Cevap Yaz
27 Nisan 2023, 12:39 - Betül Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 33-34-35-36-37-38-39-40. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 33-34-35-36-37-38-39-40. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği ve içerisinde Sports ünitesine ait bir takım çalışmaların bulunduğu 7. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 33-34-35-36-37-38-39-40. sayfa cevaplarını paylaştık. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 33-34-35-36-37-38-39-40. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 33-34-35-36-37-38-39-40. Sayfa Cevapları Sports

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 33 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Look at the pictures and say the activities. Then, work in pairs, ask and answer the following questions.
Çeviri: Resimlere bakın ve etkinlikleri söyleyin. Ardından çiftler halinde çalışın, aşağıdaki soruları sorun ve cevaplayın.

1. How often do you do a sport? (Ne sıklıkla spor yaparsınız?)
Cevap: I do sports several times a week especially at the weekends.( Haftada birkaç kez özellikle hafta sonları spor yaparım.)

2. Do you do any of the sports given above? (Yukarıda verilen sporlardan herhangi birini yapıyor musunuz?)
Cevap: I go cycling , I play basketball and at the weekends I go jogging. (Bisiklete binerim, basketbol oynarım ve hafta sonları koşuya giderim.)

3. Why do you do exercises? (Neden egzersiz yapıyorsunuz?)
Cevap: I like being  actvie and doingexercies is healthy. (Aktivite yapmayı seviyorum ve egzersiz yapmak sağlıklıdır.)

4. Which equipment do you use for the sport you do? (Yaptığınız spor için hangi ekipmanları kullanıyorsunuz?)
Cevap: I need basketball  shoes, running shoes bike gloves and heimet. (Basketbol ayakkabısı, koşu ayakkabısı, bisiklet eldiveni ve ayakkabıya ihtiyacım var.)

Prepare a speech about your routines / daily activies by using frequency adverbs. Then, introduce it to the class
Çeviri: 1. Sıklık zarflarını kullanarak rutinleriniz / günlük aktiviteleriniz hakkında bir konuşma hazırlayın. Daha sonra sınıfa tanıtın.
Cevap: I always get up  early in on schooldays. But I sleep more at weekend.After school meet my friends and we play  basketball We play two or three times a week. At the weekend we go cycling in the park. (Okul günlerinde her zaman erken kalkarım. Ama hafta sonları daha çok uyuyorum. Okuldan sonra arkadaşlarımla buluşuruz ve basketbol oynarız Haftada iki veya üç kez oynarız. Hafta sonu parkta bisiklete biniyoruz.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 Bilim ve Kültür Yayınları

Read Mark’s weekly routine he wrote in his blog.
Çeviri: Mark’ın blogunda yazdığı haftalık rutini okuyun.

Now, write in your imaginary blog and tell about your weekly routine.
Çeviri: Şimdi hayali blogunuza yazın ve haftalık rutininizden bahsedin.
Cevap: I always get up early in on schooldays . But ı sleep more at weekend after school meet my friends and we play basketball.We play tqo or three times a week at tha weekend we go cycling in the park, doing sport is healthy so I always try to do a sport sevreal times o week. My father loves football. We play football together some days.

Çeviri: Okul günleri hep erken kalkarım. Ama ben okuldan sonra hafta sonları daha çok uyuyorum arkadaşlarımla buluşup basketbol oynuyoruz.Haftada üç veya iki kez oynuyoruz o hafta sonu parkta bisiklete biniyoruz, spor yapmak sağlıklıdır, bu yüzden her zaman haftada birkaç kez spor yapmaya çalışırım. . Babam futbolu sever. Bazı günler birlikte futbol oynuyoruz.


Read the sample paragraph. Then, choose a famous sports figure from your own or another country. Write about his / her routines / daily activities.
Çeviri: Örnek paragrafı okuyun. Ardından ünlü bir spor figürü seçin kendi ülkenizden veya başka bir ülkeden. Rutinleri hakkında yazın / günlük aktiviteler.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 Bilim ve Kültür Yayınları (1)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 Bilim ve Kültür Yayınları2 (1)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 35 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Listen and number.
Çeviri:  Dinleyin ve numaralandırın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 35 Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36 Bilim ve Kültür Yayınları

2 Complete the chart.
Çeviri: Grafiği tamamlayın.
Cevap:7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 35 Bilim ve Kültür Yayınları2


3 Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevaplayın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36 Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37 Bilim ve Kültür Yayınları

4 Read and match A with B. One answer is extra in column B.
Çeviri:  A ile B’yi okuyun ve eşleştirin. B sütununda fazladan bir cevap var.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37 Bilim ve Kültür Yayınları

5 Write how often you do these sports. Use the given frequency adverbs.
Çeviri:  Bu sporları ne sıklıkla yaptığınızı yazın. Verilen sıklık zarflarını kullanın.
Cevap:

never: I never go trekking . (Asla trekkinge gitmem.)

often: I always play basketball. (Ben her zaman basketbol oynarım.)

always: I often play football. (Sık sık futbol oynarım.)

I often ride my bike. (Sık sık bisikletime binerim.)

usually: I usually go jogging. ( Genellikle koşuya giderim.)

sometimes:  I sometimes go swimming in the swimming pool. ( Bazen yüzme havuzuna yüzmeye giderim.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 Bilim ve Kültür Yayınları

6 Do a survey in the classroom.
Çeviri: Sınıfta bir anket yapın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 Bilim ve Kültür Yayınları

7 Fill in the blanks with the words in the box. One word is extra.
Çeviri:  Boşlukları kutudaki kelimelerle doldurun. Bir kelime ekstradır.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 Bilim ve Kültür Yayınları2

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39 Bilim ve Kültür Yayınları

Read the dialogue.
Çeviri: Diyaloğu oku.

a Write True (T) or False (F).
Çeviri: Doğru (T) veya Yanlış (F) Yaz.
Cevap:

1. Laura is an interviewer.(F)

2. Laura doesn’t get up late in the morning.(T)

3. Laura trains twice in a day.(T)

4. Laura goes to the swimming pool six times in a week.(T)

5. Laura never eats healthy food.(F)


b Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevaplayın.

1. What does Laura do?
Cevap: Laura is swimmer.

2. When does Laura go to the gym?
Cevap: Laura goes to gym after breakfast.

3. How long does Laura exercise in a day?
Cevap: Laura exercise four hours in a day.

4. What kind of a diet does Laura have?
Cevap: Laura always eats healthy food.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 Bilim ve Kültür Yayınları

9 Do the quiz!
Çeviri: Testi yapın!
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 Bilim ve Kültür Yayınları


10 Answer the following questions.
Çeviri: Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Do you do a sport? Why? Why not?
Cevap: I play football with my friends. I play it because it is fun.

2. How often do you exercise?
Cevap: I exercise three times a week.

3. What is your favourite sport?
Cevap: My favourite  sport is football , and I also like basketball.

4. What should a sportsman do?
Cevap: A sportsman should train hard and eat healthy food.


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 33-34-35-36-37-38-39-40. Sayfa, Sports ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği sayfaların cevaplarını paylaşmış bulunuyoruz. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.