Cevap Yaz
10 Mart 2024, 23:52 - Betül Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Television ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 7. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 74-75-76-77-78-79-80‘in cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80. Sayfa Cevapları Television

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 Bilim ve Kültür Yayınları

a. How often do you watch TV?
Çeviri:  Ne sıklıkla televizyon izliyorsun?
Cevap: I never watch TV.

b. What kind of TV shows do you prefer watching?
Çeviri:  Ne tür TV şovları izlemeyi tercih edersiniz?
Cevap:I prefer watching documentaries.


1 Match the words with the pictures and write. One word is extra.
Çeviri: Kelimeleri resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime ekstradır.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 Bilim ve Kültür Yayınları


2 Give an example for the following TV shows.
Çeviri:  Aşağıdaki dizilere örnek veriniz.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 Bilim ve Kültür Yayınları2

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Listen and write which programmes they watch and their reasons.
Çeviri:  Hangi programları izlediklerini ve nedenlerini dinleyin ve yazın.
Cevap:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75 Bilim ve Kültür Yayınları


2 Listen and tick () the programmes Sally watched on the weekend.
Çeviri:  Dinleyin ve Sally’nin hafta sonu izlediği programları işaretleyin ().
Cevap: 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75 Bilim ve Kültür Yayınları2


3 Listen and fill in the blanks.
Çeviri:  Dinleyin ve boşlukları doldurun.
Cevap:

Hi! Let me talk about the TV shows I like watching. I __always ___(1) watch the news, but __never__(2) the soap operas. I think they are boring. I ___sometimes___(3) prefer watching sitcoms to laugh. Quiz shows? I ___often__(4) watch them because I can test myself. I __usually___(5) watch documentaries. Especially the ones about the famous patriots in history. I believe we should respect them.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Read Maria’s TV programme preferences.
Çeviri: Maria’nın TV programı tercihlerini okuyun.

Now, talk about your preferences. Use the given programmes and the adjectives to help you.
Çeviri: Şimdi, tercihleriniz hakkında konuşun. Size yardımcı olması için verilen programları ve sıfatları kullanın. 

Cevap: Hi! I’m Ahmet. I like watching TV. I prefer quiz shows to news.Because news are boring. I never watch discussions because they aren’t interesting. I love watching sports programmes. 

Work in pairs, ask and answer about your partner’s preferences. You may use the programmes in exercise 1 or your own.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın, partnerinizin tercihlerini sorun ve cevaplayın. Programları egzersiz 1’de veya kendinizinkinde kullanabilirsiniz.
Cevap:

-Which programmes do you prefer watching?
+I prefer talks shows. My favourite programme is Beyaz Show.

-Whic programms do you prefer watching?
+I prefer sports programmes.My favourite  programme is NTV spor.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Look at the pictures and guess what they are doing.
Çeviri:  Resimlere bakın ve ne yaptıklarını tahmin edin.
Cevap: They are chatting about a topic.


2 Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
Çeviri:  Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. Where are they?
Cevap: There are at home.

b. What are they talking about?
Cevap: They talk about what kinds of TV shows they like.


3 Open your books. Listen and read the dialogue. Then, do the exercises.
Çeviri:   Kitaplarınızı açın. Diyaloğu dinleyin ve okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

a) Circle the correct option.
Çeviri:  Doğru seçeneği yuvarlak içine alınız.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 Bilim ve Kültür Yayınları


b Make a list of the programmes mentioned in the dialogue.
Çeviri:  Diyalogda bahsedilen programların bir listesini yapın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 Bilim ve Kültür Yayınları2

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78 Bilim ve Kültür Yayınları

4 Read the paragraph.
Çeviri:  Paragrafı okuyun. 


Write True (T) or False (F).
Çeviri: Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

1. Frank watched a horror movie last night.(F)

3. Frank respected the man and the dog because they became friends.(T)

2. Frank loved the film very much.(T)

4. Friendship can be between people, animals and nature.(T)

b Answer the following questions.
Çeviri:  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Did you watch a film last night? What was it about?
Cevap: Yes, I watched a film last night. It was about

2. What kind of programmes do you prefer watching on TV?
Cevap: I prefer commedy programmes watching on TV.

3. Can you recommend a film about friendship and love?
Cevap: Yes, I can . Such as, Aşk Sana Benzer.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79 Bilim ve Kültür Yayınları

5 Read the extracts and match them with the types of the shows. One word is extra.
Çeviri: Alıntıları okuyun ve gösteri türleriyle eşleştirin. Bir kelime ekstradır.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79 Bilim ve Kültür Yayınları


6 Read and write the names of the programmes they mention.
Çeviri:  Bahsettikleri programların isimlerini okuyunuz ve yazınız.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79 Bilim ve Kültür Yayınları2

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80 Bilim ve Kültür Yayınları

7 Let’s find out if you are a television addict or not!
Çeviri: Televizyon bağımlısı mısın değil misin öğrenelim!
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80 Bilim ve Kültür Yayınları

 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82 Bilim ve Kültür Yayınları2


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 74-75-76-77-78-79-80. Sayfa, Television ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.