Cevap Yaz
11 Mayıs 2024, 14:21 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Planets ünitesine ait çalışmaların yer aldığı 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 126-127-128-129-130-131 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları Planets

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları MEB Yayınları

1. Listen to the words/phrases and repeat.
Çeviri: Kelimeleri/cümleleri dinleyin ve tekrarlayın.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları MEB Yayınları

2. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

1. What do you know about space?
Çeviri: Uzay hakkında ne biliyorsun?

Cevap: I know that there is an endless space and that it contains planets, stars and galaxies. (Sonsuz bir boşluk olduğunu, gezegenleri, yıldızları, galaksileri içerisinde barındırdığını biliyorum.)


2. Do you know the names of the planets?
Çeviri: Gezegenlerin adlarını biliyor musun?

Cevap: Yes I know. (Evet, biliyorum.)


3. Which planets would you like to visit?
Çeviri: Hangi gezegenleri ziyaret etmek istersiniz?

Cevap: I would like to visit the planet Saturn. (Saturn gezegenini ziyaret etmek isterdim.)


3. Listen to the text and write the names of the planets.
Çeviri: Metni dinleyin ve gezegenlerin adlarını yazın.

Cevap: 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları

4. Listen to the text again and complete the statements with a suitable planet.
Çeviri: Metni tekrar dinleyip cümleleri uygun bir gezegenle tamamlayınız.

Cevap:

1. ….Mercury…. is closer to the Sun than other planets.
2. ….Venus… is farther to the Sun than Mercury.
3. ….Earth…. is the only planet we can live on.
4. ….Mars…. has two moons.
5. …..Jupiter… is larger than the other planets in solar system.
6. …Saturn….. is smaller than Jupiter and it has a ring around.
7. ….Uranus…. is a blue planet.
8. …Neptune….. is four times wider than Earth.
9. After researches, scientists called ….Pluto….. as a dwarf planet in 2006.


5. Listen to the text again and write T/F/NI. Correct the false statements.
Çeviri: Metni tekrar dinleyin ve T/F/NI yazın. Yanlış beyanları düzeltin.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları

6. Look at the chart and complete the statements.
Çeviri: Grafiğe bakın ve ifadeleri tamamlayın.

Cevap:

1. Neptune is larger than …..Mercury….. and …..Earth…. .
2. Earth is colder than …..Mercury……. .
3. Mercury is smaller than ……Earth…… and …..Neptune….. .
4. Earth is larger than ……Mercury…… .
5. Neptune is colder than …..Mercury….. and …..Earth….. .
6. Earth is hotter than ……Neptune…… .
7. Mercury is hotter than …..Earth…… and …..Neptune…. .
8. Earth is smaller than …..Neptune…. .


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları MEB Yayınları

7. Work in pairs. Ask and answer questions about the planets.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Gezegenler hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

Cevap: 

– Which is the largest planet? (En büyük gezegen hangisidir?)
+ Jüpiter.
– Which planet has a circle around it? (Etrafında çemberi olan gezegen hangisidir?)
+ Satürn.


8. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

1. What do you know about the moon?
Çeviri: Ay hakkında ne biliyorsun?

Cevap: It is a satellite of the Earth. (Dünyanın uydusudur.)


2. Do you think humans can live on the moon?
Çeviri: Sizce insanlar ayda yaşayabilir mi?

Cevap: They cannot survive. Because there is no oxygen. (Yaşayamazlar. Çünkü oksijen yoktur.)


9. Read the text and choose the best title.
Çeviri: Metni okuyun ve en iyi başlığı seçin.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları MEB Yayınları

10. Read the text again and combine the statements. There is an extra one.
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve ifadeleri birleştirin. Fazladan bir tane daha var.

Cevap: 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları MEB Yayınları


11. Read the text again and answer the questions.
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

Cevap:

1. What was the name of the space shuttle?
→ It was Apollo 11.

2. How many people were there in the shuttle?
→ There were three people in the shuttle.

3. Who stepped on the moon first?
→ Neil Armstrong stepped on the moon fırst.

4. Did Michael Collins walk on the moon?
→ No, he didn’t.

5. Why did they have difficulty in walking?
→ Because the gravity was less than Earth.

6. When did they come back to Earth?
→ Yhey came back to Earth on July 20, 1969.


12. Complete the statements with the correct form of the verbs.
Çeviri: İfadeleri fiillerin doğru şekliyle tamamlayın.

Cevap:

1. Space research (start) …..started….. in the twentieth century.
2. Yuri Gagarin (be) …..was….. the first human in space.
3. NASA (begin) ….began…. its operations in 1958.
4. Galileo Galilei (invent) …..invented…. telescopes to see farther into space.
5. There (be) …..were…. a lot of space stations in the space before the twenty-first century.
6. Galileo Galilei (observe) ….observed…. the space and (explore) ….explored…. many planets.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.