Cevap Yaz
27 Nisan 2023, 12:35 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 162-163-164-165-166-167-168. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 162-163-164-165-166-167-168. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Planets ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 162-163-164-165-166-167-168 Cevapları konusunu paylaştık. Planets ünitesi içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 162-163-164-165-166-167-168. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 162-163-164-165-166-167-168. Sayfa Cevapları Planets

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

Read the following facts about the solar system.
Çeviri: Güneş sistemi hakkında aşağıdaki gerçekleri okuyun.


Now, go on writing more facts about the solar system.
Çeviri: Şimdi güneş sistemi hakkında daha fazla gerçek yazmaya devam edin.

Cevap: 

⇒ The Solr System is a region that is 4.6 billion years old, with the sun, the planets, the dwarf planets, the planets and the dwarfs of the planets, asreroids, comets and all other celestial objects that are grabbed by its attraction. (Güneş Sistemi, güneşin, gezegenlerin, cüce gezegenlerin, gezegenlerin ve gezegenlerin cücelerinin, asreroidlerin, kuyruklu yıldızların ve diğer tüm gök cisimlerinin cazibesine kapıldığı 4.6 milyar yıllık bir bölgedir.)

⇒ At he very center of the Solar System, our star, which causes it to form, is based on the Sun. (Güneş Sistemi’nin tam merkezinde, onun oluşumuna neden olan yıldızımız Güneş’e dayanmaktadır.)


1. Prepare a poster about our solar system and give information about the planets. Check the following sample text. 
Çeviri: Güneş sistemimiz ile ilgili bir poster hazırlayarak gezegenler hakkında bilgi veriniz. Aşağıdaki örnek metni kontrol edin.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1. Do the puzzle.
Çeviri: Bulmacayı yapın.

Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

2. Make comparisons.
Çeviri: Karşılaştırmalar yapın.

Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


3. Match the words with the definitions. One definition is extra.
Çeviri: Kelimeleri tanımlarla eşleştirin. Bir tanım fazladandır.
Karşılaştırmalar yapın.

Cevap: 

(e) 1. Evidence
(g) 2. Gravity
(a) 3. Observe
(c) 4. Rescue
(f) 5. Surface
(d) 6. Explore


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

4. Listen and number the pictures.
Çeviri: Dinleyin ve resimleri numaralandırın.

Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


5. Fill in the blanks by using the words given in the box. One word is extra.
Çeviri: Kutuda verilen kelimeleri kullanarak boşlukları doldurunuz. Bir kelime ekstradır.

Cevap:

There are eight _planets_(1) in our _solar_(2) system. The planets _orbit_(3) the sun, and the _moons_(4) turn around the planets. Scientists _explore_(5) space by using space telescopes, and astronauts travel in space by _space shuttles_(6). Scientists are trying to _discover_(7) _evidence_(8) of water on the planets.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

6. Name the planets. Search the Internet if you need help.
Çeviri: Gezegenleri adlandırın. Yardıma ihtiyacınız olursa internette arama yapın.

Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


7. Ask questions.
Çeviri: Sorular sorun.

Cevap: 

Jack: _Why were you so excited last night_(1) ?
Laura: I was so excited last night, because I watched a meteor shower.

Jack: _Do you think there is life in other planets?_(2) ?
Laura: Yes, I think there is life on other planets.

Jack: _How can youobserve the strts?_(3) ?
Laura: We can observe the stars by looking through a telescope.

Jack: _Who discovered the gravity?_(4) ?
Laura: Newton discovered the gravity.

Jack: _What did scientists discover?_(5) ?
Laura: Scientists discovered that Pluto wasn’t a planet.

Jack: _When did the Mars Exploration Mission begin?_(6) ?
Laura: The Mars Exploration Mission began in 2003.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

8. Read the paragraph.
Çeviri: Paragrafı okuyun.

a. Complete the sentences.
Çeviri: Cümleleri tamamlayın.

Cevap: 

1. The universe is full of _planets, meteros, starts, black holes, etc_.

2. Mankind wonders about _the creation of the universe_.

3. Scientists are making searches to _find a way to go farther in the universe_.

4. We need robots, satellites, etc. to _explore space_.

5. Neil Armstrong _landed on the moon_ in 1969.


b. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevaplayın.

1. What is mankind interested in about the universe?
Çeviri: İnsanlık evren hakkında neyle ilgileniyor?
Cevap: Because we live this universe.
(Çünkü biz bu evrende yaşıyoruz.)


2. What was the first greatest success in exploring the space?
Çeviri: Uzayı keşfetmedeki ilk büyük başarı neydi?
Cevap: We learned that there are other planets.
(Başka gezegenler olduğunu öğrendik.)


3. What does mankind want to explore in the universe?
Çeviri: İnsanoğlu evrende neyi keşfetmek istiyor?
Cevap: Mankind wants to discover if there are other lifetimes.
(İnsanoğlu, başka yaşamlar olup olmadığını keşfetmek istiyor.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

9. Do the quiz!
Çeviri: Testi yap!

1. Bill: Is there water on the __of Saturn?
Ken: I don’t know.
Cevap: d. surface


2. The Mars Exploration __began in 2003.
Cevap: b. Mission


3. Newton __the gravity.
Cevap: c. discovered


4. Maria: We can __the stars through a telescope.
Cevap: a. observe


5. This is a meteor __.
Cevap: b. shower


10. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevaplayın.

1. Do you think there is life on other planets? Why? Why not?
Çeviri: Sizce başka gezegenlerde yaşam var mı? Neden? Neden olmasın?

Cevap: Yes, I think it is. Because there are many planets. (Evet, olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok sayıda gezegen var.)


2. What can we see in space?
Çeviri: Uzayda ne görebiliriz?

Cevap: Stars, planets and sun. (Yıldızlar, gezegenler ve güneş.)


3. How many planets are there? What are their names?
Çeviri: Kaç tane gezegen var? Onların isimleri ne?

Cevap: There are eight planets in the solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. (Güneş sisteminde sekiz gezegen vardır: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün.)


4. Would you like to go to space? Why? Why not?
Çeviri: Uzaya gitmek istermisin Neden? Neden olmasın?

Cevap: Yes, I would like go to space. Because space is very interesting. (Evet, uzaya gitmek istiyorum. Çünkü uzay çok ilginç.)


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 162-163-164-165-166-167-168. Sayfa, Planets Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.