Cevap Yaz
15 Şubat 2024, 15:48 - Betül Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 42-43-44-45-46-47-48. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 42-43-44-45-46-47-48. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde LGS sınavına hazırlanan öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 7. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları bilim ve kültür yayınları sayfa 42-43-44-45-46-47 ve 48‘in cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 42-43-44-45-46-47-48. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 42-43-44-45-46-47-48. Sayfa Cevapları Biographies

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 Bilim ve Kültür Yayınları

a. Do you like reading biographies of famous people?
Çeviri: a. Ünlülerin biyografilerini okumayı sever misiniz?
Cevap: Yes, I do.

b. Whose biography did you last read?
Çeviri: En son kimin biyografisini okudunuz?
Cevap: I read Atatürk’s biography. (Atatürk’ün biyografisini okudum.)


1 Match the words with the correct pictures and write. One word is extra.
Çeviri: Kelimeleri doğru resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime ekstradır.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 Bilim ve Kültür Yayınları


Fill in the blanks with the words in the box. Use the correct forms of the verbs. One verb is extra.
Çeviri: Boşlukları kutudaki kelimelerle doldurun. Fiillerin doğru biçimlerini kullanın. Bir fiil ekstradır.

1. Atatürk ___dieed___ on 10th November, 1938.

2. Jack ___raised____ three children alone. It was very difficult.

3. I __grew up__ in London, and then I moved to Liverpool when I was 15.

4. Helen __stayed__ in New York till 2015. She lives in Miami now.

5. I like reading famous people’s ___biography__ .

6. My friend James has an excellent ___career___ in photography.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Listen and fill in the blanks.
Çeviri: Dinleyin ve boşlukları doldurun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43 Bilim ve Kültür Yayınları


2 Listen to the recording again and answer the questions.
Çeviri: Kaydı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

1. How old is Hamza Yerlikaya now? (1. Hamza Yerlikaya şu anda kaç yaşında?)
Cevap: He is  44  years old. (44 yaşında.)

2. What was his great record? (2. Büyük rekoru neydi?)
Cevap: He was only 17 years old when he won. ( Kazandığında sadece 17 yaşındaydı.)

3. How many Olympics did he compete in? (3. Kaç olimpiyatta yarıştı?)
Cevap: He competed in two olympies. (İki olimpiyatta yarıştı.)

4. What happened in 2010?(4. 2010’da ne oldu?)
Cevap: He got married. ( O evlendi.)


3 Listen and circle the correct option.
Çeviri: Dinleyin ve doğru seçeneği daire içine alın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43 Bilim ve Kültür Yayınları2

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Work in pairs. Use the given key question words, ask and answer about past events and experiences. Search the Internet if you need help.
Çeviri:  Çiftler halinde çalışın. Verilen anahtar soru sözcüklerini kullanın, geçmiş olaylar ve deneyimler hakkında soru sorun ve yanıtlayın. Yardıma ihtiyacınız olursa internette arama yapın.
Cevap:

When was Atatürk  born? ( Atatürk ne zaman doğdu?)
Atatürk was born 1881. ( Atatürk 1881 ‘de doğdu.)

Where was Atatürk born? (Atatürk nerede doğdu?)
Atatürk was born in Selanik. ( Atatürk Selanik’te doğdu.?

How many medals did Atatürk get? ( Atatürk kaç madalya aldı?)
Atatür received 24 medals. (Atatürk 24 madalya aldı.)


2 Fill in the chart for your grandmother and grandfather. Then, ask and answer about them with your friend.
Çeviri: Büyükanneniz ve büyükbabanız için tabloyu doldurun. Ardından, arkadaşınızla bunları sorun ve cevaplayın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 Bilim ve Kültür Yayınları

Look at the pictures and guess who these people are. If you know them, give some information about them.
Çeviri: Resimlere bakın ve bu insanların kim olduğunu tahmin edin. Onları tanıyorsanız, onlar hakkında biraz bilgi verin.


2 Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
Çeviri:  Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. What is the text about? (a. Metin ne hakkında?)
Cevap: It tells  about the lives of important people. ( Önemli insanların hayatlarını anlatır.)

b. Who are they? (B. Onlar kim?)
Cevap: Louis Braille and Alexander Graham Bell are inventor. Mehmet 2 is a Sultan. ( Louis Braille ve Alexander Graham Bell mucittir. 2.Mehmet bir padişahtır.

c. What did they do? (C. Onlar ne yaptı?)
Cevap: Lous Braille  used his fingers  to slide over a pattern. Alexander Graham Bell invention of the telephone. Mehmet 2 conquered the İstanbul in 1453. (Lous Braille, bir desen üzerinde kaydırmak için parmaklarını kullandı. Alexander Graham Bell telefonun icadı. Mehmet 2, 1453’te İstanbul’u fethetti.)


3 Open your books, listen and read the biographies. Then, do the exercises.
Çeviri: Kitaplarınızı açın, biyografileri dinleyin ve okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

a Complete the sentences according to the biographies.
Çeviri: a Cümleleri biyografilere göre tamamlayın.

1. Louis Brailler became blind because ___he had an accident___.

2. A. Graham Bell __began to work with his father__ when he was sixteen.

3. Mehmet II always wanted to ___captrure İstanbul.___

b Read the paragraphs again and fill in the chart.
Çeviri:  Paragrafları tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46 Bilim ve Kültür Yayınları

4 Work in pairs and read the dialogue. Then, do the exercises.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın ve diyaloğu okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

a Write True (T) or False (F) according to the dialogue.
Çeviri: Diyaloga göre Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

1. Newton died in 1642.(F)

3. Marie Curie was an inventor.(T)

2. Gutenberg invented the printing machine.(F)

4. Einstein never won the Nobel Prize.(F)

5. Television was one of John Logie Baird’s inventions.(T)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47 Bilim ve Kültür Yayınları

b Read the dialogue again and fill in the chart.
Çeviri: Diyaloğu tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47 Bilim ve Kültür Yayınları

5 Read the extracts and put them in the correct order.
Çeviri: Alıntıları okuyun ve doğru sıraya koyun.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47 Bilim ve Kültür Yayınları2

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48 Bilim ve Kültür Yayınları

6 Read the paragraphs and match them with the people in the pictures.
Çeviri:  Paragrafları okuyun ve resimlerdeki kişilerle eşleştirin.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48 Bilim ve Kültür Yayınları2

7 Read the sentences and put them in the correct order.
Çeviri: Cümleleri okuyun ve doğru sıraya koyun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48 Bilim ve Kültür Yayınları3


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 42-43-44-45-46-47-48. Sayfa, Biographies  ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı bir durum ile karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.