ve tercihlerinizi anlatan benzer bir yazı yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82 Bilim ve Kültür Yayınları

Read the sample paragraph, and then choose two types of TV programmes that you frequently watch and prepare a poster giving information about them.
Çeviri: Örnek paragrafı okuyun ve ardından sıklıkla izlediğiniz iki tür TV programı seçin ve bunlar hakkında bilgi veren bir poster hazırlayın.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 83 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Match the words with the pictures and write. One word is extra.
Çeviri: Kelimeleri resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime ekstradır.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 83 Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84 Bilim ve Kültür Yayınları

2 Listan and tick () the correct frequency adverb according to Mike’s preferences.
Çeviri:  Mike’ınkine göre doğru sıklık zarfını dinleyin ve işaretleyin ()
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84 Bilim ve Kültür Yayınları

Now, tick () your preferences.
Çeviri: Şimdi, tercihlerinizi () işaretleyin.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84 Bilim ve Kültür Yayınları2

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 Bilim ve Kültür Yayınları

3 Fill in the blanks with the given words. One word is extra.
Çeviri: Boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz. Bir kelime ekstradır.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 Bilim ve Kültür Yayınları

4 Make sentences about those people’s preferences. Use prefer.
Çeviri: Bu kişilerin tercihleriyle ilgili cümleler kurun. Tercih kullanın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 Bilim ve Kültür Yayınları2

 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86 Bilim ve Kültür Yayınları

5 Ask questions for the underlined phrases.
Çeviri: Altı çizili ifadeler için sorular sorun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86 Bilim ve Kültür Yayınları

6 Read the e-mail.
Çeviri: E-postayı okuyun.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 Bilim ve Kültür Yayınları

a. Write True (T) or False (F).

1. Rob watched a wonderful documentary last night.(T)
3. One to Fifteen is a reality show.(F)
2. Rob hates quiz shows.(F)
4. Rob thinks soap operas are boring.(T)
5. Rob will watch a football match in the evening.(T)


b. Suppose you’re Leonard and reply to Rob.
Çeviri: Leonard olduğunuzu ve Rob’a yanıt verdiğinizi varsayalım.
Cevap: Hello Rob! I’m fine , thank you. I hope  you are OK, too. I don’t like quiz shows. I prefer sitcoms. I’d love  to come and watch the match together. See you. 

(Merhaba Rob! İyiyim teşekkürler. Umarım sen de iyisindir. Bilgi yarışması programlarını sevmiyorum. sitcomları tercih ederim. Maçı birlikte izlemeyi çok isterim. Görüşürüz.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88 Bilim ve Kültür Yayınları

7 Do the quiz!
Çeviri: Testi yapın!
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88 Bilim ve Kültür Yayınları


8 Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevaplayın.

1. What’s your favourite TV show?
Cevap: My favourite TV show is Beyaz Show.

2. Which one do you prefer watching, the news or soap operas?
Cevap: I prefer watching the news to soap operas.

3. How often do you watch TV?
Cevap: I watch TV everyday.

4. What did you watch on TV last night?
Cevap: I watched Master Chef  on TV last night.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.